LN-FTN

The New Piper Aircraft, Inc
PA-31

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-31
MSN: 31-632
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Fly I Nord AS
Adress: Lokesveg 9
9019 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-01-27
Owner changed
Fly I Nord AS
2008-02-11
Aircraft Added
Fly Taxi Nord AS

More aircraft owned by Fly I Nord AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-19 Nordea Bank Norge ASA (1)     sletting av heftelse
2016-08-17 Nordea Bank Norge ASA     Pantedokument - avlysning
2016-01-28 Fly i Nord AS     Registrering av eierskifte
2016-01-28 Fly i Nord AS     Registrering av eierskifte
2016-01-26 Fly Taxi Nord AS     Overdragelse av luftfartøy
2016-01-26 Fly Taxi Nord AS     Overdragelse av luftfartøy
2015-11-23 Nordea Bank Norge ASA     registrering av påtegning på panterett i luftfartøy
2015-11-23 Fly Taxi Nord AS     LN-FTN og registrering av eierskifter
2015-11-20 Nordea Bank Norge ASA     anterett i luftfartøy
2015-11-13 Fly Taxi Nord AS     Fly Taxi Nord AS - Søknad om innleie av luftfartøy - LN-FTN
2015-11-09 Fly Taxi Nord AS     Flyskjøte
2015-11-09 Fly Taxi Nord AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2015-11-09 Fly Taxi Nord AS     Flyskjøte - firmaattest
2015-07-20 Fly Taxi Nord AS     ARC
2015-06-23 Fly Taxi Nord AS     Angående ARC 2.nd extention LN-FTN
2015-06-19 Fly Taxi Nord AS     Fornyet ARC
2015-06-16 Fly Taxi Nord AS     godkjenning av engangsutvidelse av overhalingsintervall for propeller
2015-06-15 Fly Taxi Nord AS     propell TBO - brev TK/2015/04/srs
2014-07-23 Fly Taxi Nord AS     ARC 1st Extention
2014-06-24 Skatteetaten     LN-ABZ og Sletting av tinglyst utleggsforretning
2014-06-20 Skatteetaten     sletting av heftelse
2014-06-12 Skatteetaten     Registrering av utleggspant i luftfartøy
2014-06-04 Skatteetaten     Avskjermet
2014-02-24 Fly Taxi Nord AS     AD lister
2014-02-18 Fly Taxi Nord AS     Utstedelse av Permit to Fly - Overflyging Tromsø til Bromma for å utføre vedlikehold
2014-02-18 Fly Taxi Nord AS     Søknad om godkjennelse av Flight Conditions for a Permit to Fly - Oppdatert
2014-02-18 Fly Taxi Nord AS     Utkast til Søknad om Permit to Fly på EASA Form 21
2014-02-18 Fly Taxi Nord AS     Permit to Fly - Overflyging Tromsø til Bromma for å utføre vedlikehold
2014-02-17 Fly Taxi Nord AS     Søknad om godkjennelse av Flight Conditions for a Permit to Fly
2014-02-17 Fly Taxi Nord AS     Søknad om godkjennelse av Flight Conditions for a Permit to Fly - Må oppdateres
2013-07-04 Fly Taxi Nord AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate FTN20130704a
2013-06-28 Fly Taxi Nord AS     Airworthiness Review documents & Review report
2013-04-23 Skatteetaten     LN-FTN og LN-ABZ- sletting av tinglyst utleggsforretning
2013-04-19 Skatteetaten     sletting av dokument
2013-04-09 Skatteetaten     utleggsforretning
2013-04-09 Skatteetaten     registrering av utleggspant
2012-08-08 Fly Taxi Nord AS     ARC 2nd Ext.
2011-08-01 FlyTaxi Nord AS     ARC 1st Extension
2010-08-02 Fly Taxi Nord AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-07-23 Fly Taxi Nord AS   AR-recommendation for utstedelse av ny ARC
2009-08-04 FlyTaxi Nord AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-07-31 FlyTaxi Nord AS   Fornyelse av ARC
2009-03-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-25 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-01-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-19 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-28 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-09-12 FlyTaxi Nord AS   Oversendelse av korrigert luftdyktighetsbevis
2008-07-22 Fly Taxi Nord AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2008-07-22 Fly Taxi Nord AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA From 45 støybevis og AFM autorisasjonsside
2008-07-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-24 Fly Taxi Nord AS   Vedrørende søknad om Airworthiness Review Certificate(ARC)
2008-06-16 Fly Taxi Nord AS   registrering
2008-06-06 Fly Taxi Nord AS   kommentarer til inspeksjon
2008-06-05 Fly Taxi Nord AS   kommentarer til inspeksjon
2008-05-25 Gunvald Holien   vedlikeholdsrapport
2008-05-14 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-04-15 Nordea Bank Norge ASA   panterett i luftfartøy
2008-04-09 Nordea Bank Norge ASA   panterett utstedt av Fly Taxi Nord AS pålydende 3.000.000,-
2008-03-14 Fly Taxi Nord AS   Søknad om 24 biy ICAO ID
2008-03-13 Fly Taxi Nord AS   tildeling av ICAO-koder
2008-02-28 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-02-18 Fly Taxi Nord AS   OYFRE/Tilbakemelding etter fysisk inspeksjon 15 februar 2008
2008-02-11 North Flying AS   skjøte og slettelsesattest
2008-02-06 North Flying A/S   Bill of Sale
2008-01-28 North Flying AS   retur av Bill of Sale
2008-01-25 North Flying AS   skjøte og slettelsesattest
2007-12-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2007-12-09 Fly Taxi Nord AS   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: