LN-FTX

Boeing Airplane Company
BOEING A75N1

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Airplane Company
Model: BOEING A75N1
MSN: 75-4952
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 18B
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-08-10
Owner changed
Sky Management AS
2014-04-01
Adress
Sky Management AS
2013-10-01
Name
Sky Management AS
2011-07-04
Aircraft Added
Flyteknisk AS

Related Youtube videos

LN-FTX data-toggle=

Boeng Stearman LN-FTX Low Pass at Notodden

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-08-11 Sky Management AS     VR datert 10.08.2017
2017-08-11 Sky Management AS     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2016-08-12 Flyteknisk Notodden AS     LN-FTX Vedtak om utstedelse av luftdyktighetsbevis
2016-08-04 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2015-08-04 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2014-08-06 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport
2014-08-06 Flyteknisk Notodden AS     utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2013-10-17 Post- og teletilsynet     LN-FTX- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-08-08 Flyteknisk Notodden AS     Luftdyktighetsbevis
2013-08-07 Flyteknisk Notodden AS     Vedlikeholdsrapport
2012-08-09 Flyteknisk Notodden AS     Luftdylkighetsbevis
2012-08-08 Øyvind Vassbotten     VR
2012-08-08 Flyteknisk Notodden AS     vedlikeholdsrapport VR
2012-05-02 Flyteknisk AS     Mindre registreringsbokstaver, justert krav
2012-04-26 Flyteknisk AS     søknad om dispensasjon fra tidligere godkjent plassering av registreringsbokstavene
2011-08-22 Flyteknisk AS     Registrering av heftelse
2011-08-19 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-19 Flyteknisk AS     Registrering av heftelse
2011-08-10 Notodden Flyteknisk AS     Luftdyktighetsbevis
2011-08-09 Flyteknisk Notodden AS     tilsynsrapport og snag sheet
2011-07-27 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-07-08 Flyteknisk Notodden AS   Utstedelse av ICAO-id 24 bit aircraft address
2011-07-07 Flyteknisk Notodden AS   søknad om endret bokstavstørrelse
2011-07-07 Flyteknisk Notodden AS   endret bokstavstørrelse godkjent
2011-07-06 Flyteknisk Notodden AS   ICAO 24 bits koder
2011-07-06 Flyteknisk Notodden AS   Registreringsbokstaver tilbakemelding
2011-07-04 FAA   slettelsesattest
2011-07-04 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2011-07-01 Flyteknisk Notodden AS   Oppdatert søknad på endrede registreringsbokstaver
2011-06-28 Flyteknisk Notodden AS   registrering av luftfartøy
2011-06-28 Runar Vassbotten   LN-FTX Søknad om mindre registreringsbokstaver
2011-06-28 Runar Vassbotn   LN-FTX Foreløpig svar mht bokstaver på Stearman
2011-06-28 Flyteknisk Notodden AS   vedlikeholdsrapport
2011-06-22 Flyteknisk Notodden AS   Ny reisedagbok og tekniske journaler
2011-04-29 Flyteknisk AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-04-29 Flyteknisk AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-04-29 Flyteknisk AS   Original Export Certificate of Airworthiness
source: caa.no

More information: