LN-OON

Eurocopter Deutschland GmbH
EC 135 P2+

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Eurocopter Deutschland GmbH
Model: EC 135 P2+
MSN: 1033
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: NLA Holding AS
Adress: Postboks 94
1441 DRØBAK
Airbus Helicopters Deutschland
Operator: Norsk Luftambulanse AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-02-02
Aircraft Added
NLA Holding AS

More aircraft owned by NLA Holding AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-01-30 Norsk Luftambulanse AS     forlengelse av ARC
2015-04-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Airworthiness Review Report
2015-01-09 Norsk Luftambulanse     Utstedelse av Permit to Fly for å utprøve NVG installasjon i forbindelse med sertifisering
2015-01-02 Norsk Luftambulanse     Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 12.01.2015
2014-05-26 Post- og teletilsynet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-01-10 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2013-04-08 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     ARC 1.st extension
2012-06-06 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-03-20 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-03-14 Post- og teletilsynet     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-02-08 Norsk Luftambulanse     Registrering av luftfartøy
2012-02-03 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2012-02-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     registreringsdokument
2012-02-02 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     AD/ASB/SB samt forsikringsbevis
2012-02-02 Kongelig Norsk Konsulat     Bill of Sale - Apostille
2012-02-01 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     fartøydokumenter i henhold til EASA Part 21
2012-01-23 Eurocopter     Bill of Sale
2012-01-16 Norsk Luftambulanse AS     godkjenning av innleieavtale - Norsk Luftambulanse AS
2012-01-13 Norsk Luftambulanse AS     LN OON - forsikringsavtale
2012-01-12 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Aircraft Documentation related to N-CAA and aircraft registration / Airworthiness
2012-01-11 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     kopi av innleieavtale
2012-01-11 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     søknad om registrering av luftfartøy
2011-12-28 Utenriksdepartementet     Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i München
2011-12-22 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad om foreløpig registrering
2011-12-22 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad om registrering - firmaattest
2011-12-20 Post- og teletilsynet     Midlertidig tillatelse for radioutstyr -Temporary Radio License
2011-12-16 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2011-09-23 Øen Edvin     Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2011-09-20 Norsk Luftambulanse     Reservert registreringsmerke
2011-09-20 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
2011-07-11 Norsk Luftambulanse AS   LN-OOR, LN-OOS, LN-OOT, LN-OOU, LN-OOV, LN-OOW, LN-OOZ, LN-OON og forlengelse av reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no

More information: