LN-PBP

Cessna Aircraft Company
208B

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 208B
MSN: 208B1156
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Alebco Corporation A/S
Operator: BenAir AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2007-12-24
Aircraft Deleted
Alebco Corporation A/S
2005-10-31
Aircraft Added
Alebco Corporation A/S

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2008-03-17 BenAir AS   besvarte EASA Form 13 - Part 4 - ARC
2007-12-24 CAA Danmark   Fax som bekrefter slettelse av luftfartøy
2007-12-24 Alebco Corporation A/S   Slettelsesattest
2007-12-24 Alebco Corporation A/S   sletting av luftfartøy
2007-12-21 Benair AS   sletting av panteobligasjon
2007-12-18 HVB Investitionsbank   Retur av pantedokumenter i slettet stand
2007-12-17 Benair AS   sletting av panteobligasjon
2007-12-17 Benair AS   sletting av luftfartøy
2007-12-14 HVB Investitionsbank   Slettelse av frivillig heftelse
2007-12-12 BenAir AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2007-12-10 BenAir AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetbevis
2007-11-30 BenAir AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - BenAir AS
2007-11-29 BenAir AS   Ny vedlikeholdsrapport
2007-11-23 BenAir AS   vedlikeholdsrapport
2006-10-04 BenAir AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2006-10-04 BenAir AS   Vedlikeholdsrapport
2006-01-03 BenAir AS   Godkjennelse av leieavtale mellom Alebco Corporation og Benair - LN-PBP
2005-12-20 BenAir AS   utkvittert tilsynsrapport med vedlegg
2005-12-20 BenAir AS   utstedelse av luftdyktighetsbevis - gyldig til 30.11.2006
2005-11-15 Benair Norway   Benair - Minimum Equipment List - Cessna Grand Caravan (C208B) - revisjonsdato 15.11.2005
source: caa.no