LN-OQO

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920060
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock, IFSC Dublin 1 Ireland

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-10-11
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2017-06-14
Aircraft Deleted
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-04-01
Adress
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-01-27
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2013-11-21
Owner changed
Heli-One Leasing (Norway) AS
2013-04-17
Aircraft Added
Lloyds TSB General Leasing (No. 20)

Related Youtube videos

LN-OQO data-toggle=

Maersk Gallant S-92A LN-OQO CHC Helikopter Service

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-02 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly for maintenance check flights ved Stavanger Lufthavn Sola - Uten passasjerer eller last -
2017-12-18 CHC Helikopter Service AS     Søknad - Permit to Fly for S-92A S/N 920060 - gjeldende for perioden 18.12.2017 t.o.m. 18.02.2018
2017-12-18 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OQO- kopi av midlertidig tillatelse
2017-10-12 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25, EASA Form 45 og validering av EASA Form 15b
2017-10-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     registering av luftfartøy
2017-10-12 CHC Helikopter Service AS     oversendelse registreringsbevis
2017-10-11 Wiersholm AS     Signert deed of navation og ASLA - LN-OQO MSN 920060
2017-10-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     deregistreringsbevis og effektueringsmelding / MSN 920060 - registrering THOMMESSEN-LIVE.FID356045
2017-10-11 RegAircraft     deregistreringsbevis - G-WNSH SIKORSKY S-92A S/N 920060
2017-10-11 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-OQO
2017-10-10 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal Opinion om eierskap
2017-10-10 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal Opinion om eierskap - nytt brev
2017-10-04 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale - LN-OQO MSN 920060
2017-09-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2017-09-27 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - varsel om ACAM In Depth - LN-OQO
2017-09-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Legal opinion on Ownership of aircraft
2017-09-22 Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2017-09-22 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of Company and Ownership of Aircraft og Legal opinion
2017-09-19 CHC Helikopter Service AS     Innleie Operativ dokumentasjon
2017-09-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     Unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-09-13 CHC Helikopter Service AS     Søknad - utstedelse av luftdyktighetsbevis - ARC og støybevis S92A SN 920060
2017-09-12 Beatrice Brøndrup     Søknad om godkjennelse av innleieavtale - LN-OQO MSN 920060 WIERSHOLM-MATTERS.FID640432
2017-09-12 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkår
2017-09-05 CHC Helikopter Service AS     Søknad - endring til AOC NO.AOC.051, endring av antall luftfartøy
2017-08-23 CHC Helikopter Service AS     Informasjon om planlagt tilbakeføring av S92A S/N 920060 til norsk register
2017-06-16 Wiersholm AS     sletting av luftfartøy
2017-06-15 Wiersholm AS     oppdatering av Operations Specifications
2017-06-14 Wiersholm AS     effektueringsmelding for sletting av luftfartøy
2017-05-22 Wiersholm AS     Power of attorney
2017-05-19 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om endring til AOC NO.AOC.051, antall luftfartøy - LN-OQO S/N 920060 vil bli overført til U.K. register
2017-05-15 CHC Helikopter Service AS     planlagt overføring til britisk register
2017-01-09 CHC Helikopter Service AS     ARC 2017-OQO EASA Form 15b expiry date 10.01.2018
2015-12-21 CHC Helikopter Service AS     ARC EASA Form 15b
2015-09-04 CHC Helikopter Service AS     MEL RIE 13-2015 - report form
2015-09-04 CHC Helikopter Service AS     MEL RIE 13-2015 - report form
2015-01-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OQO- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-13 CHC Helikopter Service AS     Oversendelse av Airworthiness Review Certificate EASA Form 15 b
2014-10-27 Wiersholm AS     CHC Barbados - skifte av sub-lessor
2014-10-27 Thommessen     Forespørsel om attesterte registerutskrifter for LN-OJN LN-OQO og LN-OQI
2014-10-27 Thommessen     Attesterte registerutskrifter for LN-OJN, LN-OQO og LN-OQI
2014-10-15 Wiersholm AS     vedtak om godkjenning av endret innleieavtale
2014-10-14 Wiersholm AS     Project World Cup - Skifte av sub-lessor
2014-10-13 Wiersholm AS     søknad om innleieavtale
2014-10-09 Wiersholm     LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og Attesterte registerutskrift
2014-10-07 Wiersholm     LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og LN_OQD - Bestilling av registerurskrifter for div fartøy
2014-01-16 Wiersholm Mellbye & Bech adv     MSN 920060 - Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2014-01-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     nntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-01-14 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2014-01-13 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om innleie av luftfartøy
2014-01-10 CHC Helikopter Service AS     ARC
2014-01-10 Thommessen     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene for Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited ifbm eierskap av LN-OQO / Søknad om godkjennelse av innleieavtaler]
2014-01-10 Thommessen     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkårene for Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited ifbm eierskap av LN-OQO / Søknad om godkjennelse av innleieavtaler
2013-11-22 Wiersholm Mellbye & Bech adv     registrering av eierskifte
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Heli-One Leasing (Norway) AS - CHC Helikopter Service AS - Innleieavtaler - Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy med kjennemerker LN-OPH, LN-OQE, LN-OQF, LN-OQN og LN-OQO
2013-11-21 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Heli-One Leasing (Norway) AS - CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy med kjennemerker LN-OPH, LN-OQE, LN-OQF, LN-OQN og LN-OQO
2013-11-21 Advokatfirma Wiersholm AS     vedtak om godkjenning av forlenget innleie
2013-11-18 Advokatfirmaet Wiersholm AS     Søknad om godkjennelse av innleieavtale ifm. overdragelse av fartøy
2013-11-18 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Registrering av eierskifte - Bill of Sale
2013-10-24 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Godkjenning - MEL RIE for LN-OQC, ATA 33-09 C og MEL RIE for LN-OQO, ATA 33-02 tom 25.10.2013
2013-10-23 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - søknad om MEL RIE for LN-OQC, ATA 33-09 C og MEL RIE for LN-OQO, ATA 33-02
2013-10-21 Post- og teletilsynet     permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-08-28 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-06-21 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-06-17 Wiersholm     attestert registerutskrift
2013-06-17 Wiersholm     attestert registerutskrift
2013-04-18 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validert Airworthiness Review Certificate EASA Form 15 for brukt helikopter importert fra EASA medlem Storbritannia
2013-04-17 Wiersholm Mellbye & Bech adv     vedtak om godkjenning av innleieavtale
2013-04-17 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Registrering av luftfartøy
2013-04-15 Dentons     notarised and apostilled Legal Opinion regarding the ownership of Sikorsky S-92A MSN 920060
2013-04-11 Wiersholm Mellbye & Bech adv     angående registrering av luftfartøy
2013-04-11 Wiersholm Mellbye & Bech adv     angående registrering av luftfartøy
2013-04-10 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Instructons to register transfer of title - MSN 920060
2013-04-10 Civil Aviation Authority UK     Certificate of De-Registration
2013-04-09 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Registrering av luftfartøy
2013-04-05 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Godkjennelse av innleieavtaler
2013-03-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Registrering
2013-03-26 Wiersholm Mellbye & Bech adv     Søknad om godkjennelse av innleieavtale
2013-03-13 CHC Helikopter Service AS     søknad om utstedelse av norsk luftdyktighetsbevis og validering av ARC
2013-03-13 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-03-04 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - søknad om endring av AOC - LN-OQO
2013-02-08 CHC Helikopter Service AS     import av luftfartøy
2012-11-30 CHC Helikopter Service AS     Stadfestelse av ICAO-id 24 bit aircraft address
2012-11-28 CHC Helikopter Service AS     søknad om ICAO-id 24 bit aircraft address
2012-11-28 CHC Helikopter Service AS     Forhåndsreservasjon av registreringsmerke til CHC Helikopter Service AS
source: caa.no