LN-WDH

Bombardier Aerospace Inc.
DHC-8-402

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-402
MSN: 4273
Mode-S Hex: 4785C0
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Widerøe Asset AS
Adress: Langstranda 6
8003 BODØ
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-09-27
Owner changed
Widerøe Asset AS
2013-07-12
Owner changed
Widerøe's Flyveselskap AS
2010-10-01
Adress
SAS Norge AS
2009-10-15
Aircraft Added
Helitrans Invest AS
2009-10-15
Owner changed
SAS Norge AS

Related Youtube videos

LN-WDH data-toggle=

Widerøe | LN-WDH | DHC-8-402Q at Liverpool Airport | 04/11/2016 | Arrival & Departure

LN-WDH data-toggle=

Plane Spotting At Manchester Airport For 90 Mins Part 3 On The 07/12/2013

LN-WDH data-toggle=

Bombardier Dash 8-Q402, LN-WDH, Widerøe at Sandefjord - Torp (TRF/ENTO)

LN-WDH data-toggle=

WIDERØE | DASH-8 Q400 landing Bergen RWY 35 | July, 2021

LN-WDH data-toggle=

WIDERØE | DASH-8 Q400 takeoff Stavanger RWY 36 | July, 2021

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-09-01 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC S/N 4273
2020-09-07 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC Extension
2020-04-07 Widerøe's Flyveselskap AS     Widerøes Flyveselskap - MEL RIE WF 08 2020
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 13/2019
2019-12-20 Widerøe's Flyveselskap AS     one time variation 17/2019
2019-09-11 Widerøe's Flyveselskap AS     WF ARC Extension #1 - S/N 4273
2018-09-18 Widerøe's Flyveselskap AS     ARC - S/N 4273
2017-10-10 Widerøes Flyveselskap AS   - ARC Extension
2017-04-28 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale for LN-WDH
2017-04-28 Widerøes Flyveselskap AS   Leaseavtale Widerøe Asser/Widerøes Flyveselskap
2017-04-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting og registrering av heftelser
2017-04-26 Arntzen de Besche Advokatfirma   Sletting av IDERA og registrering av ny IDERA og pant
2017-04-24 Arntzen de Besche Advokatfirma   sletting av IDERA og registrering av pant og IDERA
2016-10-06 Widerøes Flyveselskap AS   ARC Extension #1, S/N 4273
2016-09-27 Widerøe Asset AS   Overdragelse etter fisjon
2016-09-27 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte for LN-WDH
2016-09-01 Widerøes Flyveselskap AS   Eierskifte - LN-WDH
2015-10-12 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2014-10-03 Widerøes Flyveselskap AS   WF ARC Extension# 2 - S/N4273
2013-07-12 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDH og registreringsbevis
2013-07-12 Arntzen de Besche   sletting av heftelse - registrering av eiendomsoverdragelse, pant og IDERA
2013-07-12 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN-WDH mfl - effektueringsmelding
2013-07-12 Arntzen de Besche advokatfirma AS   effektueringsmelding
2013-07-12 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om gjennomføring av registrering
2013-07-11 Arntzen de Besche   Eiendomsoverdragelse - Bill of Sale
2013-06-03 Arntzen de Besche Advokatfirma   Power of Attorney - Aircraft Mortgage Deed - Bil of Sale - IDERA
2013-05-31 Widerøes Flyveselskap AS   Power of Attorney
2013-05-28 Scandinavian Airlines System   Power of Attorney
2013-05-22 Arntzen de Besche Advokatfirma   attestert registerutskrift
2012-10-16 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter WF - Airworthiness Review
2011-10-14 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review
2010-10-20 Widerøes Flyveselskap AS   Dokumentasjon etter review s/n 4273, extension no 1
2009-11-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-10-30 Widerøe`s Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse med LN-WDH
2009-10-30 Atle Stensrud   LN-WDF, LN-WDG og Registrerte pantobligasjoner
2009-10-30 Arntzen   LN-WDF, LN-WDG og Registrert eierskifte
2009-10-30 Widerøe   LN-WDF, LN-WDG og Registreringsbevis
2009-10-30 Atle Stensrud   LN-WDF, WDG og WDH - Registrerte pantobligasjoner
2009-10-29 Atle Stensrud   LN-WDF/WDG og WDH - effektueringsmelding mht. registrering av pantedokument
2009-10-29 Arntzen   LN-WDF, LN-WDG og Registrert eierskifte
2009-10-29 Widerøe   LN-WDF, LN-WDG og Registreringsbevis
2009-10-28 d.danielsen@wideroe.no   Rette Lease agreement
2009-10-28 Arntzen de Besche Advokatfirma   LN-WDF, LN-WDG og Registrert eierskifte
2009-10-28 Widerøes Flyveselskap AS   LN-WDF, LN-WDG og Registreringsbevis
2009-10-28 Widerøes Flyveselskap AS   orginal Power of Attorney
2009-10-28 Atle Stensrud   Kopi av registreringsbevis
2009-10-27 d.danielsen@wideroe.no   Ad: Kopi av tre vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-WDF, LN-WDG og LN-WDH samt oppdatert Operations Specification rev. 26
2009-10-27 d.danielsen@wideroe.no   Kopi av tre vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-WDF, LN-WDG og LN-WDH samt oppdatert Operations Specification rev. 26
2009-10-27 Widerøes Flyveselskap AS   Kopi av tre vedtak om godkjenning av innleieavtaler på LN-WDF, LN-WDG og LN-WDH samt oppdatert Operations Specification rev. 26
2009-10-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   eierskifte - pant - Bill of Sale - avvent registrering
2009-10-27 Arntzen de Besche Advokatfirma   nye pantedokumenter
2009-10-27 Widerøes Flyveselskap AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og AFM Forside for nytt luftfartøy DHC-8-402 S/N 4273
2009-10-27 Widerøes Flyveselskap AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2009-10-26 Widerøes Flyveselskap AS   Widerøe`s Flyveselskap AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse med LN-WDH Flyveselskap AS
2009-10-26 Widerøes Flyveselskap AS   søknad luftdyktighet og ARC
2009-10-26 Widerøes Flyveselskap AS   søknad luftdyktihet og ARC
2009-10-22 Widerøes Flyveselskap AS   Registrert luftfartøy
2009-10-21 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om registrering - Bill of Sale
2009-10-21 Widerøes Flyveselskap AS   søknad om godkjenning av innleie - Widerøes Flyveselskap AS
2009-10-16 Transport Canada   slettelsesattest
2009-10-16 Transport Canada   slettelsesattest 2
2009-10-07 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske konsulatet i Toronto, Canada
2009-10-06 Widerøes Flyveselskap AS   Anmodning om registrering av luftfartøy
2009-10-06 Utenriksdepartementet   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske konsulatet i Seattle, USA
2009-10-06 post@mfa.no   anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved Det norske konsulatet i Seattle, USA
2009-10-06 UD   korrigert anmodning om midlertidig registrering
2009-10-06 vgs@mfa.no   korrekt anmodning om midlertidig registering
2009-10-06 Widerøes Flyveselskap AS   Søknad om registrering av luftfartøy
2009-09-14 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutsdtyr i luftfartøy
2008-11-26 Widerøes Flyveselskap AS   tildeling av ICAO-koder
2008-11-24 sefik.karabeg@wideroe.no   LN-WDF/LN-WDG/LN-WDH- Bekreftelse på spesifisering av reserverte registreringsmerker
2008-11-17 Widerøes Flyveselskap AS   anmodning om nye ICAO-koder - Q400 for levering 2009
source: caa.no

More information: