LN-PIL

Pilatus Aircraft Limited
PC-12/47E

DELETED ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Pilatus Aircraft Limited
Model: PC-12/47E
MSN: 1406
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Tronrud Engineering AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-31
Aircraft Deleted
Tronrud Engineering AS
2013-05-29
Aircraft Added
Tronrud Engineering AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-08-28 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   LN-PIL- kopi av dokument om tillatelse
2015-06-26 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   Vedrørende tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-03-31 Tronrud Engineering AS   sletting av luftfartøy
2015-03-27 Rolf Meum   Export Certificate of Airworthiness
2015-03-26 Rolf Meum   Søknad om eksportbevis
2015-03-26 Rolf Meum   revidert liste over AFM-effective pages
2015-03-26 Rolf Meum   forklaring på AFM rev. 13
2015-03-26 Tronrud Engineering AS   sletting av luftfartøy
2015-03-24 Tronrud Aviation AS   søknad om utstedelse - Export C of A
2015-03-17 Rolf Meum   afm list
2015-03-15 Rolf Meum   list of eff pg og rev AFM
2015-02-25 Sparebank 1 Ringerike Hadeland   Pantedokument
2015-02-25 Sparebank 1 Ringerike Hadeland   Pantedokument
2014-05-26 Flysyn.DK   1 ARC Ext
2013-09-05 Post- og teletilsynet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-07-08 Post- og teletilsynet   midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-06-13 Tronrud Engineering AS   Utstedelse av Reisedagbok
2013-06-12 Sparebank 1 Ringerike Hadeland   panterett i luftfartøy
2013-06-10 Sparebank 1 Ringerike Hadeland   panterett i luftfartøy
2013-06-07 Flysyn.DK   Incomplete Aircraft Maintenance Program godkjent
2013-05-31 Tronrud Engineering AS   utstedelse av EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
2013-05-30 Tronrud Engineering AS   registrering av luftfartøy
2013-05-30 Tronrud Engineering AS   utstedelse av EASA Form 25 luftdyktighetsbevis og EASA Form 45 støybevis
2013-05-27 Pilatus Aircraft Limited   Aircraft Bill of Sale
2013-05-27 Flysyn.DK   Aircraft Maintenance Program
2013-05-23 Pilatus Aircraft Limited   Regarding registration of aircraft PC-12/47E (sn1406)
2013-05-22 Tronrud Engineering AS   søknad om luftdyktighetsbevis
2013-05-14 Post- og teletilsynet   kopi midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2013-05-14 Tronrud Engineering AS   Continues Airworthiness Arrangement
2013-05-06 Tronrud Engineering AS   Aircraft Bill of Sale
2013-05-06 Tronrud Engineering AS   eiendomsoverdragelse av luftfartøy
2013-04-29 Alfred Sommer   Conformance Document Customer 1406
2013-03-07 Tronrud Engineering AS   tildeling av 24 bit ICAO adress code for ELT
2013-02-26 Rolf Meum   søknad om tildeling av 24 bit ICAO adress code for ELT
2013-01-21 Tronrud Engeneering AS   reservering av kjennetegn / registreringsbokstaver
source: caa.no