LN-OEB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 3312
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Boa Eiendom AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-01-30
Aircraft Deleted
Boa Eiendom AS
2008-01-25
Aircraft Added
Boa Eiendom AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2013-01-30 BOA eiendom AS     slettelse av luftfartøy
2013-01-30 Danske Bank     sletting av heftelse
2013-01-23 BOA eiendom AS     slettelse av luftfartøy
2013-01-23 Danske Bank     sletting av pant
2013-01-21 Nordenfjeldske luftfart     LN-OGN og attestert registerutskrift
2011-04-26 Helitrans AS   ARC
2010-08-10 Arntzen de Besche Advokatfirma   retur av dokumenter
2010-08-09 Arntzen de Besche Advokatfirma   Registrering av heftelse
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA   attestert registerutskrift
2010-08-04 Advokatfirmaet Selmer DA   attestert registerutskrift
2010-05-06 Helitrans AS   airworthiness review certificate
2010-03-17 Helitrans AS   Helitrans AS - ACAM In-Depth inspection LN-OEB
2009-05-06 Helitrans AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-04-30 Helitrans AS   Søknad om fornying av ARC
2008-09-15 Sandstø, Lars   Permit to Fly
2008-07-02 Helitrans AS   avslag på søknad om benytting av et helikopter med et PPL-H sertifikat - eier Ole T. Bjørnevik
2008-05-07 Helitrans AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-05-06 Helitrans AS   Utstedelse av ARC (Airworthiness Review Certificate) - 2008AR-112
2008-05-06 Tormod Kiplesund   Utstedelse ARC - Mail utkvittert demonteringer
2008-04-23 Helitrans AS   søknad om benytting av et helikopter med et PPL-H sertifikat - eier Ole T. Bjørnevik
2008-04-18 Tormod Kiplesund   Mail ang LN-OEB
2008-04-17 Helitrans AS   søknad om benytting av et helikopter med et PPL-H sertifikat - eier Ole T. Bjørnevik
2008-03-11 Luftfartstilsynet   LN-OEB Permit to Fly 11 mars 2008
2008-03-11 Luftfartstilsynet   LN-OEB 18b signert for PfT 11 mars 2008
2008-03-10 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-03-05 Roald Askheim   Permit to fly - EASA Form 21 - EASA Form 37
2008-02-29 Fokus Bank   registrering av pantedokument
2008-02-19 Helitrans AS   Helitrans AS -Søknad om endring av fartøyflåten - LN-OGV og LN-OEB
2008-02-15 Helitrans AS   Søknad om ICAO-ID 24 bit kode
2008-02-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-15 Helitrans AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-02-15 Helitrans AS   tildeling av ELT bit kode
2008-02-14 Helitrans AS   Søknad om godkjennelse av innleie av luftfartøy
2008-02-06 Fokus Bank   Pantedokument
2008-01-25 Boa Eiendom AS   Registrering av luftfartøy
2008-01-21 SG Equipment Finance   Bill of sale
2008-01-14 Frode@ostnes.no; ole@boa.no   Bekreftelse på reservasjon av registreringsnummer
source: caa.no

More information: