LN-BDL

Cessna Aircraft Company
172P

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Cessna Aircraft Company
Model: 172P
MSN: 172-74491
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Ringerikes Motorflyklubb
Adress: Postboks 87
3502 HØNEFOSS

source: caa.no

More aircraft owned by Ringerikes Motorflyklubb

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-22 Helge Ildahl     10/01062-16 - Anmodning om 24 bits og Hex ICAO code
2017-09-21 Air Service Vamdrup ApS     Anmodning om 24 bits og Hex ICAO code
2017-05-29 Henrik Melbostad     10/01062-14 - Reisedagbok nr. 14
2017-05-26 Henrik Melbostad     Reisedagbok
2017-05-24 Flysyn.DK     ARC
2017-05-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-01-31 Sparebank 1 Ringerike Hadeland     registrering av heftelse
2017-01-27 Sparebank 1 Ringerike Hadeland     pantedokument
2016-04-07 Flysyn.DK     ARC extension
2015-04-21 Flysyn.DK     ARC
2015-01-21 Flysyn.DK     AMP godkjent
2015-01-14 Flysyn.DK     AMP
2014-02-24 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-03-05 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2012-03-08 Norges Luftsportforbund     kopi av ARC
2011-09-09 Sparebank1 Ringerike Hadeland     Sletting av pantedokument
2011-09-08 Sparebank1 Ringerike Hadeland     Pantedokument
2011-04-07 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-04-07 Norges Luftsportforbund   kopi ARC
2010-03-02 Ringerikes Motorflyklubb   Siste gangs forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2010-02-16 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-03-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-18 Aeromech AS   Forlengelse av National Airworhiness Review Certificate (N-ARC)
2009-03-13 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-30 Hovet & Co   tildeling av ICAO-kode
2008-10-22 Ringerikes Motorflyklubb   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-09-21 Ringerikes Motorflyklubb   LN-BDL- Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Ringerike Motorflyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-03-28 Ringerike Helikopter   LN-BDL- Vedlikeholdsrapport - 28.3.2008
2008-01-20 Ringerikes Motorflyklubb   fornyelse av luftdyktighetsbevis / kontinuerlig luftdyktighet.
2007-03-09 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-03-09 Ringerike Helikopter AS   vedlikeholdsrapport
2006-03-24 Norges Luftsportsforbund / Norsk Aero Klubb   Ringerikes Motorflyklubb - Bekreftelse på riktig navn
2006-03-16 Ringerikets Sparebank   Pantedokument nektet registrert
2006-02-28 Ringerikes Sparebank   Vedtak om nektelse av dagbokføring
2006-02-20 Ringerikes Sparebank   Registrering av frivillig heftelse - Tinglysing av panteobligasjon
source: caa.no