LN-OZT

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4714
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-07-19
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2017-02-28
Owner changed
Pegasus Helicopter AS
2014-01-15
Owner changed
European Helicopter Center AS
2009-04-30
Aircraft Added
Skylift Invest AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av dokument om tillatelse
2017-07-26 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZT
2017-07-21 Pegasus Helicopter AS   Orginal dokumentation till såld helikopter
2017-07-19 Pegasus Helicopter AS   Sletting av luftfartøy
2017-07-19 SG Finans AS (1)   Sletting av heftelse
2017-07-17 Pegasus Helicopter AS   Begjæring om sletting av luftfartøy
2017-07-17 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - solgt
2017-07-13 SG Finans AS   Sletting av panterett
2017-05-19 EHC European Helicopter Center AS   innleie av luftfartøy
2017-05-18 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center - EHC - Innleie LN-OZT
2017-05-08 EHC European Helicopter Center AS   EHC - Innleie helikopter for bruk under ATO
2017-04-28 EHC European Helicopter Center AS   13/05521-95 - EHC - Bruk av helikopter kun i ATO - LN-OZT
2017-04-19 EHC European Helicopter Center AS   EHC - Bruk av helikopter kun i ATO - LN-OZT
2017-03-09 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZB og LN-OZT
2017-03-09 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSG og LN-OYO samt flåteutvidelse for LN-OZB og LN-OZT
2017-03-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-01 Pegasus Helicopter AS   registrering av eierskifte
2017-03-01 SG Finans AS   sletting av heftelse
2017-02-28 Tove Gjelsvik   effektueringsmelding eierskifte
2017-02-28 Tove Gjelsvik   effektueringsmelding - sletting av pant
2017-02-28 Tove Gjelsvik   effektueringsmelding - ny pant
2017-02-22 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS (EHC) - Endring av AOC - LN-OZT og LN-OZB
2017-02-22 EHC European Helicopter Center AS   Omregistrering - Flyskjøte
2017-02-16 SG Equipment Finance   Overdragelse av luftfartøy
2017-02-16 SG Equipment Finance   Sletting av panterett
2017-02-16 SG Equipment Finance   Nyregistrering av panterett
2016-08-26 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2015-01-19 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-10-13 European Helicopter Center AS   LN-OZT: HMU, S/N 1054 - godkjenning av engangsutvidelse av TBO
2014-10-13 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Airbus Helicopters AS350 B3 MP: Søknad om aksept av engangsøkning av overhalingsintervall
2014-01-16 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-01-16 European Helicopter Center AS   Recall - Kopi av forlenget ARC
2014-01-16 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC - Rettelse
2013-12-09 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Signert EASA Form 13 etter ACAM - LN-OZT (Besvarelse på lukking av avvik ref. CAME rev. 37)
2013-11-08 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Svar på innsendt tiltaksplan ACAM - LN-OZT
2013-11-04 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Plan for for korrigerende tiltak etter Luftfartstilsynets ACAM
2013-10-15 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - ACAM rapport 0001-2570 - LN-OZT
2013-09-23 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring (ACAM) - LN-OZT
2013-02-07 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2012-09-24 Statens Havarikommisjon for Transport   Luftfartshendelse ved Enge Brygge Sandefjord 01.12.2009 - SL RAP 2012/09
2012-02-07 European Helicopter Center AS   Kopi av fornyet ARC
2011-06-06 Statens Havarikommisjon for Transport   Videresendeing av mottatt rapport om luftfartshendelse ved Østerøy 18.05.2011
2011-02-11 European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget Airworthiness Review Certificates
2011-02-01 Statens Havarikommisjon for Transport   Rapport (SL RAP 2011/03) om luftfartshendelse på Hankø Østfold 27.10.2009 med Eurocopter AS 350 B3
2010-12-17 Statens Havarikommisjon for Transport   Vedrørende utkast til rapport om hendelsen ved Hankø i Østfold 27.10.2009
2010-11-02 Statens Havarikommisjon for Transport   Draft of the final report concerning incident at Hankø Østfold County Norway 27.10.2010 with Eurocopter AS 350 B3-AVSKJERMET
2010-07-28 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-06 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse
2010-05-03 European Helicopter Center AS   Kopi av utstedt ARC
2010-03-03 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-23 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-02-12 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-11-03 Statens Havarikommisjon for Transport   Underretning om undersøkelse av alvorlig luftfartshendelse Hankø - Østfold 27.10.2009 - Eurocopter AS 350 B3
2009-10-29 European Helicopter Center AS   Beskrivelse av hendelse med Eurocopter AS350 B3
2009-05-13 SG Finans AS   Registrert panterett
2009-05-06 European Helicopter Center AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-05-05 European Helicopter Center   Vedtak om godkjenning av søknad om flåteutvidelse og innleie
2009-05-05 European Helicopter Center AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-05-05 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy
2009-05-04 European Helicopter Center AS   Tilleggsinformasjon før utstedelse av ARC for Eurocopter AS350 B3
2009-04-30 Skylift Invest AS   registrert fartøy
2009-04-30 Fode Østnes   effektueringsmelding
2009-04-30 European Helicopter Center AS   Permit to fly
2009-04-30 European Helicopter Center AS   Permit to fly
2009-04-29 European Helicopter Center AS   vedlikeholdsrapport
2009-04-27 European Helicopter Center AS   Vedlegg til søknad om luftdyktighetsbevis
2009-04-27 Østnes Aero   skjøte på engelsk, bekreftelse fra DGAC
2009-04-24 EHC   registrering av luftfartøy - appostille - firmaattest - leieavtale
2009-04-23 European Helicopter Center   Søknad om flåteutvidelse og innleie
2009-04-23 European Helicopter Center AS   firmaattest, bill of sale, apostille, erklæring
2009-04-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-03-31 European Helicopter Center AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2009-03-30 thijs@ehc.no   LN-OZT, LN-OZM, LN-OZN, LN-OZO, LN-OZP, LN-OZQ, LN-OZR, LN-OZS, LN-OZU, LN-OZV, LN-OZX og Reserverte registreringsmerker
2009-03-17 European Helicopter Center AS   EASA Form 52 - Aircraft Statement of Conformity
source: caa.no