LN-PLO

Republic Aviation Corporation
RC-3

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Republic Aviation Corporation
Model: RC-3
MSN: 813
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Leth-Olsen Per Otto
Adress: Utsyn
7057 JONSVATNET

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-07-01
Owner changed
Leth-Olsen Per Otto

More aircraft owned by Leth-Olsen Per Otto

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-05-03 Per Otto Leth-Olsen     Vedlikeholdsrapport
2019-04-21 Per Otto Leth-Olsen     Vedlikeholdsrapport
2018-04-09 Per Otto Leth-Olsen     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2018-04-04 Per Otto Leth-Olsen     Vedlikeholdsrapport VR
2017-05-15 Per Otto Leth-Olsen   Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis.
2017-05-10 Scandinavian Airlines System   Vedlikeholdsrapport
2016-11-24 Per Otto Leth-Olsen   Leth-Olsen Per Otto - Foreløpig svar ang fornyelse av rettigheter på Republik seabee LN-PLO
2016-10-11 Per Otto Leth-Olsen   Leth-Olsen Per Otto - Fornyelse av rettigheter på Republik seabee LN-PLO
2016-04-07 Per Otto Leth-Olsen   Luftdyktighetsbevis
2016-04-02 Per Otto Leth-Olsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2016-04-02 Per Otto Leth-Olsen   Vedlikeholdsrapport VR
2015-04-28 P. Leth-Olsen   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2015-04-20 P. Leth-Olsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2015-04-20 P. Leth-Olsen   vedlikeholdsrapport
2014-04-25 Per Otto Leth-Olsen   Luftdyktighetsbevis
2014-04-08 Per Otto Leth-Olsen   Vedrørende søknad om luftdyktighetsbevis
2014-04-06 Per Otto Leth-Olsen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-04-06 Per Otto Leth-Olsen   Søknad om luftdyktighetsbevis
2013-03-21 Per Otto Leth-Olsen   Luftdyktighetsbevis
2013-03-20 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport
2013-03-20 Per Otto Leth-Olsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2012-04-03 Per Otto Leth-Olsen   Luftdyktighetsbevis utstedt
2012-03-28 Per Otto Leth-Olsen   Vedlikeholdsrapport
2011-07-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-26 Per Otto Leth-Olsen   Utstedelse av luftdyktighetsbevis (LDB)
2011-05-23 Aeromech AS   Tilsynsrapport - Tommasse- og balanserapport
2011-05-23 Aeromech AS   Vedlikeholdsrapport (VR)
2011-03-02 Per Otto Leth-Olsen   endret størrelse på registreringsbokstaver
2011-02-15 Per Otto Leth-Olsen   søknad om dispensasjon angående skriftstørrelse
2011-02-08 Per Otto Leth-Olsen   Vedlikeholdsrapport
2010-07-05 Per Otto Leth-Olsen   Apostille - Bill of Sale
2010-06-30 Per Otto Leth-Olsen   Apostille - Bill of Sale
2010-06-08 P. Leth-Olsen   søknad om luftdyktighetsbevis
2010-03-19 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2009-12-09 Per Otto Leth-Olsen   Apostille og Bill of Sale
2009-12-09 Per Otto Leth-Olsen   Innsending av dokumentasjon på importert luftfartøy
2009-10-30 FAA   Slettelsesattest
2009-10-02 Per Otto Leth-Olsen   tildeling av ICAO koder
2009-09-24 Per Otto Leth-Olsen   tildeling av ICAO koder ved ELT 406 bestilling
2009-09-23 Per Otto Leth-Olsen   Reservert registreringsmerke
2009-03-27 CHC v/Per Ingar Mortensen   Sjekkliste for Seabee rev. 1
source: caa.no

More information: