LN-OAE

Robinson Helicopter Company
R44

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Robinson Helicopter Company
Model: R44
MSN: 0397
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helikopterdrift Invest AS
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2009-06-23
Aircraft Added
Helikopterdrift Invest AS
2007-11-29
Aircraft Deleted
Helikopterdrift Invest AS
2007-06-06
Owner changed
Helikopterdrift Invest AS
2005-11-01
Adress
Hollie Sverre Jacob
2001-06-11
Owner changed
Hollie Sverre

More aircraft owned by Helikopterdrift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-04-28 Sofia Pettersson     ARC
2016-05-01 Sofia Pettersson     ARC
2015-06-27 Sofia Pettersson     ARC
2014-06-01 Sofia Pettersson     ARC kopi
2013-06-10 Transportstyrelsen     ARC
2012-08-17 Statens Havarikommisjon for Transport     Luftfartsulykke - rapport (SL rap 2012/07) om luftfartsulykke ved Elverum 18.09.2007 med Robinson R44 - LN-OAE
2012-06-28 Sofia Pettersson     ARC
2012-06-22 HelikopterDrift AS     AMP revisjon 1 godkjent
2012-06-20 HelikopterDrift AS     søknad om godkjennelse av revisjon nr 1 til Aircraft Maintenance Program
2011-07-02 Sofia Pettersson   ARC samt approval for CAMO
2011-06-01 Helikopterdrift AS   søknad om godkjennelse av AMP
2011-06-01 Helikopterdrift AS   AMP godkjent
2010-07-12 Helikopterdrift Invest AS   Første gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-06-28 Helitrans AS   Vedrørende Vedlikeholdsrapport fra Helitrans AS
2010-06-22 Helitrans AS   vedlikeholdsrapport
2009-08-26 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-08-06 Helikopterdrift Invest AS   LN-OAE Utstedelse av ARC
2009-07-16 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-08 HelikopterDrift AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 Støybevis og AFM Forside
2009-07-07 HelikopterDrift AS   LN-OAE s/n 0397 - Redegjørelse fra AM om import/eksport av helikopteret
2009-07-02 HelikopterDrift   LN-OAE ny ARC (Egentlig VR)
2009-07-02 Geir Thyness   Tildeling av ICAO 24 Bit kode
2009-06-30 Helikopter Drift AS   LN-OAE s/n 0397 - VR datert 30.06.2009 og erklæring fra Aage Larsen om teknisk ansvar
2009-06-30 HelikopterDrift   FAA Export CofA 431517 for motor O-540-F1B5 SN L-25301-40A
2009-06-29 HelikopterDrift Invest AS   Søknad om 24 Bit
2009-06-29 HelikopterDrift AS   LN-OAE s/n 0397 - Svar på spørsmål om dokumentasjon
2009-06-26 HelikopterDrift AS   Luftdyktighetsbevis
2009-06-24 Helikopterdrift Invest AS   registrert luftfartøy
2009-06-23 HelikopterDrift AS   Luftdyktighetsbevis kan ikke utstedes da helikopteret ikke er registrert
2009-06-22 HelikopterDrift AS   søknad om registrering - Robinson R-44 s/n 0397
2009-05-27 HelikopterDrift AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2007-11-29 Helikopterdrift Invest AS   Slettet luftfartøy
2007-11-28 Helikopterdrift Invest AS   søknad om slettelse av luftfartøy
2007-09-21 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartsulykke ved Bergerskogen Elverum 18.09.2007
source: caa.no