LN-BEH

Reims Aviation SA
F150L

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Reims Aviation SA
Model: F150L
MSN: F150-0707
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norevik Kurt Erlend
Adress: Kongsbakken 24
5174 MATHOPEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-05-07
Owner changed
Norevik Kurt Erlend
2017-07-10
Owner changed
Strengelsrud Arild
2017-07-01
Adress
Strengelsrud Arild

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-23 Kurt Erlend Norevik     Reisejournal for luftfartøy
2021-06-20 Kurt Erlend Norevik     REISEJOURNAL for luftfartøy
2021-04-14 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT - Kurt Erlend Norevik
2021-04-14 HOVEDREDNINGSSENTRALEN     falsk alarm fra ELT - Kurt Erlend Norevik
2021-04-06 Sofia Pettersson     ARC
2020-04-20 Sofia Pettersson     ARC
2019-05-24 Sofia Pettersson     ARC korrigering
2019-05-24 Sofia Pettersson     10/01097-15 - ARC
2019-05-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2019-05-22 Kurt Erlend Norevik     permanent tillatelse og følgebrev
2019-05-22 Kurt Erlend Norevik     Epost med permanent tillatelse
2019-05-20 Kurt Erlend Norevik     eierskifte
2019-05-07 Sofia Pettersson     ARC
2019-05-07 Kurt Erlend Norevik     Registrering av eierskifte
2019-04-29 Kurt Erlend Norevik     Flyskjøte
2019-04-29 Kurt Erlend Norevik     Kopi av ID for eierskifte
2018-05-24 Arild Strengelsrud     Vedtak om godkjennelse av vedlikeholdsprogram (AMP)
2018-05-09 Sofia Pettersson     AMP
2018-05-08 Aeromech AS     Utstedelse av EASA Form 25
2018-04-29 Sofia Pettersson     ARC
2018-04-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-04-24 Aeromech AS     Tap av C&A
2017-07-11 Arild Strengelsrud   Registrering av eierskifte
2017-07-04 Bror-Eric Hjulstad   Eierskifte - Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2017-05-04 NLF CAMO   ARC og review report
2016-05-09 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-04-14 Norges Luftsportforbund   ARC og review rwport
2014-05-06 Norges Luftsportsforbund   ARC kopi
2013-05-27 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2012-05-29 Norges Luftsportforbund   kopi av ARC
2011-06-10 Norges Luftsportforbund   Indirect approval of AMP
2011-06-10 Norges Luftsportforbund   ARC kopi
2009-10-24 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2009-10-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-10 Bror Erik Hjulstad   Utvidelse av ARC
2008-10-30 Hovet & Co   tildeling av ICAO-kode
2008-10-23 Bror-Eric Hjulstad   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-23 Bror-Eric Hjulstad   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-10-19 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2008-09-21 Bror-Eric Hjulstad   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-09-09 Bror-Eric Hjulstad   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - N-ARC
2008-05-07 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-04-24 Tom Jacobsen   Tildeling av ICAO 24 bit kode
2007-10-05 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2006-11-08 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport - med tommasse- og balanserapport
source: caa.no

More information: