LN-OYX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2862
Mode-S Hex: 479A93
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock,
IFSC
Dublin 1
Ireland
Operator: Blueway Offshore Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2018-08-20
Aircraft Deleted
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-04-01
Adress
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2013-07-25
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-13 DanCopter AS     Godkjenning av Issue 0 Revisjon 0 til AMP EC225LP
2017-10-11 DanCopter AS     DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2017-09-27 NorCopter AS     DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2017-02-02 NHV Danmark     Status pr.02.02.2017
2017-01-09 Internal Document     LN-OYX, LN-OYW og LN-OHZ om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret hvor leieperioden har løpt ut eller er opphørt
2016-11-18 DanCopter AS     DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2016-07-07 BlueWay Offshore Norge AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OYX20160707a
2016-07-05 DanCopter AS     ARC renewal
2015-12-28 BlueWay Offshore Norge AS     LN-OYX Leasing - kansellering av tilbakeføring -beholdes i Dancopter A/S
2015-12-17 BlueWay Offshore Norge AS     søknad om godkjenning av CAME rev. 20
2015-12-16 BlueWay Offshore Norge AS     AOC change - back in AOC
2015-11-26 BlueWay Offshore Norge AS     BlueWay Offshore Norge AS - korrigering til CAME Rev 19 Dry Lease LN-OYX
2015-11-20 BlueWay Offshore Norge AS     BlueWay Offshore Norge AS - CAME Rev 19 Dry Lease LN-OYX
2015-11-20 BlueWay Offshore Norge AS     Blueway Offshore Norge AS -Vedtak om godkjenning av utleie i forbindelse med Dry-lease til Dancopter A/S for LN-OYX fra 13.11.2015 -12.11.2016 vedlagt oppdatert Operations Specifications datert 23.11.2015
2015-11-16 BlueWay Offshore Norge AS     Blueway Offshore Norge AS - Dry lease med Dancopter AS for EC225 LN-OYX
2015-11-16 Trafik- og Byggestyrelsen Danish Transport Authority     DKCAA NCAA Memorandum of Understanding
2015-08-17 BlueWay Offshore Norge AS     Notification of Wet Lease of LN OYX to DanCopter
2015-08-17 BlueWay Offshore Norge AS     Notification of Wet Lease of LN OYX to DanCopter
2015-07-20 BlueWay Offshore Norge AS     ARC 2nd extension
2015-07-09 BlueWay Offshore Norge AS     wet-lease to Dancopter has ended
2015-07-07 BlueWay Offshore Norge AS     wet-lease fra BlueWay til DanCopter
2015-07-06 BlueWay Offshore Norge AS     Wet lease EC225 from BlueWay tot DanCopter
2015-02-16 SEB Finans     sletting av pantedokument
2014-07-18 BlueWay Offshore Norge AS     ARC 1st extension
2013-12-10 BlueWay Offshore Norge AS     Utstedelse av EASA Form 20a Permit to Fly
2013-12-06 BlueWay Offshore Norge AS     Søknad om Permit to Fly - EASA Form 21
2013-12-05 BlueWay Offshore Norge AS     Søknad Permit to fly
2013-10-15 Post- og teletilsynet     LN-OYX- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2013-09-27 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-09-17 BlueWay Offshore Norge AS     Tildeling av 24 bit ICAO ID code
2013-09-17 BlueWay Offshore Norge AS     ICAO ID code beholdes
2013-07-30 BlueWay AS     oversendelse av registreringsbevis
2013-07-30 Advokatfirmaet Mageli ANS     Registrering av luftfartøy
2013-07-26 Blueway Helicopter AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis - EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15 Airworthiness Review Certificate for nytt helikopter produsert i EASA medlem Frankrike
2013-07-26 Blueway Offshore Norway AS     LN-OYX- Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse til Blueway Offshore Norge AS
2013-07-26 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av heftelse
2013-07-26 BlueWay AS     endelig registrering
2013-07-25 BlueWay Offshore Norge AS     EASA Form 52 Certificate of Conformity
2013-07-25 BlueWay Offshore Norge AS     Weight and Balance & Flight Manual forside
2013-07-25 Utenriksdepartementet     Anmodning om foreløpig registrering av luftfartøy ved det norske konsulatet i Marseille Frankrike
2013-07-25 Advokatfirmaet Mageli ANS     ang. den foreløpige registreringen
2013-07-25 Det norske konsulatet i Marseille     ang den foreløpige registreringen
2013-07-25 Det norske konsulatet i Marseille     ang. fremgangsmåte ved foreløpig registrering
2013-07-25 Consulat Royal De Norvege     Registreringsbevis
2013-07-24 Utenriksdepartementet     forespørsel om foreløpig registrering ved Det norske konsulatet i Marseille, Frankrike
2013-07-24 Advokatfirmaet Mageli ANS     Midlertidig registrering av EC225 helikopter ved norsk utenriksstasjon
2013-07-22 BlueWay AS     Lease agreement mellom Dancopter og Blueway Offshore Norge gællende leasing av en EC225LP
2013-07-22 Blueway Helicopter AS     Orginal Aircraft Statement og conformity
2013-07-22 Advokatfirmaet Mageli ANS     pantedokument og kopi av Power of Attorney
2013-07-22 Eurocopter     bill of sale
2013-07-22 Blueway     slettelsesattest
2013-07-19 Roar Cordes Nilsson     Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2013-07-19 Roar Cordes Nilsson     LN-OYX- Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse til Blueway Offshore Norge AS
2013-07-18 BlueWay Offshore Norge AS     Rettelse på fartøyserienr - EC 225
2013-07-02 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-06-18 BlueWay Offshore     Acceptance
2013-06-17 Advokatfirmaet Mageli ANS     retur av fullmakt
2013-06-17 Advokatfirmaet Mageli ANS     dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2013-06-13 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av luftfartøy
2013-06-12 BlueWay Offshore Norge AS     Dato for mottagelse av våres Eurocopter EC225 er 26 - 27 og 28 .06.2013
2012-12-13 Advokatfirmaet Mageli     Blueway Offshore Norge AS - Utkast til lease DC - BON shortform lease LN-OYX
2012-12-05 Post- og teletilsynet     kopi midlertidig tillatelse
2012-11-28 BlueWay Offshore Norge AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2012-11-07 Blueway Helicopter AS     24 bit ICAO ID code
2012-11-05 Blueway offshore Norge AS     Søknad om ICAO ID
2012-10-30 Blueway Offshore Norge AS     Reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no