Aircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 39009
Weight: 78999
Mode-S Hex: 478771
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norwegian Air Norway AS
Organization number: 912084949
Adress: Postboks 115
1330 FORNEBU
Norge
Radio License. Number: 5910
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: DY3 Leasing LLC
Adress: C/O Wilmington Trust Company
1100 North Market Street
Wilmington, Delaware 19890-1605
USA
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2011-09-30
Aircraft Added
DY3 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-DYV data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-DYV Landing Malaga AGP

LN-DYV data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-DYV Landing Malaga AGP

LN-DYV data-toggle=

B737-800 LN-DYV Landing @ EKCH

LN-DYV data-toggle=

Norwegian 737-800 Takeoff at Hamburg Airport LN-DYV

LN-DYV data-toggle=

Norwegian Boeing 737-8JP LN-DYV On DY4480 Taxing + Taking Off At Manchester Airport On 12/02/2016

LN-DYV data-toggle=

Boeing 737-8JP Norwegian (Elsa Beskow Livery) take-off at Stuttgart Airport

LN-DYV data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 Oslo - Kristiansand

Installed radio equipment

HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Weather Radar X band
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
VHF Omnidirectional Range Receiver 112-117,975 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-02 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Rettet vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-DYV fra 12.09.2017-12.09.2018
2017-09-22 Norwegian Air Shuttle ASA     MP statement
2017-09-12 Norwegian Air Norway AS     godkjenning av wet-lease
2017-09-12 Norwegian Air Norway AS     Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse
2017-09-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2017-08-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Issuance ARC EASA FORM 15b
2017-06-13 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Endring Ops Spec
2017-06-13 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Endring Ops Spec
2017-06-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning av innleie og Wetlease
2017-01-05 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-DYW, LN-DYT, LN-DYU, LN-DYV, LN-NGK og attesterte registerutskrifter
2016-09-07 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 2nd. Extension
2015-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 1st Extension ARC 15b
2015-08-20 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-DYK, LN-NGJ, LN-NGK, LN-NGL, LN-NHC, LN-DYP, LN-DYQ, LN-DYR, LN-NID, LN-DYS, LN-DYT, LN-NIF, LN-DYU, LN-DYV og attesterte registerutskrifter
2015-08-19 Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS     LN-DYK, LN-NGJ, LN-NGK, LN-NGL, LN-NHC, LN-DYP, LN-DYQ, LN-DYR, LN-NID, LN-DYS, LN-DYT, LN-NIF, LN-DYU, LN-DYV og forespørsel om attesterte registerutskrifter
2014-12-15 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2014-12-09 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     kopi av følgende endelige og signerte avtaler
2014-12-08 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad godkjennelse innleie
2014-12-05 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA - overføringene gjennomføres i tre puljer
2014-12-02 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjennelse av endret innleie for 31 fly på innleie til Norwegian Air Shuttle ASA
2014-09-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Issuance ARC EASA FORM 15b
2014-08-13 Norwegian Air Shuttle ASA     retur av (EC) 216/2008 Article 14.4 Exemption
2014-07-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Exemption request under the provision of regulation (EC) 216/2008 Article 14.4.
2014-07-21 Norwegian Air Norway AS     Exemption request under the provision of regulation (EC) 216/2008 Article 14.4.
2014-07-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-07-21 Norwegian Air Shuttle ASA     Korrigert exmption DYV20140721144
2014-07-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Mel Extension
2013-09-12 Norwegian Air Shuttle ASA     2nd Extension ARC 15a
2012-09-10 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 15A - 1st Extension
2012-02-27 Norwegian Air Shuttle ASA     søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2011-10-17 Simonsen Advokatfirma DA     registrering av IDERA
2011-10-14 Simonsen Advokatfirma DA     registrering av Idera - Apostille
2011-10-05 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-10-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Record of Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2011-10-03 Royal Norwegian Consulate     utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2011-09-30 Norwegian Air Shuttle ASA     Record of Approval to operate in EUR RVSM Airspace
2011-09-30 Vogt & Wiig AS     godkjennelse av innleieavtale - MSN 39009
2011-09-30 Simonsen Advokatfirma DA     retur av tinglyst panterett
2011-09-30 Norwegian Air Shuttle ASA     registrering av luftfartøy
2011-09-29 Royal Norwegian Consulate     Bevitnelse på at original Export Certificate of Airworthiness er overlevert
2011-09-29 Royal Norwegian Consulate     Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsw- og registreringsbevis
2011-09-29 Norwegian Air Shuttle ASA     eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2011-09-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate, ARC - EASA Form 15a
2011-09-29 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 - luftdyktighetsbevis - EASA Form 45 - støybevis
2011-09-27 Norwegian Air Shuttle ASA     Digitale Levaransedokumenter - mail 2
2011-09-26 Norwegian Air Shuttle ASA     Første veierapport
2011-09-23 Norwegian Air Shuttle ASA     Export Certificate of Airworthiness
2011-09-23 Norwegian Air Shuttle ASA     Digitale Levaransedokumenter - mail 1
2011-09-21 Norwegian Air Shuttle ASA     leveranseoppdatering
2011-09-21 Simonsen Advokatfirma DA     registrering av pantobligasjon
2011-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om luftdyktighetsbevis
2011-09-20 Norwegian Air Shuttle ASA     søknad luftdyktighetsbevis
2011-09-13 Federal Aviation Administration     nonreg fax fra FAA
2011-09-12 Norwegian Air Shuttle ASA     søknad luftdyktighetsbevis
2011-09-12 Norwegian Air Shuttle ASA     EU OPS 1 K&L Compliance list
2011-09-12 Norwegian Air Shuttle ASA     JAR26 Compliance List
2011-09-12 Norwegian Air Shuttle ASA     digitale AFM sider
2011-09-08 The Boeing Company     Import Requirements for Delivery of New Aircraft - Boeing Model 737-8JP Aircraft YR245
2011-08-26 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-12 Ministry of Foreign Affairs     Søknad om foreløpig registrering i utlandet
2011-06-17 Vogt & Wiig AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-06-17 Vogt & Wiig AS   søknad om dispensasjon fra nasjonalitetskravet
2011-06-16 Vogt & Wiig AS   Søknad om godkjennelse av innleieavtale - MSN 39009
2011-05-31 Norwegian Air Shuttle ASA   Søknad om registrering av luftfartøy
2011-02-03 Norwegian Air Shuttle ASA   søknad om tildeling av ICAO 24-bits kode
2011-02-03 Norwegian Air Shuttle ASA   Tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no

More information: