LN-ONU

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920091
Mode-S Hex: 478528
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock,
IFSC
Dublin 1
Ireland
Operator: Bristow Norway AS
Postboks 171
4097 SOLA
Tlf. 5164 6600/ Fax 5164 6699

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-04-01
Adress
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2013-03-26
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2012-08-27
Owner changed
BriLog Leasing Ltd.
2012-08-01
Adress
BriLog Leasing Ltd.
2009-12-23
Owner changed
Bristow (UK) LLP
2009-01-08
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-16 Bristow Norway AS     ARC Extension
2017-01-19 Bristow Norway AS     ARC Extension S92A
2016-01-15 Bristow Norway AS     Utstedelse av korrigert versjon av Airworthiness Review Certificate basert på recommendation
2015-12-28 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 15a basert på Recommendation
2015-12-21 Bristow Helicopters Ltd     ARC recommendation
2015-05-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pantedokument og IDERA
2015-05-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding for LN-ONX, LN-ONV, LN-ONB, LN-ONA og LN-ONU
2015-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pantedokument og IDERA
2015-01-06 Bristow Norway AS     2nd. ARC Extension - S-92A - msn. 920091
2014-03-13 Bristow Norway AS     Søknader om forlengelse av dry lease, S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS     Søknader om forlengelse av dry lease - S-92A helikoptre LN-ONN og LN-ONT
2014-03-13 Bristow Norway AS     LN-ONN og Vedtak om godkjenning av forlengelse av dry lease
2014-02-28 Post- og teletilsynet     LN-ONU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-01-07 Bristow Norway AS     1st. ARC Extension.
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av eierskifte og heftelse
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     registreringsbevis
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av IDERA
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-27 Advokaatfirmaet Thommessen AS     pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONU LN-ONV og Signerte innleieavtaler
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding eierskifte
2013-03-26 Bristow Norway AS     LN-ONU LN-ONV og Angående originale registreringsbevis
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONU LN-ONV og Angående originale registreringsbevis
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bekreftelse på IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Signerte subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Fullmakt og Aircraft Mortgage Deed - Power of Attorney - Apostille
2013-03-25 Wilmington Trust     Registrering av IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Signerte Subleases and Sub-Subleases for 920091 LN-ONU 920092 LN-ONV and 920137 LN-ONX
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av luftfartøy
2013-03-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     Attesterte registerutskrifter for LN-ONA LN-ONB LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår LN-ONX
2013-03-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     SV: Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONU, LN-ONV, LN-ONX) [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONU, LN-ONV, Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2013-03-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen     LN-ONU LN-ONV og Attestert registerutskrift
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2013-03-01 Advokatfirmaet Thommessen     LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-02-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONV og egisterutskrifter [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-02-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONU, LN-ONV og egisterutskrifter [THOMMESSEN-LIVE.FID263433]
2013-01-24 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate(ARC)
2013-01-09 Bristow Norway AS     ARC Reviw - Sikorsky S92A, Serial No. 920091
2012-12-07 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - RIE rapport No.34 på MEL extension på fartøy S-92A, LN-ONU
2012-08-28 Advokatfirmaet Thommessen AS     Eierskifte
2012-08-27 Thommessen     Bekreftelse på adresse VS: BriLog Leasing Limited [THOMMESSEN-LIVE.FID250923]
2012-08-06 Advokatfirmaet Thommessen     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkår
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-08-03 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Søknad om godkjennelse av innleie og om unntak fra nasjonalitetsvilkår (LN-ONN, LN-ONT, LN-ONU, og LN-ONV)
2012-01-05 Bristow Norway AS     ARC Extension
2011-08-22 Bristow Norway AS     søknad om forlenget innleie for S-92A
2011-08-16 Bristow Norway AS     søknad om forlenget innleie for S-92A
2011-08-12 Bristow Norway AS     utløp av innleie
2011-08-09 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Dispensasjoner fra kravet om medføring av M-ADS - LN-ONU
2011-06-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-12 Bristow Norway AS   S-92A S/N 920091 U 1st. ARC Extension
2011-01-12 Bristow Norway AS   S-92A S/N 920091 1st. ARC Extension CORRECTION
2010-09-15 Bristow Norway AS   Søknad om engangsutvidelse av 2500H vedlikeholdsinterval
2010-09-15 Bristow Norway AS   Godkjenning engangsutvidelse av 2500H vedlikeholdsinterval
2010-09-13 Bristow Norway AS   Søknad om engangsutvidelse av 2500H vedlikeholdsinterval
2010-08-16 Statens Havarikommisjon for Transport   Avslutning av forundersøkelse av lufttrafikkhendelse 15nm nord av pelux 12.08.2010
2009-12-22 Bristow Norway AS   Søknad om endring av varighet Dry Lease innleie
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONTog LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   dispensasjon fra nasjonalitetskrav
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONT- LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A - LN-ONU
2009-12-16 Bristow Norway   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved eierskifte S-92A, LN-ONU
2009-12-09 BriLog Leasing Ltd.   Expiry of lease agreement
2009-12-08 Bristow Norway AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) 09-0447
2009-11-25 Bristow Norway AS   Serial No. 920091
2009-11-23 Bristow Norway AS   Endring i bakenforliggende leieavtaler ifm eierskifter på S-92A
2009-11-20 Bristow Norway AS   Confirmation of Continued Airworthiness Agreement
2009-11-18 Bristow Norway AS   Registrering av luftfartøy - Apostille - Bill of Sale
2009-11-17 Bristow Norway AS   registrering av eierskifte
2009-07-27 Bristow Norway AS   Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form
2009-05-20 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr
2009-04-16 Bristow Norway AS   søknad om forlengelse av utleieperiode med bemanning Wet Lease til Bristow Helicopters Ltd for operasjon i UK
2009-04-14 Leif Overskott   søknad om forlengelse av utleieperiode med bemanning Wet Lease til Bristow Helicopters Ltd for operasjon i UK
2009-04-06 Bristow Norway AS   Søknad om utleie av helikopter
2009-04-06 Bristow Norway AS   Signert Wet Lease-agreement og Amendment
2009-04-03 Bristow Norway AS   Søknad om utleie av helikopter
2009-03-31 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale
2009-03-27 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2009-03-11 NORD Helikopter AS   Norsk Helikopter - MEL Rectification interval extension ( RIE ) Report Form - LN-ONU
2009-03-03 Bristow Norway AS   søknad om utleie - Wet Lease
2009-02-13 Norsk Helikopter AS   søknad om Permit to Fly
2009-02-12 Norsk Helikopter AS   søknad om Permit to Fly
2009-02-01 Norsk Helikopter AS   lukking av EASA Form 13
2009-01-30 Norsk Helikopter AS   utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-01-30 Norsk Helikopter AS   AD listing S-92A, S/N 920091
2009-01-29 Norsk Helikopter AS   oppdaterte dokumenter
2009-01-29 Norsk Helikopter AS   oppdaterte dokumenter
2009-01-29 Norsk Helikopter AS   workpack, ATL og Worksheets
2009-01-29 Henning Hagen   Korrigert Mods Statusliste LN-ONU
2009-01-28 Norsk Helikopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-01-21 Norsk Helikopter AS   dokumenter ifm søknad om luftdyktighet
2009-01-13 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - feiltrykk ved Revidert AOC Ops Spec revisjon 26 for LN-ONU og -ONV
2009-01-12 Norsk Helikopter AS   registrert fartøy
2009-01-08 Norsk Helikopter AS   Norsk Helikopter AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale på LN-ONU
2009-01-08 Norsk Helikopter AS   Utstedelse av Permit to Fly og tilhørende approval of flight conditions for overflyging fra Gøteborg til Sola i forbindelse med import av luftfartøyet
2009-01-02 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-12-30 Tormod Veiby   kopi av forsikringsavtale
2008-12-30 Brilog Leasing Ltd.   selskapserklæring
2008-12-29 Norsk Helikopter AS   søknad om godkjennelse av Dry Lease innleieavtale av S-92A
2008-12-29 NORD Helikopter AS   Permit to fly
2008-12-23 Norsk Helikopter AS   søknad om Permit to Fly for fergeflyging av S-92A
2008-12-23 Tormod Veiby   Søknad om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret, samt diverse pdf.kopier vedrørende registreringen
2008-12-23 Norsk Helikopter   dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2008-12-19 State of Lousiana   Apostille - Bill of sale
2008-12-18 Tormod Veiby   slettelsesattest
2008-12-17 Crowe & Dunlevy   bill of sale
2008-12-09 Norsk Helikopter AS   søknad om registrering
2008-12-05 Norsk Helikopter AS   søknad om import og luftdyktighetsbevis på Sikorsky S-92A
2008-12-04 Norsk Helikopter AS   export certificate of airworthiness
2008-07-29 Norsk Helikopter AS   tildeling av ICAO koder
2008-07-08 Norsk Helikopter AS   ICAO koder for Sikorsky S-92A, S/N 920092
source: caa.no