LN-OYO

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7131
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN
Operator: Pegasus Helicopter AS
Postboks 186
2061 GARDERMOEN
Tlf. 4830 3000/ Fax 6481 9201

source: caa.no

Aircraft event timeline

2019-06-18
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2014-10-06
Owner changed
Pegasus Helicopter AS
2011-04-05
Aircraft Added
Grendahl Petter

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-07-01 Pegasus Helicopter AS     informasjon
2019-06-24 Pegasus Helicopter AS     bekreftelse - ute vårt system
2019-06-20 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OYO
2019-06-18 Pegasus Helicopter AS     Sletting av luftfartøy
2019-06-18 Sparebank 1 Finans Østlandet AS     Sletting av heftelse
2019-06-14 Sparebank 1 Finans Østlandet AS     Pantdokument
2019-05-06 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - søknad om endring i AOC i det LN-OYO er solgt og går ut av flåten
2019-05-06 Pegasus Helicopter AS     Sletting av luftfartøy
2019-04-12 SG Finans AS     Anmodning om retur av IDERA
2019-04-12 Pegasus Helicopter AS     Retur av flyskjøte.
2019-04-12 SG Finans AS     anmodning om retur av flyskjøte.
2019-04-12 SG Finans AS     Anmodning om retur av IDERA
2019-03-01 SG Finans AS     Flyskjøte
2019-02-26 SG Finans AS     Heftelser - IDERA
2019-02-19 Pegasus Helicopter AS     Endring av flåten -Flåteutvidelse for LN-OSJ og LN-OPI samt flåtereduksjon for LN-OYO
2019-02-04 Pegasus Helicopter AS     ARC Extension
2018-03-06 Pegasus Helicopter AS     Arc extension
2017-04-07 Pegasus Helicopter AS   ARC
2017-03-09 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSG og LN-OYO samt flåteutvidelse for LN-OZB og LN-OZT
2017-03-09 Pegasus Helicopter AS   SV: Ops Spec (LN-OYO skal bli i PUS)
2017-03-02 Kenneth Dahlqvist   SV: Söknad om export Cof A LN-OYO sn 7131
2017-01-24 Pegasus Helicopter AS   VT Form NF350E anf AD/SB/MOD list
2017-01-09 Pegasus Helicopter AS   Søknad om Export C of A sn 7131
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2016-06-27 Aziz Miled   16/08078-1 - Norges Luftfartøyregister NLR - Registrerte fartøyer - Knowing date of new owner - LN-OYO
2016-06-23 Airbus Helicopters   Norges Luftfartøyregister NLR - Registrerte fartøyer - Knowing date of new owner - LN-OYO
2016-03-21 Pegasus Helicopter AS   ARC
2015-04-09 Pegasus Helicopter AS   Extension on ARC
2014-10-09 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Registrering av pant
2014-10-08 Sparebank 1 Finans Østlandet AS   Tinglysning av pant
2014-10-06 Pegasus Helicopter AS   eierskifte av luftfartøy
2014-10-06 Pegasus Helicopter AS   Innleieavtale er slettet etter overføring av eierskap til Pegasus Helicopter AS
2014-10-02 Pegasus Helicopter AS   Registrering av luftfartøy
2014-10-02 Pegasus Helicopter AS   Opphør av leieavtale
2014-04-09 Pegasus Helicopter AS   ARC
2013-04-03 Pegasus Helicopter AS   ARC
2012-04-11 Pegasus Helicopter AS   Arc extension
2011-06-06 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-04-05 Frode Østnes   Angående registrering av LN-OYO
2011-04-05 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis -
2011-04-05 Pegasus Helicopter AS   Insurance
2011-04-04 Petter Grendahl   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-04-01 Østnes AS   registrering av luftfartøy
2011-04-01 Frode Østnes   Angående registrering av LN-OYO
2011-04-01 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-03-31 Pegasus Helicopter AS   vedrørende veierapport
2011-03-31 Pegasus Helicopter AS   C of A application
2011-03-30 Pegasus Helicopter AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2011-01-13 Pegasus Helicopter AS   tildeling av ICAO Id kode
2011-01-12 Pegasus Helicopter AS   søknad tildeling av ICAO Id kode
2011-01-11 Peter Grendahl   Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no