LN-OBH

Petter Faye-Lund
TALON 600S

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Petter Faye-Lund
Model: TALON 600S
MSN: 8060
Engines: 1
Weight: 680
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Leiv Malmin
Adress: Bregnevegen 9
4352 KLEPPE
Norge
Radio License. Number: 4582
Radio Auth. Status: MIDLERTIDIG_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Malmin Leiv
Adress: Bregneveien 9
4352 KLEPPE

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-05-19
Owner changed
Malmin Leiv
2011-08-05
Aircraft Added
Faye Lund Petter Andreas

Installed radio equipment

Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-24 Leiv Malmin     registrering av eierskifte
2017-04-26 Leiv Malmin     Flyskjøte
2012-10-09 Petter Andreas Faye Lund     Permit to Fly
2012-10-08 Petter Faye-Lund     tilsynsrapport
2012-08-22 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-07-13 Petter Faye-Lund     Pilot Operating Handbook
2012-06-29 Petter Faye-Lund     diverse dokumenter
2012-06-11 Petter Faye-Lund     Vedleg til Vedlikeholdsrapport
2012-06-05 Petter Faye-Lund     Vedlikeholdsskjema - utfylt prøveflyrapport
2012-03-28 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse utgått
2012-03-28 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2011-12-23 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr er utgått
2011-12-23 Petter Faye-Lund     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr er utgått
2011-12-23 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2011-10-28 Petter Faye-Lund     Permit to Fly - PTF - for testflyging
2011-10-26 Petter Faye-Lund     Diverse dokumenter for PTF
2011-09-19 Petter Faye-Lund     Faye-Lund Petter Andreas - Utfyllende informasjon vedrørende søknad om prøveflygning / prøveflygeleder / prøveflyger for LN-OBH Prosjekt nr 301
2011-09-19 Peter Faye-Lund     Paulsen Morten - Utfyllende informasjon vedrørende søknad om prøveflygning / prøveflygeleder / prøveflyger for LN-OBH Prosjekt nr 301
2011-09-19 Petter Faye-Lund     Martinsen Atle Lystad - Utfyllende informasjon vedrørende søknad om prøveflygning / prøveflygeleder/prøveflyger for LN-OBH Prosjekt nr 301
2011-09-14 EAA573     Faye-Lund Petter Andreas - Søknad - Godkjenning av Prøveflygeleder og Prøveflygere på LN-OBH
2011-09-14 Bjørnar Vollstad     Diverse dokumenter i forbindelse med prøveflygning
2011-09-08 Peter Faye-Lund     søknad om luftdyktighetsbevis
2011-08-24 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-10 Petter Faye Lund     Tildeling av ICAO 24 bit ID code
2011-08-08 Petter Faye Lund     Registrering av luftfartøy - flyskjøte
2011-07-28 Petter Faye-Lund     reservasjon av registreringsmerke
2009-09-10 Haugsland Elektro Mekanisk AS   reservasjon av registreringsmerke
2009-09-10 Haugsland Elektro Mekanisk AS   vedrørende skrivefeil i forrige e-post
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: