Aircraft Details

Manufacturer: Bombardier Aerospace Inc.
Model: DHC-8-314
MSN: 592
Mode-S Hex: 47843D
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: KA1 P/S
Adress: Damhaven 5D
7100 Vejle
Denmark
Operator: Widerøes Flyveselskap AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2012-09-10
Aircraft Added
KA1 P/S

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-29 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap AS - Forlengelse av innleieavtale - LN-WFU
2017-06-12 Widerøes Flyveselskap AS     søknad forlenget innleie
2017-05-04 Widerøes Flyveselskap AS     Dokumentasjon etter Extension No 1 av ARC - S/N 592
2017-04-27 Widerøes Flyveselskap AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for overflyging fra Stavanger til Sandefjord - uten passasjerer eller last - for inspeksjon etter hard landing
2017-04-27 Geir Johnny Karlsen     LN-WFU Application for Permit to Fly
2017-04-26 Widerøes Flyveselskap AS     Application for flight conditions
2015-05-19 Widerøes Flyveselskap AS     ARC Extension #2
2014-12-02 Post- og teletilsynet     LN-WFU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-11-26 Post- og teletilsynet     LN-WFU- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-10-24 Widerøes Flyveselskap AS     Terminering av Exeption under article 14.4 of BR 216/2006.
2014-09-19 Widerøes Flyveselskap AS     Application for extension of exepmtion acc BR216/2008 Article 14.4
2014-09-19 Adresseliste     Notification of an extension of exemption - Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-09-18 Widerøes Flyveselskap AS     Application for extension of exepmtion acc BR216/2008 Article 14.4
2014-07-22 Widerøes Flyveselskap AS     Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-07-22 Adresseliste     Notification of an extension of exemption - Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-07-15 Widerøes Flyveselskap AS     WF - LN-WFU Application for Exemption
2014-05-23 Widerøes Flyveselskap AS     ARC Extension 1
2014-05-22 Widerøes Flyveselskap AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-05-15 Widerøes Flyveselskap AS     Utstedelse av ny Permit to Fly for å teste modifikasjon FMS UNS1Ew with LPV
2014-05-15 Widerøes Flyveselskap AS     Vedrørende Application for Exemption According to Basic Regulation
2014-05-14 Widerøes Flyveselskap AS     Application for Permit to Fly
2014-05-08 Widerøes Flyveselskap ASWiderøes Flyveselskap AS     Avslag på søknad om Approval of Flight Conditions for Permit to Fly og derav Application for Permit to Fly
2014-04-29 Widerøes Flyveselskap AS     LN-WFU Application for Exemption According to Basic Regulation
2014-04-22 Widerøes Flyveselskap AS     Application for Approval of Flight Conditions for Permit to Fly - Application for Permit to Fly
2013-05-16 Widerøes Flyveselskap AS     Utstedelse av Airworthiness review Certificate
2013-05-07 Widerøes Flyveselskap AS     Recommendation for ARC
2013-03-14 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe's Flyveselskap AS - Rapport AR35642182 - LN-WFU
2013-03-11 Widerøes Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Rapport AR35642182 - LN-WFU
2013-01-21 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2012-11-15 Widerøes Flyveselskap AS     Utstedelse av oppdatert EASA Form 45 støybevis pga utført service bulletin som øker avgangsvekt
2012-11-14 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2012-11-02 Widerøes Flyveselskap AS     Endring av Noise Certificate
2012-10-19 Widerøes Flyveselskap AS     Oppdatert ARC med korrigert modellbetegnelse ogkorrigert EASA Form 45 støybevis med korrekt motortype og støyverdier
2012-10-16 Widerøes Flyveselskap AS     ARC
2012-10-16 Widerøe`s Flyveselskap AS     Widerøe`s Flyveselskap AS - Oppdatert Operations Specifications LN-WFU
2012-10-15 Widerøes Flyveselskap AS     endring av fartøydokumentasjon fartøydokumentasjon og Ops Spec.
2012-10-12 Widerøes Flyveselskap AS     Søknad om endring av fartøydokumentasjon og Ops Spec.
2012-10-08 Widerøes Flyveselskap AS     Søknad om aksept for utførelse av service bulletin
2012-10-03 Widerøes Flyveselskap AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av ARC EASA Form 15a for brukt luftfartøy importert fra EASA medlem Danmark
2012-10-02 Widerøes Flyveselskap AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis samt Validering av ARC
2012-09-13 Widerøes Flyveselskap AS     godkjenning av søknad om innleie
2012-09-11 Widerøes Flyveselskap AS     registrering av luftfartøy
2012-09-10 Danish Aircraft Register     slettelsesattest
2012-09-10 Advokatfirma Arntzen de Besche     oversendelse av slettelsesattest
2012-09-10 Arntzen de Besche Advokatfirma     slettelsesbevis
2012-08-29 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2012-07-10 Arntzen de Besche Avokatfirma AS     head-lease
2012-06-27 Atle Stensrud     msn 592 / reservert registreringsmerke - firmaattester
2012-06-27 Arntzen de Besche Advokatfirma AS     msn 592/reservert registreringsmerke - scannede dokumenter
2012-06-25 Atle Stensrud     msn 592/reservert registreringsmerke
2012-06-15 Widerøes Flyveselskap AS     Meddelelse om tidligere tildelt ICAO-koder
2012-06-14 Widerøes Flyveselskap AS     Anmodning om ICAO-kode
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: