LN-IDB

Cessna Aircraft Company
560

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 560
MSN: 560-0637
Mode-S Hex: 4784DC
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Hesnes Flyinvest II AS
Adress: Ørsnesalleen 20
Nøtterøy
3120 TØNSBERG
Operator: Hesnes Air AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-07-17
Aircraft Deleted
Hesnes Flyinvest II AS
2008-01-21
Aircraft Added
Hesnes Flyinvest II AS

Related Youtube videos

LN-IDB data-toggle=

Fly fra Hesnes Air AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-19 Hesnes Air AS     Hesnes Air AS - Rettet Operations Specifications FW rev. 2
2017-09-14 Hesnes Air AS     Hesnes Air AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-IDB
2017-07-18 Hesnes Flyinvest II AS     Sletting av luftfartøy
2017-07-18 DNB Bank ASA Depot Finans     Sletting av heftelse
2017-07-14 DNB Bank ASA Depot Finans     Pantobligasjon
2017-06-20 Hesnes Air AS     Innlevering av originale luftfartøydokumenter
2017-06-19 Hesnes Air AS     begjæring om sletting av luftfartøy
2017-02-07 Hesnes Air AS     10/00689-29 - Fremsendelse av suspendert Airworthiness Review Certificate
2017-01-16 Hesnes Air AS     Div info - Avskjermet
2017-01-13 Hesnes Air AS     Airworthiness Review Certificate
2017-01-13 Hesnes Air AS     LN-IDB initial information to Textron
2017-01-13 Hesnes Air AS     Fremsendelse av suspendert Airworthiness Review Certificate
2017-01-09 Torulf Andersson     ARC Recomendation
2016-09-12 Hesnes Air AS     avslag på søknad om enkeltstående utvidelse av vedlikeholdsintervall
2016-09-07 Hesnes Air AS     Hesnes Air AS - søknad om utvidelse av veiiesjekk på LN-IDB
2016-09-07 Hesnes Air AS     Vedr.: Selskapets søknad om utvidelse av veiiesjekk på LN-IDB
2016-08-25 Hesnes Air AS     Søknad, utvidelse av vedlikeholdsintervall
2016-08-25 Hesnes Air AS     Søknad, utvidelse av vedlikeholdsintervall, LN-IDB
2016-01-28 Hesnes Air AS     ARC - Extension HA2016-IDB-03
2015-02-03 Hesnes Air AS     ARC Cessna Citation C560E - MSN 560-0637
2014-01-24 Bromma Air Maintenance     ARC
2013-05-10 Hesnes Air AS     Hesnes Air AS-RVSM godkjenning LN-IDB, LN-IDC
2013-04-11 Avinor AS     Fagernes lufthavn Leirin - hastesøknad i dag torsdag 11APR 2013 for LN-IDB
2013-04-08 Avinor AS     Fagernes lufthavn Leirin - hastesøknad i dag mandag 8.april 2013 for LN-IDB
2013-02-25 Hesnes Air AS     ARC Extension & supporting documents
2012-02-10 Hesnes Air AS     ARC Extension
2011-12-09 Hesnes Air AS     innleieavtale - fakturanr: 90117510
2011-10-25 Hesnes Air AS     Søknad om forlengelse av innleieavtale
2011-10-25 Hesnes Air AS     forsikringsbevis
2011-10-25 Hesnes Air AS     Godkjenning av innleieavtale
2011-08-03 Hesnes Air AS     Hesnes Air AS - ACAM 2011AC-007 Corrective Actions
2011-05-19 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - Rapport etter ACAM In-Depth inspeksjon 2011AC-007
2011-04-26 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring - LN-IDB
2011-04-18 Hesnes Air AS   Variation Request - Phase B Maintenance
2011-04-18 Hesnes Air AS   CANCEL: Cessna C560-0637, Phase B one time interval extension
2011-02-22 Hesnes Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2011-01-14 Bromma Air Maintenance AB   ARC Recommendation
2010-06-29 Hesnes Air AS   Korrigert AMP C560 - Individtilpasset
2010-06-29 Hesnes Air AS   LN-IDB - Status etter godkjent vedlikeholdsprogram og statuslister.
2010-06-22 Hesnes Air AS   Utstedelse av oppdatert Permit to Fly - oppdatert med retur sektor med firmapersonell ombord
2010-06-21 Hesnes Air AS   Utkast til oppdatert Form 18B/37 og Form 21 som tar hensyn til reviderte krav
2010-06-21 Hesnes Air AS   Søknad PtF -Oppdatert Form 18B/37 og Form 21
2010-06-17 Hesnes Air AS   Søknad om revidert Permit to Fly som inkluderer retur og firmapersonell ombord
2010-06-09 Hesnes Air AS   Utstedelse av Permit to Fly for fergeflyging fra Torp til Bromma for å utføre Mandatory SB 560-53-37
2010-06-08 Hesnes Air AS   Utkast for EASA Form 37/18b og Form 21 for flyging Torp - Bromma
2010-06-08 Hesnes Air AS   Application Permit to Fly
2010-02-23 Hesnes Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-02-19 Hans-Erik Mattson   Reviderad - Rekommendations rapport
2010-02-17 Hans-Erik Mattson   Rekommendations rapport
2010-02-09 Torstein Nilssen; TN@hesnes.no   Svar på informasjon angående ARC
2009-02-27 Hesnes Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-02-19 Bromma Air Maintenance   Rekommendation for ARC
2008-04-02 Hesnes Air AS   Godkjenning av inneleie
2008-03-25 Hesnes Air AS   nytt registreringsbevis
2008-03-11 Hesnes Air AS   registrering av luftfartøy
2008-03-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
2008-03-11 Post- og teletilsynet   Tillatelse til radioutstyr
2008-03-11 Hesnes Air AS   Retur av signert EASA Form 13
2008-03-03 Hesnes Air AS   Utstedelse av luftdykgighetsbevis og miljødyktighetsbevis - støy
2008-03-03 Hesnes Air AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-02-15 Post- og teletilsynet   søknad om tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-11 Hesnes Air AS   søknad om radiokallesignal
2008-01-31 Dnb NOR Finans AS   Retur av pantedokument i tinglyst stand
2008-01-28 Dnb NOR Finans AS   Tinglysing av 1. prioritet panteobligasjon i luftfartøy
2008-01-28 Hesnes Air AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-01-28 Hesnes Air AS   vedlikeholdsrapport
2008-01-15 Hesnes Air AS   MNPS godkjenning for cessna 560 encore S/N 560-0637, BSL JAR OPS 1.870. og ICAO north atlantic MNPS airspace operation manual edition 2005
2008-01-15 Hesnes Air AS   RVSM opersjoner med Cessna 560 Encore , S/N 560-0637
2008-01-15 Hesnes Air AS   Dry lease - Hesnes Flyinvest II AS / Hesnes Air AS
2008-01-15 Hesnes Air AS   GPS innflyging for Cessns 560 Encore
2008-01-15 Hesnes Air AS   B-RNAV og P-RNAV Cessna 560 encore
2008-01-15 Hesnes Air AS   Utvidelse av selskapets operasjonsområde fra EUR til Worldwide
2008-01-11 Hesnes Air AS   utstedelse av Permit to Fly
2008-01-10 Hesnes Air AS   registrering av luftfartøy - Bill of Sale - Apostille
2008-01-10 Hesnes Air AS   subpart K/L compliance list, cessna 560 -637
2008-01-02 Hesnes Air AS   søknad om Permit to fly
2007-12-13 Hesnes Air AS   søknad om utvidelse av AOC/OPS Spesification - Flåteutvidelse
2007-12-12 Asbjørn Anthonisen   Tildeling av ICAO 24 bits codes
2007-11-23 Hesnes Air AS   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: