LN-LTS

Dornier Luftfahrt GmbH
DO 228-212

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Dornier Luftfahrt GmbH
Model: DO 228-212
MSN: 8301
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Lufttransport AS
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2010-11-30
Aircraft Added
Lufttransport AS

Related Youtube videos

LN-LTS data-toggle=

DO228NG flying on Svalbard

LN-LTS data-toggle=

Landing Ny-Ålesund Airport, Hamnerabben (ENAS), Svalbard

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-22 Lufttransport AS     Korreksjon - 1st extension of ARC
2017-11-21 Lufttransport AS     1st extension of ARC
2016-11-11 Lufttransport Fixed Wing AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate LTS20161111a
2016-11-04 Aviation Engineering AS     Søknad om ARC for Dornier 228-212, tilhørende Lufttransport Fixed Wing AS (LT FW)
2016-07-06 Lufttransport RW AS     LN-OLV, LN-LYR og oversendelse av registreringsbevis
2016-06-30 Lufttransport Fixed Wing AS     søknad nytt registreringsbevis
2016-02-15 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-01-05 Lufttransport Fixed Wing AS FW     Lufttransport AS - Svar på søknad som omhandler: Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2015-11-18 Lufttransport AS     2nd extension of ARC
2015-06-09 Lufttransport AS     Lufttransport AS - bekreftelse på lukking av avvik i ACAM rapport 0001-6518 - LN-LTS
2015-05-28 Lufttransport AS     Tiltaksplan avvik ACAM
2015-05-11 Lufttransport AS     Lufttransport AS - ACAM rapport 0001-6518 - LN-LTS
2015-05-08 ACAM     ACAM ramp checklist
2015-05-07 Lufttransport AS     Lufttransport AS - tilbakemelding på opphengskoker inst i cockpit_ACAM insp LN-LTS
2015-05-07 Lufttransport AS     Lufttransport AS - tilbakemelding 2, opphengskoker inst i cockpit_ ACAM insp LN-LTS
2015-05-06 Lufttransport AS     Lufttransport AS - ACAM insp LN-LTS opphengskoker inst i cockpit
2015-04-20 Lufttransport AS     Lufttransport AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring Dornier 228
2015-01-16 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2015-01-16 Lufttransport     Lufttransport AS - Vedtak angående Crew protective breathing system (PBE) Do228 LN-LYR och LN-LTS
2014-11-28 Lufttransport AS     1st extension of ARC
2014-09-30 Lufttransport AS     Lufttransport - Ansökan om RNP APCH (LNAV) LN-LTS
2013-11-11 Lufttransport AS     Issue of ARC
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette     N-OLI - Utskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2013-11-01 Advokatfirmaet Grette     N-OLI - attestert registerutskriftUtskrifter fra Norsk Luftfartøyregister
2012-11-07 Lufttransport AS     Extension av ARC
2012-09-18 Statens Havarikommisjon for Transport     Avslutning etter forundersøkelse av luftfartshendelse - Longyearbyen 07.09.2012
2011-11-25 Lufttransport AS     Extension av ARC utført av Lufttransport - DO228
2011-06-29 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-06-08 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-01-24 DnB NOR Bank ASA   pantobligasjon av luftfartøy
2011-01-21 DnB NOR Bank ASA   pantobligasjon av luftfartøy
2010-12-06 Lufttransport AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2010-12-03 Lufttransport AS   SB/AD lister Engines - prop
2010-11-30 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly for Dornier 228-212 NG
2010-11-30 Avinor AS   Bill of Sale - Apostille
2010-11-29 Lufttransport AS   Søknad om Registreringsbevis for Dornier 228-212
2010-11-29 Lufttransport AS   søknad om Luftdyktighetsbevis
2010-11-29 Bjørn R R Østrem   Søknad om Luftdyktighetsbevis Dornier 228-212 NG reg (8301)
2010-11-29 Are Wilhelmsen   Søknad om Luftdyktighetsbevis Dornier 228-212 NG reg (8301)
2010-11-26 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly for Dornier 228-212 NG
2010-11-26 Lufttransport AS   Søknad om luftdyktighetsbevis Dornier 229-212 NG
2010-11-26 Lufttransport AS   Søknad om ARC for Dornier 228-212 NG
2010-11-25 Lufttransport AS   Søknad om registreringsbevis for Dornier 228-212 NG
2010-11-25 Lufttransport AS   Søknad om Permit to Fly for Dornier 228-212 NG
2010-11-22 M. Ward   Original Aircraft Statement of Conformity
2010-11-22 RUAG Aerospace Services GmbH   Bill of Sale - Apostille
2010-11-09 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2010-10-28 Lufttransport AS   ICAO-id 24 bit aircraft address - new aircraft
2010-10-28 Lufttransport AS   Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2010-09-06 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om utvidelse av flyflåten med 1 stk .Do228-212 NG - LN-LTS
2010-08-30 Lufttransport AS   Lufttransport AS - Søknad om utvidelse av flyflåten - LN-LTS DO228-212 NG
2010-06-17 Lufttransport AS   søknad om reservasjon av registreringsbokstaver
2010-06-16 Lufttransport AS   søknad om reservasjon av registreringsbokstaver
source: caa.no

More information: