LN-BGK

Acro Sport Inc
ACRO SPORT

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Acro Sport Inc
Model: ACRO SPORT
MSN: 1
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lundstrøm Håvard
Adress: Akersbakken 39
0172 OSLO

source: caa.no

Aircraft event timeline

2005-05-01
Adress
Lundstrøm Håvard
2005-04-08
Owner changed
Lundstrøm Håvard

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-21 Håvard Lundstrøm     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-06-20 Håvard Lundstrøm     Vedlikeholdsrapport
2016-06-27 Ole Erik Strande     Vedlikeholdsrapport
2016-06-27 Håvard Lundstrøm     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2015-06-22 Håvard Lundstrøm     Særskilt luftdyktilghetsbevis
2015-06-20 Håvard Lundstrøm     Vedlikeholdsrapport (VR)
2014-07-14 Håvard Lundstrøm     Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-07-07 STANLEY Security AS     Vedlikeholdsrapport
2014-07-05 Håvard Lundstrøm     vedlikeholdsrapport
2013-07-19 Håvard Lundstrøm     Redusert prøveflygingsperiode
2013-07-19 Håvard Lundstrøm     Permit To Fly
2013-07-02 EAA Chapter 573 Norway     vedlikeholdsrapport
2013-05-29 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-04-26 EAA Chapter 573 Norway     Søknad om redusert prøveflygingsperiode
2010-07-30 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-05-06 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse for radioutstyr
2009-10-08 Ole Erik Strande   forlenget Permit To Fly (PTF) for prøveflygning
2009-09-24 Ole Erik Strande   vedlikeholdsrapport
2009-09-22 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-07-03 Håvard Lundstroem   Dispensasjon til å fly med hånholdt personlige 406 ELT
2009-06-30 l.h.lund@frisurf.no   Søknad om tildeling av ICAO ID 24 bit aircraft address
2009-06-30 l.h.lund@frisurf.no   ICAO id 24 bit aircraft address
2009-06-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-02-23 Post- og teletilsynet   tillatelse til radioutstyr i luftfartøy
2008-12-10 Håvard Lundstrøm   Utstedelse av Permit To Fly
2008-12-03 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-11-20 Håvard Lundstrøm   Byggehåndbok
2008-11-17 Bjørnebekk, Einar H.   EAA besiktning av Acro sport LN-BGK
2008-09-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-29 Håvard Lundstrøm   Søknad om luftdyktighetsbevis
2008-08-26 Post- og teletilsynet   tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2008-08-25 EAA Chapter 573 Norway   søknad om godkjenning som prøveflygeleder for selvfygd luftfartøy - Acro Sport 1 - Håvard Lundstrøm
source: caa.no

More information: