LN-OLU

Agusta SpA
AW139

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Agusta SpA
Model: AW139
MSN: 31135
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Adress: 106 40 Stockholm
Operator: Lufttransport AS
Postboks 6242
9292 TROMSØ
Tlf. 7760 8300/ Fax 7760 8383

source: caa.no

Aircraft event timeline

2008-11-28
Owner changed
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
2008-07-11
Aircraft Added
Lufttransport AS

Related Youtube videos

LN-OLU data-toggle=

AW139 LN-OLU landing at the hospital in Tromsø

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-24 Lufttransport AS     ARC
2016-03-02 Lufttransport Rotor Wing AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLU20160302a
2016-02-25 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for AW 139 - tilhørende Lufttransport Rotor Wing AS (LT RW)
2016-02-16 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-04 Lufttransport Rotor Wing AS     Dokumentasjon på samtykke fra eier - SV: Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLU, LN-OLO, LN-OLS og LN-OLF
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotorwing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale for LN-OLU
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLO
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale LN-OLS
2015-12-21 Lufttransport Rotor Wing AS     Luftransport Rotor Wing AS - Vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtale for LN-OLF
2015-12-18 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport Rotorwing AS - Søknad om godkjenning av leieavtale for AW139 flåte - LN-OLF
2015-10-30 Lufttransport RW AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLU
2015-04-08 Lufttransport AS     2nd extension of ARC
2014-07-24 Post- og teletilsynet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-30 Post- og teletilsynet     LN-OLU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-05-19 Lufttransport AS     LN-OLF Vedtak om godkjenning av forlengelse av leieavtale
2014-05-15 Lufttransport AS     søknad om forlengelse av leieavtaler
2014-03-31 Lufttransport AS     Extension of ARC
2013-06-11 Lufttransport AS     Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga at EASA støy data har blitt endret
2013-06-05 Lufttransport AS     Noise certificate
2013-03-15 Lufttransport AS     Utstedelse av Airworthiness Rewiew Certificate OLU20130315a
2013-03-13 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC
2012-04-03 Lufttransport AS     Extension av ARC
2011-04-11 Lufttransport AS   Extension av ARC utført av Lufttransport AS
2010-12-16 Lufttransport AS   Godkjenning av fortsatt operasjon
2010-12-14 Lufttransport AS   Søknad om godkjennelse for fortsatt operasjon
2010-03-25 Aviation Engineering AS   Søknad om ARC - Agusta Westland AW139 S/N 31135
2009-07-08 Lufttransport AS   Utstedelse av ARC etter recommendation report
2009-07-07 Aviation Engineering AS   komplett recommendation report for ny ARC
2009-01-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr
2008-12-01 Lufttransport AS   registreringsbevis
2008-12-01 Lufttransport AS   LN-OLF , LN-OLU , LN-OLO , eiendomsoverdragelse
2008-11-28 Lufttransport AS   Godkjent innleie
2008-11-28 Lufttransport   odkjent innleie
2008-11-24 Agusta Westland   EASA Form 52 from Agusta
2008-11-04 Lufttransport AS   søknad om godkjenning av leieavtaler
2008-11-04 Lufttransport AS   flyskjøte
2008-10-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-09-15 SEB Finans   registrering av luftfartøy
2008-08-22 Lufttransport AS   Utstedelse av kontinuerlig luftdyktighetsbevis EASA Form 25
2008-08-13 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 2008AR-227
2008-08-04 Lufttransport AS   Søknad om ARC
2008-07-23 Lufttransport AS   Utstedelse av EASA Form 45 støybevis
2008-07-18 Lufttransport AS   Utstedelse av Permit to Fly - Milano - Tromsø i forbindelse med import av luftfartøyet
2008-07-15 Lufttransport AS   vedlikeholdsrapport
2008-07-11 Lufttransport   registrert luftfartøy
2008-07-08 Antonella Burtone   korrigert Bill of Sale - oversettelse av Bill of Sale - slettelsesattest
2008-07-03 Lufttransport AS   Permit to fly
2008-06-24 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-06-16 Lufttransport AS   Tildeling av ICAO-kode
2008-05-02 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-04-28 Lufttransport AS   registrering av luftfartøy
2008-04-18 Svein Sandve   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, nye opplysninger om leveringstidspunkt
2007-11-13 Lufttransport AS   LN-OLU, LN-OLS, LN-OLO, reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no