Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2691
Engines: 2
Weight: 11000
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: CHC Helikopter Service AS
Organization number: 974414228
Adress: Postboks 214
4097 SOLA
Norge
Fax: +47 51 94 15 11
Phone: +47 51 94 10 00/41300120
Radio License. Number: 5342
Radio Auth. Status: ANNET
source: nkom.no

Name: ERA Leasing LLC
Adress: Lake Charles Regional Airport
600 Airport Service Rd
70606 Lake Charles, Louisiana, USA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-05-13
Aircraft Added
ERA Leasing LLC
2011-04-01
Aircraft Deleted
ERA Leasing LLC
2008-08-06
Aircraft Added
ERA Leasing LLC

Installed radio equipment

Direction Finder
Weather Radar X band
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Video Link Equipment 2540 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
source: nkom.no

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHA

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHG

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHJ

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJM

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJO

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-09 Internal Document     LN-OYX, LN-OYW og LN-OHZ om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret hvor leieperioden har løpt ut eller er opphørt
2016-10-26 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Ny ETA med LN-OHZ inkludert
2016-06-06 CHC Helikopter Service AS     godkjenning av unntak fra Safety and operational directive - Aibus Helicopters EC225LP and AS332L2 (16/05616-9)
2016-06-06 CHC Helikopter Service AS     Søknad om unntak fra Safety and operational directive - Aibus Helicopters EC225LP and AS332L2 (16/05616-9) - reposisjonering fra Statfjord B til CHC HS Flesland
2016-05-13 CHC Helikopter Service AS     LN-OHZ Søknad om Art 14.4 exemption for å fravike AD2016-0089-E, punkt 2
2016-05-13 CAA of LatviaCivil Aviation Authority Se adresseliste     Notification of an extension of exemption -LN-OHZ, LN-OJD and LN-ONF- Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation - Avskjermet
2015-08-06 CHC Helikopter Service AS     Kopi av ARC - EC 225 LP, extension 2
2015-04-16 CHC Helikopter Service AS     Vedrørende søknad om utvidelse av TBO på ESN 1150
2015-04-13 CHC Helikopter Service AS     godkjennelse av gangtidsutvidelse - MAK2A motor S/N 1150
2015-04-07 CHC Helikopter Service AS     Søknad - TBO extensions på MAK2A motor S/N 1150
2015-02-04 CHC Helikopter Service AS     MEL RIE 3-2015
2015-02-04 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - MEL RIE 3-2015 - LN-OHZ
2014-12-11 Post- og teletilsynet     LN-OHZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-08-14 CHC Helikopter Service AS     Oversendelse av Airworthiness Review Certificate,Extension av EASA Form 15a reference 064862_001_003, with expirydate 15.08.2015 for Airbus EC225 LP SN 2691
2014-07-02 Post- og teletilsynet     LN-OHZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-30 Post- og teletilsynet     LN-OHZ- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-04 Post- og teletilsynet     LN-OHZ- kopi av midlertidig tillatelse
2014-05-15 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av Airworthiness Review Certificate for brukt helikopter importert fra EASA medlem Storbrittania
2014-05-14 Wiersholm AS     Registration of Aircraft
2014-05-13 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler - gjeninnføring av MSN 2691 G-CHCX
2014-05-12 CHC Helikopter Service AS     Plan for registrering av helikopteret i Norges Luftfartøy Register
2014-05-12 CHC Helikopter Service AS     Plan for registrering av helikopteret i Norges Luftfartøy Register
2014-04-25 Wiersholm AS     Innleie av luftfartøy
2014-04-16 Wiersholm AS     Application to re-register aircraft
2014-04-10 Wiersholm AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtaler
2014-04-03 Wiersholm AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-04-01 Wiersholm AS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-04-01 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2014-03-31 CHC Helikopter Service AS     søknad om utstedelse av norsk luftdyktighetsbevis og støybevis, samt validering av ARC
2014-03-31 CHC Helikopter Service AS     Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2014-03-28 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om endring til selskapets AOC - gjeninnføring av EC225 LP S/N 2691 som LN-OHZ
2014-03-27 CHC Helikopter Service AS     Søknad om tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address - S/N 2691
2013-11-28 CHC Helikopter Service AS     Airworthiness Review Certificate
2011-04-13 CHC Helikopter Service AS   retur av Certificates of Airworthiness og Noise Certificate
2011-04-01 Wiersholm   Effektueringsmelding - msn 2691
2011-04-01 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting
2011-04-01 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelser og sletting av luftfartøy
2011-03-31 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   fullmakt er mottatt
2011-03-28 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   sletting av heftelse
2011-03-28 Baker Donelson   Apostille
2010-12-10 CHC Norway AS   Korrigering komplett søknad om forlenget dry-lease til CHC Scotia Limites U.K.
2010-12-02 Era Leasing LLC   Consent to Dry-Lease Eurocopter EC225 with Manufacturer`s Serial Number 2691
2010-11-25 CHC Norway AS   Søknad om forlenget dry-lease til CHC Scotia Limites U.K.
2010-11-25 CHC Norway AS   Korrigering komplett søknad om forlenget dry-lease til CHC Scotia Limites U.K.
2010-10-06 CHC Norway AS   Revisjon til Autorisasjonsside - Flight Manual
2010-09-22 CHC Norway AS   Revisjon til Autorisasjonsside - Flight Manual
2010-09-21 CHC Norway AS   dry lease til Scotia Limited U.K
2010-08-23 CHC Norway AS   Airworthiness Review Certificate EC 225 LP
2010-07-16 CHC Norway AS   LN-OHZ Svar - Revidert Authorization Page - Flight Manual
2010-07-15 CHC Norway AS   Søknad om revidert Authorization Page - Flight Manual
2009-10-09 Statens Havarikommisjon for Transport   LN-OQH og tilbakemelding på innrapportering av lufttrafikkhendelse - Tampen HFIS/Gullfaks C 17.09.2009
2009-08-26 CHC Norway AS   EC225 - SAR operasjoner
2009-07-22 CHC Norway AS   Ground Occurence Report
2009-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-15 CHC Norway AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-05-15 CHC Norway AS   Utstedelse av ARC EASA Form 15 a
2009-05-14 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av ARC EASA Form 15 a
2009-05-14 CHC Helikopter Service AS   søknad om utstedelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a EC 225LP S/N 2691
2009-05-08 CHC Norway AS   Svar: Søknad Permit to Fly
2009-05-08 OOglend@heli-one.ca   Permit to Fly
2009-05-07 CHC Norway AS   Vedrørende søknad om permit to fly
2009-05-07 HeliOne AS   Søknad Permit to Fly
2009-05-07 CHC Norway AS   EASA Form 21 - Søknad Permit to Fly
2009-05-07 Heli-One Norway   Søknad Permit to Fly
2009-05-06 CHC Helikopter Service AS   Søknad Permit to Fly
2009-05-06 CHC Helikopter Service AS   søknad om Permit to Fly
2009-04-29 CHC Norway AS   Godkjenning av innleie
2009-04-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-02 CHC Helikopter Service AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2009-01-14 SRetland@chc.ca   Svar på henvendelse ang. utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2009-01-14 CHC Helikopter Service AS   spørsmål om luftdyktighetsbevis
2009-01-14 SRetland@chc.ca   Spørsmål ang. utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2009-01-07 CHC Helikopter Service AS   søknad om bruk av stabilizer tilhørende EC225
2009-01-07 CHC Helikopter Service AS   svar på søknad om bruk av Stabilizer tilhørende EC225
2008-12-19 CHC Helikopter Service AS   Søknad om bruk av motorer tilhørende EC2205; (2691)
2008-12-19 CHC Helikopter Service AS   søknad om bruk av motorer tilhørende EC2205
2008-11-13 Wiersholm, Mellbye & Bech   Godkjenning av innleie
2008-11-07 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-09-11 CHC Helikopter Service AS   workorder
2008-09-04 CHC Helikopter Service AS   tildeling av ICAO-id 24 bit koder
2008-08-06 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Faks melding om effektuering
2008-08-06 Wiersholm, Mellbye & Bach, advokatfirma AS   registrering av luftfartøy og leasingsavtaler
2008-07-31 Wiersholm, Mellbye & Bach, advokatfirma AS   registrering av luftfartøy
2008-07-29 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   signerte leieavtaler (master lease og sub-lease)
2008-07-23 Wiersholm, Mellbye & Bech adv.   Forhåndsuttalelse om godkjenning av leieavtaler
2008-07-22 Wiersholm mellbye & Bech advokatfirma   Endelig versjon av leieavtaler for forhåndsgodkjenning
2008-07-22 Wiersholm mellbye & Bech advokatfirma   Kopi av forsikringssertifikat
2008-07-14 Wiersholm mellbye og Bech Advokatfirma AS   Vedtak om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret i luftfartsloven § 3-2
2008-07-13 Wiersholm Mellbye & Bech advokatfirma AS   Søknad om forhåndstilsagn om godkjenning av innleieavtaler
2008-07-13 Wiersholm mellbye og Bech Advokatfirma AS   Unntak fra nasjonalitetsvilkår
2008-07-09 efoyn@chc.ca   bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: