LN-OSC

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 T2+

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 T2+
MSN: 0804
Max TO weight: 2910 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-01-23
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2015-09-29
Owner changed
Pegasus Helicopter AS
2009-06-09
Aircraft Added
Aviation Invest DA

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-01-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse
2020-01-27 Pegasus Helicopter AS     kopi av dokument om tillatelse
2020-01-27 Pegasus Helicopter AS     bekreftet oppsigelse
2020-01-23 Pegasus Helicopter AS     Sletting av luftfartøy
2020-01-23 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSC
2020-01-22 Internal Document     Pegasus Helicopter AS - Sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OSC
2020-01-20 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Endring av flåten - LN-OSC ut av flåten
2020-01-17 Pegasus Helicopter AS     Begjæring om sletting av luftfartøy
2019-12-23 Pegasus Helicopter AS     retur av tillatelse
2019-12-12 SG Finans AS (1)     sletting av heftelse
2019-12-10 SG Finans AS     sletting av heftelse - effektueringsmelding
2019-12-06 SG Finans AS     Sletting av panterett - fullmakt - firmaattest
2019-07-02 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate ARC
2019-06-21 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review 2019
2018-07-18 Pegasus Helicopter AS     flytid ved ext av ARC
2018-07-17 Pegasus Helicopter AS     flytid ved ext av ARC
2018-06-15 Pegasus Helicopter AS     Ny ARC
2018-04-23 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter - Godkjenning av MEL EC-135 T2 LN-OSC
2017-06-13 Pegasus Helicopter AS   1st extension
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-10-18 Pegasus Helicopter AS   Ref Part M Audit ARC Pegasus flåte
2016-09-21 Pegasus Helicopter AS   ARC
2016-03-02 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-02-01 Pegasus Helicopter AS   ARC 2. extension.
2015-09-30 SG Equipment Finance   Tinglysing av panterett
2015-09-30 Pegasus Helicopter AS   Registrering av eierskifte
2015-09-28 Pegasus Helicopter AS   flyskjøte
2015-09-25 SG Equipment Finance   tinglysing av panterett
2015-09-24 Pegasus Helicopter AS   opphør av leieavtale
2014-06-13 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2013-06-11 Pegasus Helicopter AS   ARC
2012-06-11 Pegasus Helicopter AS   ARC
2011-06-08 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2009-07-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-06-11 Pegasus Helicopter AS   Oppdatert Operations Specifications
2009-06-10 Pegasus Helicopter AS   Godkjenning av innleie
2009-06-10 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2009-06-10 Pegasus Helicopter AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2009-06-10 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2009-05-29 Pegasus Helicopter AS   Bill of Sale - Certificate of Non-Registration
2009-05-28 Eurocopter AS   Bill of Sale
2009-05-18 Pegasus Helicopter AS   Hull and Liability Insurance
2009-05-18 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-05-12 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske kosulatet i München
2009-05-11 Utenriksdepartementet   Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i München
2009-05-07 Pegasus Helicopter AS   Korrigert leieavtale
2009-05-06 Pegasus Helicopter AS   Søknad om registrering - midlertidig registrering av luftfartøy
2009-05-05 Pegasus Helicopter AS   søknad om C of A
2009-04-28 Pegasus Helicopter AS   Presisering av leieperiode
2009-04-28 Pegasus Helicopter AS   Vedrørende avtalevilkår og videre saksbehandling
2009-04-27 Pegasus Helicopter AS   Bekreftelse for mottatt dokumentasjon
2009-04-27 Pegasus Helicopter AS   Vedrørende søknad om godkjenning av innleie
2009-04-21 Pegasus Helicopter AS   Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2008-10-08 Pegasus Helicopter AS   tildeling av ICAO-code
2007-11-07 Pegasus Helicopter AS   Bekreftelse på reservasjon av registreringsmerke
2007-11-05 Pegasus Helicopter AS   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no