LN-ONB

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920145
Mode-S Hex: 47807E
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock,
IFSC
Dublin 1
Ireland
Operator: Bristow Norway AS
Postboks 171
4097 SOLA
Tlf. 5164 6600/ Fax 5164 6699

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-04-01
Adress
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2012-03-30
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2011-09-09
Aircraft Added
Bristow U.S. LLC

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-12 Bristow Norway AS     Utstedelse av nytt Airworthiness Review Certificate (ARC) -ONB20171012a
2017-10-09 Bristow Helicopters Ltd     Registration
2016-10-19 Bristow Norway AS     ARC Extension S92A
2015-10-12 Bristow Norway AS     ARC Extension S92A - msn. 920145
2015-05-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pantedokument og IDERA
2015-05-08 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding for LN-ONX, LN-ONV, LN-ONB, LN-ONA og LN-ONU
2015-05-07 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av pantedokument og IDERA
2014-11-07 Bristow Norway AS     retur av Airworthiness Review Certificate - ARC - utgått dokument
2014-10-27 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)-ONB20141027a
2014-10-06 Bristow Helicopters Ltd     ARC
2014-02-28 Post- og teletilsynet     LN-ONB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-10-28 Bristow Norway AS     2nd ARC Extension 2013
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelse
2013-04-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av IDERA
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     pant og IDERA - effektueringsmelding
2013-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bekreftelse på IDERA
2013-03-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Fullmakt og Aircraft Mortgage Deed
2013-03-25 Wilmington Trust     Registrering av IDERA
2013-03-20 Advokatfirmaet Thommessen AS     Attesterte registerutskrifter for LN-ONA LN-ONB LN-ONU LN-ONV og LN-ONX
2013-03-07 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - MEL Rectification Interval Extension - RIE - LN-ONB
2012-12-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONA og ang. fullmakten.
2012-12-27 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONA og ang. fullmakten
2012-10-18 Bristow Norway AS     ARC Extension
2012-07-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Notarisert og apostilert fullmakt
2012-03-30 Bristow Norway AS     Eierskifte
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bill of Sale
2012-03-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Utskrift - hjemmels- og heftelsesattest LN-ONA LN-ONB og LN-ONC
2012-03-29 Advokatfirmaet Thommessen AS     eierskifte av luftfartøy
2012-03-28 Advokatfirmaet Thommessen AS     Signert hovedleieavtale
2012-03-28 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2012-03-28 Advokatfirmaet Thommessen AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2012-03-27 Advokatfirma Thommessen     LN-ONA, LN-ONB og ang. hvem som kan være registrert som eier
2012-03-26 Advokatfirmaet Thommessen AS     eierskifte av luftfartøy
2012-03-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-ONB og Attestert registerutskrift
2012-03-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bill of Sale - Apostille
2012-02-27 Bristow Norway AS     MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form
2012-02-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     attesterte registerutskrifter
2012-01-12 Bristow Norway AS     Retur av midlertidig støybevis EASA Form 45
2011-12-21 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension RIE Report Form - LN-ONB
2011-11-29 Post- og teletilsynet     Kopi - tillatelse - radioutstyr
2011-11-16 Bristow Norway AS     EASA Form 45 Støybevis
2011-11-08 Bristow Norway AS     Søknader om Luftdyktighetsbevis for S-92A S/N 920144
2011-11-08 Bristow Norway AS     S-92A - S/N 920145 - LN-ONB dokumentasjon for utstedelse av EASA Cert of AW - ARC - Noise Certificate
2011-11-08 Bristow Norway AS     Weighing data
2011-11-08 Bristow Norway AS     Sikorsky S-92A - S/N 920145
2011-11-08 Bristow Norway AS     Weighing data
2011-11-08 Bristow Norway AS     Sikorsky S-92A - S/N 920145
2011-10-25 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Oppdatert Operations Specifications rev 34 - LN-ONA og LN-ONB er tatt inn på selskapets flåte
2011-10-24 Bristow Norway AS     Request for statement regarding RFM EASA approval
2011-10-17 Post- og teletilsynet     midltertidig tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-10-13 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Cert of AW - ARC og Noise Cert
2011-10-05 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Cert of AW, ARC, og Noise Cert for S-92A, S/N 920144, LN-ONA & S/N 920145, LN-ONB
2011-10-05 Bristow Norway AS     Utstedelse av EASA Cert of AW, ARC, og Noise Cert for S-92A, S/N 920144, LN-ONA & S/N 920145, LN-ONB
2011-09-09 Bristow Norway AS     Søknad permit to Fly for hjemflyging
2011-09-09 Bristow Norway AS     Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-09-09 Bristow Norway AS     registrering av luftfartøy
2011-09-02 Bristow Norway AS     Vedrørende innleie av luftfartøy
2011-09-01 Bristow Norway AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2011-08-30 Bristow Norway AS     Forsendelse av original Export Certificate of Airworthiness
2011-08-19 Bristow Norway AS     Export C of A
2011-08-15 Bristow Norway AS     Søknader om Luftdyktighetsbevis for S-92A S/N 920144
2011-08-15 Bristow Norway AS     Søknad permit to Fly for hjemflyging
2011-08-10 Tormod Veiby     Ref Bristow søknad om registrering
2011-08-05 The State of Texas     Registrering av luftfartøy - Apostille
2011-08-04 Post- og teletilsynet     Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-08-03 Bristow Norway AS     Søknader om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2011-08-02 Bristow Norway AS     Søknad om registrering av luftfartøy
2011-08-02 Bristow Norway AS     Søknader om dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering
2011-03-09 Bristow Norway AS   Reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no