LN-OSX

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7389
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Operator: Pegasus Helicopter AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2020-06-25
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2012-04-20
Aircraft Added
Pegasus Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2020-09-08 Internal Document     Pegasus Helicopter AS - Sjekkliste vedr. flåtereduksjon med LN-OSX
2020-08-17 Pegasus Helicopter AS     bekreftet oppsigelse
2020-07-06 Pegasus Helicopter AS     retur av tillatelse
2020-06-26 SG Finans AS (1)     sletting av heftelse
2020-06-25 SG Equipment Finance     sletting av heftelse - effektueringsmelding
2020-06-25 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon med LN-OSX
2020-06-25 Pegasus Helicopter AS     sletting av luftfartøy
2020-06-24 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Bekreftelse vedr. flåtereduksjon av LN-OSX
2020-06-23 SG Finans AS     Sletting av panterett - Deponering
2020-06-22 Pegasus Helicopter AS     sletting av luftfartøt
2020-06-17 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Info vedrørende utleie av LN-OSX
2020-06-15 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - endring AOC etter utleie av LN-OSX
2020-03-23 Pegasus Helicopter AS     ARC extension
2019-04-16 Pegasus Helicopter AS     ARC
2018-09-21 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - ACAM rapport 0002-6889 - LN-OSX
2018-08-29 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-OSX
2018-04-27 Pegasus Helicopter AS     ARC
2017-04-21 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension 2017-91
2016-11-02 Pegasus Helicopter AS   Ad/SB /Mod lists
2015-04-27 Pegasus Helicopter AS   ARC
2015-03-02 Pegasus Helicopter AS   ARC
2013-03-25 Pegasus Helicopter AS   ARC Extension
2012-06-26 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-04-27 Pegasus helicopter AS   Pegasus helikopter AS - Vedtak om endring av fartøyflåten LN-OSX/LN-OOY
2012-04-24 Tore Strid   Pegasus helicopter - LN-OSX Forsikringsavtale
2012-04-23 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate
2012-04-20 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av ESA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-04-20 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy
2012-04-20 Pegasus Helicopter   Flyskjøte
2012-04-19 Kjell A. Østnes AS   Flyskjøte
2012-04-19 Frode Østnes   effektueringsmelding FW: Søknad om registrering LN-OSX
2012-04-18 Pegasus Helicopter AS   Form 52
2012-04-16 SG Equipment Finance   Panterett i luftfartøy
2012-04-13 Pegasus Helicopter AS   Pegasus helicopter - Endring av flåten - AOC - LN-OSX
2012-04-03 Pegasus Helicopter AS   Søknad om luftdyktighetsbevis
2012-04-03 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-01-31 Pegasus Helicopter AS   Tildeling av 24 Bit ICAO codes
2011-10-20 Pegasus helikopter   Bekreftelse på reservert registreringsmerke
source: caa.no