LN-RVK

CIRRUS DESIGN CORP
SR22

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: CIRRUS DESIGN CORP
Model: SR22
MSN: 2997
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Vikna Aviation AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-08-24
Aircraft Deleted
Vikna Aviation AS
2008-05-29
Aircraft Added
Vikna Aviation AS

More aircraft owned by Vikna Aviation AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-08-24 Vikna Aviation AS     Slettelsesattest - attestert registerutskrift
2011-03-23 Avinor AS   Luftfartshendelse ved Rørvik lufthavn, Ryum 16.03.11
2011-03-17 Statens Havarikommisjon for Transport   underretning om undersøkelse av luftfartsulykke på Rørvik lufthavn Ryum 16.03.2011
2010-09-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport SL 2010/16 om luftfartsulykke på Rørvik lufthavn Ryum 03.12.2009 med Cirrus SR22
2010-08-04 Statens Havarikommisjon for Transport   utkast til rapport om luftfartsulykke på Rørvik lufthavn Ryum 03.12.2010-AVSKJERMET
2010-07-13 Vikna Aviation AS   Airplane Maintenance Programme godkjent
2010-07-05 Richard van der Haak   Airworthiness Review inspection 445 EASA form 15b
2010-07-05 Richard van der Haak   Maintenance Programme
2009-12-09 Statens Havarikommisjon for Transport   Statens Havarikommisjon for Transport - Underretning om undersøkelse av luftfartsulykke på Rørvik Lufthavn 03.12.2009 - LN-RVK
2009-09-01 Vikna Aviation AS   Forlengelse av National Airworthiness Review Certificate (N-ARC
2009-08-03 General Enterprises BV   Recommendation report
2009-04-16 Cirrus Europe BV   Vedlikeholdsrapport (VR)
2009-04-07 Vikna Aviation AS   Sjekkliste/Nødprosedyre ved motorstopp under flyging - Finnes det for Vikna Aviation AS fly?
2008-10-28 Cirrus Europe BV   Utkvittert Tilsynsrapport
2008-10-03 Joar Olav Grøtting   LN-RVK Info om IPC/Sun Visor
2008-06-24 Vikna Aviation AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (N-ARC)
2008-06-19 Vikna Aviation AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis
2008-06-19 Nils Martin Williksen   Kopi av første sider i AFM
2008-06-16 Hanssen, Bjørn Erling   LN-RVK N-ARC 19.05.2008
2008-06-11 Cor Noorlander   tildeling av ICAO aircraft adress
2008-06-04 Vikna Aviation AS   LN-RVK Utstedelse av Permit to fly
2008-06-04 Joar Olav Grøtting   Signed form 21
2008-06-03 Joar Olav Grøtting   LN-RVK Søknad om Permit to fly
2008-05-29 Vikna Aviation AS   Registrering av Bill of Sale
2008-05-28 Vikna Aviation AS   KOPIERT TIL SAK-DOKNR 200801948 - 6 DEN 30052008 AV AJP: registrering av luftfartøy - bill of sale
2008-05-28 Joar Olav Grøtting   Utstedelse av Permit to Fly
2008-05-27 Vikna Aviation AS   registrering av luftfartøy - bill of sale
2008-05-26 Vikna Aviation AS   bill of sale
2008-05-26 Joar Olav Grøtting   bekreftelse fra FAA i USA om avregistrering av Cirrus SR 22
2008-05-26 Cor Norlander   ICAO aircraft adress
2008-05-26 Cirrus Europe bv / General Enterprises bv   vedlikeholdsrapport
2008-05-26 Joar Olav Grøtting   vedlikeholdsrapport
2008-05-26 Joar Olav Grøtting   The statement of conformity is the same as export C/A, It Iook like everything will be Ok when the original I of Sale arrives the Norwegian CAA tomorrow or Wednesday.
2008-05-23 Nils Martin Williksen   innbetalt til Luftfartstilsynet
2008-05-21 Cirrus Europe bv / General Enterproses bv   registrering av luftfartøy - bill of sale
2008-05-21 Joar Olav Grøtting   Permit of Fligth - 28.05.2008
2008-05-20 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-05-16 John Bakken   tildeling av ICAO transponder Code
2008-05-15 Joar Olav Grøtting   FAA Export C of A
2008-05-15 John Bakken   Søknad om tildelin av ICAO transponder Code
2008-05-07 Joar Olav Grøtting   søknad om Permit to fly
2008-05-07 Joar Olav Grøtting   søknad om luftdyktighetsbevis
source: caa.no

More information: