LN-FIX

Hawker Beechcraft Corporation
B200

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Hawker Beechcraft Corporation
Model: B200
MSN: 1898
Mode-S Hex: 478563
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airwing AS
Adress: Postboks 46
1471 LØRENSKOG
Operator: Airwing AS
Postboks 46
1471 LØRENSKOG
Tlf. 6482 0280/ Fax 6482 0281

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-03-18
Owner changed
Airwing AS
2012-03-07
Owner changed
AS Klaveness Chartering
2008-10-27
Aircraft Added
Klaveness Corporate Services AS

Related Youtube videos

LN-FIX data-toggle=

LPFR- Faro International Airport Spotting - 27 March 2010 - (Other Airplanes)

LN-FIX data-toggle=

Departure OSL 400m RVR Beech 200.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-12-14 Airwing AS     LN FIX - ARC 2 nd extension
2017-08-04 Airwing AS     Airwing AS- godkjenning av rev. 9 vedlikeholdsprogram Beech King B200, LN-FIX
2017-07-19 Airwing AS     Airwing AS - LN FIX - rev 9 AMP for godkendelse
2017-05-11 Airwing AS     Airwing AS- rettelser AMP LN FIX Rev 8
2017-05-11 Airwing AS     Airwing AS- Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 8 til Beech King B200, LN-FIX
2017-05-10 Airwing AS     Airwing AS - rettelser AMP LN FIX Rev 8
2017-05-04 Airwing AS     Airwing AS-rettelser til innsndt AMP LN FIX Rev 8
2017-03-06 Airwing AS     Airwing AS - AMP Rev 8 LN FIX
2017-01-11 Airwing AS     Airwing AS- godkjenning av revisjon 7 til vedlikeholdsprogram (AMP) Beech King Air B200, LN-FIX
2017-01-06 Airwing ASAirwing AS     Airwing AS- vedrørende innsendt AMP rev.7 LN-FIX
2016-12-21 Airwing AS     ARC 1 st ext
2016-12-15 Airwing AS     Airwing AS- tilbakemelding på innsendt revisjon 7 til vedlikeholdsprogram til LN-FIX
2016-11-23 Airwing AS     LN FIX - AMP Rev 7
2016-06-30 Airwing AS     Airwing AS - godkjenning av AMP rev 6 LN-FIX
2016-06-21 Airwing AS     AMP rev 6 forgodkjennelse
2016-05-19 Airwing AS     Airwing AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 7 etter godkjent Steep Approach for LN-FIX
2016-05-19 Airwing AS     Airwing AS - Oppdatert Operations Specifications rev. 7 etter godkjent Steep Approach for LN-FIX
2016-01-14 Airwing AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a
2016-01-13 Sundt Air AS     ARC REVIEW
2015-11-13 Airwing AS     LN-FIX- Godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 5
2015-11-06 Airwing AS     AMP revisjon 5 - MORE STC.
2015-11-04 Airwing AS     LN-FIX VS: AMP revisjon 5
2015-10-26 Airwing AS     AMP
2015-10-09 Airwing AS     LN-FIX-Godkjenning av søknad om Variation
2015-10-08 Airwing AS     LN-FIX- vedrørende grandfathers right på MORE STC no.SE0001EN.
2015-10-08 Airwing AS     LN FIX- vedrørende AMP rev. 5 og More STC
2015-10-08 Airwing ASAirwing AS     spørsmål/ tilbakemelding på Revisjon 5, LN-FIX
2015-10-04 Airwing AS     Initial entry inspection iforbindelse med MORE STC
2015-07-14 Airwing AS     Airwing AS - søknad om grandfathering av bruk av MORE STC nr. EN0003 på motorene på LN-FIX
2015-07-10 Bernt Raiby Wasler     Airwing AS- oppdateringer til søknad om grandfathers right
2015-07-10 Airwing AS     vs:vs:Airwing AS- søknad om grandfathering av bruk av MORE STC nr. EN0003 på motorene på LN-FIX
2015-07-08 Airwing AS     tilbakemelding på søknad om Grandfathers right
2015-07-08 Airwing AS     VS: Airwing AS- søknad om grandfathering av bruk av MORE STC nr. EN0003 på motorene på LN-FIX (10/00736-28)
2015-07-07 Airwing AS     Søknad om Grandfathers right
2015-07-07 Airwing AS     Airwing AS- søknad om grandfathering av bruk av MORE STC nr. EN0003 på motorene på LN-FIX
2015-06-02 Airwing AS     Airwing AS - MEL - LN-FIX Rev.1
2015-04-20 Airwing AS     Airwing AS -Godkjenning av vedlikeholdsprogram rev.4 - LN-ULV og LN-FIX
2015-04-20 Airwing AS     Airwing AS- tilbakemelding på AMP rev 4 -200 serien.
2015-04-17 Airwing AS     Airwing AS-godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 4 for Hawker Beechcraft B200, LN-ULV og LN-FIX
2015-03-03 Airwing AS     AMP Rev 4
2015-02-06 Airwing AS     LN-FIX- Godkjenning av one time extention av time between overhoul på flyets propeller
2015-01-27 Airwing AS     LN FIX - propeller extension
2015-01-12 Airwing AS     LN FIX - ARC 2nd EXT.
2014-06-20 Airwing AS     Airwing AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 3- LN-ULV og LN-MIX Hawker Beechcraft B200
2014-05-28 Airwing AS     AMP rev 3
2014-02-17 Airwing AS     Airwing AS- godkjenning av vedlikeholdsprogram revisjon 2 - LN-FIX, LN-ULV, Beech King Air B200
2014-02-14 Airwing AS     SV: Airwing AS - vedlikeholdsprogram - fartøy Beech King Air B200 LN-ULV / LN-FIX
2014-01-13 Airwing AS     ARC Extension
2013-03-19 AS Klaveness Chartering     registrering av eierskifte og heftelse
2013-03-13 AS Klaveness Chartering     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2012-12-19 Airwing AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 12-0466
2012-12-17 Sundt Air AS     ARC Beech B200 BB-1898
2012-10-22 Airwing AS     Airwing AS - godkjenning av vedlikeholdsprogram issue 1 revisjon 1 - Hawker Beechcraft 200/B200 LN-ULV
2012-10-22 ScanTech     Airwing AS - AMP for LN-FIX og LN-ULV
2012-10-19 ScanTech     Airwing AS - rettelse til vedlikeholdsprogram - LN-ULV
2012-10-18 Airwing AS     Airwing AS - foreløpig svar på issue 1, revisjon 1 til vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200 LN-ULV med varsel om vedtak
2012-09-12 Airwing AS     Airwing AS - rettelser til AMP for LN-FIX og LN-ULV
2012-05-21 Airwing AS     Airwing AS ? foreløpig svar på issue 1, revisjon 2 til vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200 LN-FIX_OY-PEB med varsel om vedtak
2012-05-15 Airwing AS     Airwing AS - foreløpig svar på vedlikeholdsprogram - LN-FIX & OY-PEB
2012-05-14 Scandinavian Aircraft Technologies AS     AD SB list
2012-04-10 Airwing AS     Airwing AS - forlengelse av frist på vedlikeholdsprogram LN-FIX
2012-04-02 Airwing AS     Airwing AS - Søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram for LN-FIX & OY-PEB
2012-03-27 Airwing AS     Søknad om forlengelse av frist på AMP
2012-03-07 AS Klaveness Chartering     Oversendelse av nytt registreringsbevis
2012-02-28 AS Klaveness Chartering     Eierskifte som følge av fusjon
2012-02-23 Airwing AS     Airwing AS - foreløpig svar på revisjon 1 til vedlikeholdsprogram for Hawker Beechcraft B200 varsel om vedtak
2012-02-20 Airwing AS     Midlertidig forlengelse av avtale om privat bruk av luftfartøy
2012-02-08 Airwing AS     Airwing AS - Privat bruk av LN-FIX og LN-MIX
2012-01-30 Airwing AS     AMP
2012-01-25 Airwing AS     Airwing AS - Privat bruk av LN-FIX og LN-MIX
2012-01-13 Airwing AS     Forlengelse av ARC
2012-01-11 Airwing AS     Airwing AS - søknad - MEL extension
2012-01-10 Airwing AS     Airwing AS - søknad MEL extension
2011-06-16 Airwing AS   Airwing AS - gangtidsforlengelse på propeller assemblies LN-FIX
2011-06-08 Airwing AS   Søknad om forlengelse av TBO på propeller
2011-04-26 Airwing AS   MEL - revisjon 1
2011-04-12 Airwing AS   Airwing AS - MEL - LN-FIX
2011-01-20 Airwing AS   Forlengelse av ARC
2010-12-31 Airwing AS   Airwing AS - MEL extension LN-FIX
2010-12-30 Airwing AS   Airwing AS - MEL extension LN-FIX
2010-11-15 Airwing AS   privatflyging
2010-10-26 Airwing AS   privatflyging
2010-09-02 Airwing AS   Airwing AS - Avtale - administrative og tekniske krav for privat bruk av LN-FIX og Trond H. Klaveness
2009-12-23 Scandinavian Aircraft Technologies A/S   Recommendation - samt Findings reports for - for udstedelse af nyt ARC
2009-12-16 Airwing AS   Forlengelse av tidligere utvidet reparasjons intervall for motor PT6A-42 med S/N PCE-P-J0857
2009-12-11 Airwing AS   søknad om forlengelse av forlengelsen - FOD
2009-12-03 Scandinavian Aircraft Technologies   informasjon vedrørende AR
2009-11-03 Airwing AS   Godkjennelse av søknad om forlengelse for motor PT6A-42 med S/N PCE-P-J0857
2009-10-29 Airwing AS   Søknad om forlengels på FOD skade L/H eng FIX
2009-03-25 Airwing AS   Airwing AS - selskapets søknad om privat bruk av LN-FIX for Trond Klaveness
2009-03-22 Airwing AS   Airwing AS - Søknad om privat bruk av LN-FIX for Trond Klaveness
2009-02-06 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2009-01-19 Airwing AS   Nytt registreingsbevis
2009-01-15 Airwing AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC) - 2009AR-008
2009-01-15 Airwing AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-01-14 Airwing v/B.Thygesen   AFM Supplements
2009-01-09 Airwing v/B. Thygesen   AFM BB-1898
2009-01-08 Airwing v/B.Thygesen   Weight & Balance report
2008-12-19 Airwing AS   Godkjent innleie
2008-12-11 Airwing AS   Dry-Lease Avtale - Klaveness Corporate Services AS og Airwing AS - økonomisk avtale
2008-12-08 Airwing AS   søknad om godkjennelse av Dry-Lease Avtale - Klaveness Corporate Services AS og Airwing AS
2008-11-25 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-30 Airwing AS   registrering av luftfartøy
2008-10-30 Airwing AS   utstedelse av Permit to Fly
2008-10-29 Jarle Granheim, Airwing AS   Raisbeck STCer
2008-10-28 Airwing AS   Form 21 - 18b fra EASA - export CofA
2008-10-25 Airwing AS   søknad om godkjenning av vedlikeholdsprogram
2008-10-25 Airwing AS   vedlikeholdsrapport
2008-10-24 Airwing AS   søknad om Permit to Fly
2008-10-21 Airwing AS   søknad om endring av registrering - Bill of Sale - Apostille
2008-10-15 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-10-09 Federal Aviation Administration   slettingsattest
2008-10-08 Airwing AS   tildeling av ICAO 24 bit codes
2008-10-06 Airwing AS   søknad om ICAO 24 bit codes
2008-09-23 Trond.Harald.Klaveness@klaveness.com   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: