LN-PBJ

Cessna Aircraft Company
208B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B0859
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Alebco Corporation A/S
Operator: BenAir AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-12-17
Aircraft Deleted
Alebco Corporation A/S
2000-11-20
Aircraft Added
Alebco Corporation AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2009-12-09 Aerodynamics Ltd   translated letter of approval
2009-12-08 BenAir AS   Ben Air AS - application to install Aero Acoustics Payload Extender III System
2008-03-14 BenAir AS   besvarte EASA Form 13 - Part 4 - ARC
2007-12-17 Alebco Corporation AS   Sletting av luftfartøy
2007-12-17 Peder Bennedsen   Retur av pantedokumenter i slettet stand.
2007-12-17 HVB Investitionsbank GbmH   etur av pantedokumenter i slettet stand
2007-12-12 Advokatfirmaet Haavind Vislie DA   Attestert registerutskrift
2007-12-07 BenAir AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-06 BenAir AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - BenAir AS
2007-11-22 fax   vedlikeholdsrapport 2007 med vedlegg
2007-09-18 Alebco Corporation AS   Sletting av luftfartøy
2007-09-13 Peder Bennedsen   Sletting av panteobligasjoner
2007-05-11 BenAir AS   BenAir AS - godkjenning av gangtidsutvidelse nr 2 for motor PT6A-114A, S/N PC 0820 - LN-PBJ
2007-05-07 BenAir AS   søknad om gangtidsutvidelse for annen gang for motor PT6A-114A S/N PC08020
2007-03-22 BenAir AS   BenAir AS - godkjenning av engangs gangtidsutvidelse for motor PT6A-114A, S/N PC 0820 - LN-PBJ
2007-03-12 BenAir AS   søknad om godkjenning av engangs gangtidsutvidelse for motor PT6A-114A, S/N PC 0820
2006-12-05 BenAir AS   Tilsynsrapport
2006-11-20 BenAir AS   Fornyelse av luftdyktighetsbevis
2006-10-03 BenAir AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-10-03 BenAir AS   Vedlikeholdsrapport
source: caa.no