LN-OXE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4106
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD
Operator: Førde Lufthamn

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2013-02-01
Adress
Airlift Helicopter AS
2012-06-08
Aircraft Added
Blueway Helicopter AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-05-15 Airlift AS     LN-OXE 2nd ARC extension
2016-12-22 Airlift AS     registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS     LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Advokatfirma Mageli     Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-05-30 Airlift AS     ARC 1st extension
2016-04-12 Airlift AS     godkjenning av forlengelse av leiekontrakt
2016-04-08 Airlift AS     Søknad forlengelse av leiekontrakt
2015-06-09 Airlift AS     ARC
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA     Sletting av pantedokument
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS     Aircraft Mortgage
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS     Aircraft Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA     Sletting av pantedokument
2014-05-23 Airlift AS     2nd ARC Extension
2014-01-15 Post- og teletilsynet     LN-OXE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-06-13 Airlift AS     ARC extension
2012-09-26 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse for radioutstyr
2012-08-30 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-06-22 Airlift AS     Airlift AS - AS350B3 AMP - Godkjenning av Issue 14 Rev 8 - SE-JIO omregistrert til LN-OXE
2012-06-21 Airlift AS     Airlift AS - Godkjennelse av Rush Revision 6B til CAMOE ? Endring av flåtesammensetting ? SE-JIO omregistrert til LN-OXE
2012-06-18 Airlift AS     godkjenning av innleieavtale
2012-06-15 Airlift AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate 12-0215 basert på Recommendation for brukt luftfartøy SE-JIO som importeres fra EASA medlem Sverige
2012-06-15 Airlift AS     Bekreftelse på lukking av alle funn gjort under ARC recommendation prosess
2012-06-15 Airlift AS     Utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-06-14 SEB Finans     effektuaringsmelding sletting av pant
2012-06-14 SEB Finans     sletting pant - effektuering
2012-06-11 Skandinaviska Enskilda Banken     Melding om å beholde registrert pantedokument
2012-06-11 SEB Finans     Pantedokument i Luftfartøy
2012-06-11 Blueway Helicopter AS     Pantedokument i Luftfartøy
2012-06-11 SpareBank SR-Bank 1     Pantedokument
2012-06-08 SEB Finans     Sletting av pant
2012-05-16 SEB Finans     Pantedokument i Luftfartøy
2012-05-10 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-05-10 Airlift AS     Airlift AS - søknad om godkjennelse av dry lease avtale for innleie av LN-OXE
2012-05-09 Airlift AS     Søknad om CoA, Støybevis og ARC for luftfartøy SE-JIO som importeres fra EASA medlem Sverige
2012-05-09 Airlift AS     søknad om utstedelse av CofA - Noise sert and ARC
2012-05-04 Blueway AS     søknad om registrering av AS350 B3
2012-04-12 Airlift AS     Tildeling av ICAO 24 bit Id.code
2012-03-14 Airlift AS     Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: