LN-BFL

The New Piper Aircraft, Inc
PA-38-112

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: The New Piper Aircraft, Inc
Model: PA-38-112
MSN: 38-79A1025
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tesli Martin Thu

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-04-02
Aircraft Deleted
Tesli Martin Thu
2008-10-30
Owner changed
Tesli Martin Thu
2007-04-17
Owner changed
Heskja Karl Albert
2006-11-01
Owner changed
Sande Hans Christian

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2012-04-02 Martin Tesli     Sletting av luftfartøy
2012-03-14 Martin Tesli     Sletting av luftfartøy
2010-06-02 Dagfinn Andersen   Vedlikeholdsrapport rettelse
2010-06-01 Aeromech AS   N-ARC følgebrev
2010-05-27 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2010-05-27 Aeromech AS   vedlikeholdsrapport
2010-05-03 Martin Thu Tesli   Søknad om Permit to Fly
2010-04-25 Martin Tesli   Søknad om Permit to Fly
2010-04-25 Martin Tesli   permit to fly
2009-12-18 Martin Tesli   Utstedelse av Permit to Fly
2009-12-16 Martin Thu Tesli   Form 18b signert
2009-12-09 Martin Tesli   Permit to fly - overflygingstillatelse
2009-11-26 Martin Tesli   søknad om overflygingstillatelse til verksted
2009-10-27 Martin Thu Tesli   EASA SIB 2009-24 - Lycoming O-235 - Cylider barrel - Inspection - Informasjon til eier
2009-02-16 jan@hovet.no   ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-01-05 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr
2008-11-14 Martin Thu Tesli   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2008-11-07 Tesli Martin Thu   Utstedelse av ARC
2008-11-07 Bergen Air Transport AS   LN-BFL Utstedelse av ARC
2008-10-30 Rasmussen, Lissi Mariette Dybdal   eierskifte - kopi av legitimasjon på Martin Tesli
2008-10-30 Martin Thu Tesli   Flyskjøte
2008-10-27 Martin Thu Tesli   Flyskjøte - dokumentasjon på ID
2008-09-08 Bergen Air Transport AS   vedlikeholdsrapport (VR)
2007-06-15 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport
2007-05-26 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport - gyldig til 30.04.2008
2007-04-24 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2007-04-18 Karl Albert Heskja   Registerhjemmel som eier overført til Karl Albert Heskja
2007-04-14 Karl Albert Heskja   eiendomsoverdragelse - kjøper Karl Albert Heskja - selger Hans Christian Sande
2007-01-12 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2006-11-07 Hans Christian Sande   Registerhjemmel som eier overført til Hans Christian Sande
2006-03-24 Bergen Air Transport AS   Vedlikeholdsrapport - VR
source: caa.no

More information: