LN-RAC

Czech Sport Aircraft a.s
PS-28 CRUISER

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Czech Sport Aircraft a.s
Model: PS-28 CRUISER
MSN: C0422
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tromsø Flyklubb
Adress: Postboks 2145
9267 TROMSØ

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-03-15
Owner changed
Tromsø Flyklubb
2012-10-25
Aircraft Added
Rath Consulting AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-27 NLF CAMO     ARC og review report
2017-11-10 Ronny Mortensen     ICAO 24 bits kode
2017-11-09 Tromsø Flyklubb     Anmodning om 24-Bits Icao Kode
2016-11-15 NLF CAMO     ARC og Review report
2016-05-18 Yngve Johnsen     registrering av heftelse
2016-05-08 Tromsø Flyklubb     pantedokument
2016-03-16 Tromsø Flyklubb     registrering av eierskifte
2016-03-06 Tromsø Flyklubb     Flyskjøte - egenerklæring
2016-03-06 Rath Consulting A/S     flyskjøte
2016-01-08 Nordea Bank Norge ASA     Sletting av heftelse
2016-01-04 Nordea Bank Norge ASA     Pantedokument
2015-11-30 Norges Luftsportforbund     ARC og Review report
2014-11-11 Norges Luftsportforbund     ARC og review report
2013-11-11 Norges Luftsportforbund     ARC kopi
2013-04-17 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-03-04 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2013-02-12 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til radioutstyr
2012-12-06 Nordea Bank Norge ASA     Panterett i luftfartøy
2012-12-03 Nordea Bank Norge ASA     Panterett i luftfartøy
2012-11-23 Rath Consulting AS     Tilbakekallelse av feilaktig EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og utstedelse av EASA Form 24 luftdyktighetsbevis.
2012-11-08 Rath Consulting AS     Airworthiness Review Certificate utstedt
2012-11-08 Rath Consulting AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2012-11-07 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr
2012-11-05 Stig B. Hoftaniska     Original Aircraft Statement of Conformity - Weight & Balance record - Pilot Operating Handbok
2012-11-02 Stig B Hoftaniska     søknad om luftdyktighetsbevis
2012-10-31 Rath Consulting AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2012-10-29 Rath Consulting     Aircraft Statement of Conformity Form 52
2012-10-29 Norges Luftsportforbund     Indirect approval of AMP
2012-10-26 Rath Consulting AS     Registrering av luftfartøy
2012-10-05 Stig B Hoftaniska     ang. Legal opinion
2012-10-05 Stig B Hoftaniska     ang. Legal opinion
2012-10-03 Czech Sport Aicraft     Cruiser transfer
2012-10-02 Stig Hoftaniska     krav til dokumentasjon
2012-10-02 Stig Hoftaniska     ang. saksdokumenter
2012-10-02 Stig Hoftaniska     ang. saksdokumenter
2012-10-01 Stig B Hoftaniska     LN-RAC ang. Bill of Sale
2012-09-20 Stig B Hoftaniska     ang. saksdokumenter
2012-09-18 Stig B Hoftaniska     ang. saksdokumenter
2012-08-29 Post- og teletilsynet     Stadfestelse av ICAO 24 bit ID code
2012-08-29 Czech Sport Aircraft AS     Aircraft Bill of Sale
2012-08-06 Czech Sport Aircraft AS     Bill of Sale
2012-07-31 Stig Hoftaniska     Tildeling av korrekt 24 bit ICAO kode for radioutstyr
2012-07-17 Czech Sport Aircraft a.s     informasjon om saksgang
2012-07-10 Rath Consulting AS     hexa code for mode S transponder
2012-06-28 Stig B Hoftaniska     reservasjon av registreringsmerke
2012-05-14 Stig B Hoftaniska     Info om nytt individ
2012-05-14 Stig B Hoftaniska     Informasjon om nytt individ
2011-05-12 Stig B Hoftaniska   EASA form 18B and 37
2011-05-12 Stig B Hoftaniska   EASA form 18B and 37
2011-05-05 Post- og teletilsynet   Tillatelse for radioutstyr i luftfartøy
2011-05-04 Rath Consulting AS   Tildeling av ICAO 24 bit Id code
2011-05-03 Rath Consulting AS   Hexa koder til transponder
2011-04-26 Hoftaniska   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: