LN-OKN

Airbus Helicopters
SE 3130 Alouette II

ACTIVE EXPERIMENTAL HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: SE 3130 Alouette II
MSN: 1842
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: HelikopterDrift Invest AS
Organization number: 986723048
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER
Norge
Fax: +47 63 80 10 99
Phone: +47 63 80 11 00
Radio License. Number: 6264
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Helikopterdrift Invest AS
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-01-26
Aircraft Added
Helikopterdrift Invest AS

Installed radio equipment

ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Helikopterdrift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-06 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-07-26 Helikopterdrift Invest AS     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-07-19 Aage Rudolf Larsen     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-06-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-04-05 HelikopterDrift AS     Søknad om godkjennelse AMP
2017-03-28 HelikopterDrift AS     Søknad om 24-bits ICAO kode for programmering av ELT
2017-03-28 Helitrans AS     Tildeling av 24-bits ICAO kode for ELT og Mode S Transponder
2016-06-29 HelikopterDrift A/S     Vedtak om godkjennelse av overføring til klasse experimental
2016-06-01 Helitrans AS     etterlyser svar på tidligere søknad
2016-03-31 HelikopterDrift AS     søknad om godkjennelse av forslag til tiltak for å få Alouette II s/n 1842 godkjent i gruppe eksperimental
2016-01-26 Helikopterdrift Invest AS     Registrering av luftfartøy
2016-01-13 Verkauf Technik VEBEG GmbH     WG: Regarding registration of former military registered aircraft
2016-01-04 HelikopterDrift AS     Oppdatering rundt registrering av Alouette II
2015-12-12 HelikopterDrift AS     Flyskjøte
2014-05-12 2044     Kopi av ID selger
2014-05-07 Knut Holter Nilssen     retur av Flyskjøte uten tinglysning
2014-05-06 Knut Holter Nilssen     reservasjon av registreringsmerke
2014-05-01 Knut Holter Nilssen     Flyskjøte
2014-05-01 Knut Holter Nilssen     flyskjøte
source: caa.no