LN-OSG

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7133
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-12-20
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2016-03-31
Owner changed
Pegasus Helicopter AS
2011-02-28
Aircraft Added
SG Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-03-09 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSG og LN-OYO samt flåteutvidelse for LN-OZB og LN-OZT
2016-12-15 Pegasus Helicopter AS   sletting av luftfartøy
2016-12-13 Nasjonalt register over luftfartshindre   kopi av dokument om tillatelse
2016-12-12 Pegasus Helicopter AS   begjæring om sletting av luftfartøy - etterspør bekreftelse av underskrift
2016-12-08 Pegasus Helicopter AS   Sletting av luftfartøy
2016-10-10 SG Finans AS   sletting av heftelse
2016-10-03 SG Finans AS   Panterett i luftfartøy
2016-03-31 SG Finans AS   Effektueringsmelding
2016-03-31 SG Equipment Finance   Registrering av heftelse
2016-03-31 Pegasus Helicopter AS   Registrering av eierskifte
2016-02-26 Pegasus Helicopter AS   ARC
2015-03-02 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2014-03-20 Pegasus Helicopter AS   ARC
2014-02-16 Pegasus Helicopter AS   ONE OFF CRS - 7133
2013-03-01 Pegasus Helicopter AS   ARC
2012-02-17 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2011-09-26 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - One Off - LN-OSG
2011-09-19 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - One off CRS LN-OSG 19.09.2011
2011-03-08 Pegasus Helicopter AS   Orginalt Form 52
2011-03-01 Pegasus Helicopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-02-28 Kjell A Østnes AS   effektueringsmelding
2011-02-28 Kjell A. Østnes AS   Registrering av luftfartøy
2011-02-28 Pegasus Helicopter AS   Godkjent innleie
2011-02-26 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Luftdyktighetsbevis ARC og Støybevis for LN-OSG og LN-OSQ
2011-02-25 Pegasus Helicopter AS   utstedelse av Luftdyktighetsbevis ARC og Støybevis
2011-02-24 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-02-23 Kjell A. Østnes AS   Registrering - Apostille
2011-02-23 Pegasus Helicopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-02-23 Pegasus Helicopter AS   Dokumentasjon - 7133
2011-02-14 Pegasus Helicopter AS   Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-02-07 SG Finans AS   søknad om registrering
2011-02-07 SG Finans AS   Søknad om innleie av luftfartøy
2011-02-07 SG Equipment Finance   inngått avtale - AS350 B3 helikopter S/N 7133
2010-11-09 Pegasus helicopter   Tildeling av ICAO ID
2010-04-16 Kenneth Dahlqvist   Tildeling av ICAO-id 24 bit Aircraft Address
source: caa.no