LN-AKC

Alf Olav Hor ne Frog
VANS RV7

ACTIVE EXPERIMENTAL ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Alf Olav Hor ne Frog
Model: VANS RV7
MSN: 72397
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Frog Alf Olav Horne
Adress: Manstadkroken 6
1626 MANSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2013-09-17
Aircraft Added
Frog Alf Olav Horne

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-25 Alf Olav Frog     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2017-10-25 Alf Olav Frog     10/04331-50 - anmodning om komponent-kort
2017-10-23 Alf Olav Frog     anmodning om komponent-kort
2017-10-22 Alf Olav Frog     Vedlikeholdsrapport - Søknad om Luftdyktighetsbevis
2016-10-25 Alf Olav Horne Frog     Vedtak om utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2016-10-24 Alf Olav Frog     søknad om luftdyktighetsrapport + vedlikeholdsrapport
2016-02-22 Alf Olav Horne Frog     utstedelse av miljøbevis
2016-02-02 Alf Olav Horne Frog     Forhøyet MTOW og MLW
2015-11-18 Alf Olav Frog     utstedelse av særskilt luftdyktighetsbevis
2015-11-14 Alf Olav Frog     søknad om luftdyktighetsbevis og vedlikeholdsrapport
2015-09-30 EAA573     Informasjon om støymåling
2015-08-19 EAA Chapter 573 Norway     Søknad om miljøbevis m/Støymålerprotokoll
2015-05-05 Alf Olav Frog     Utstedelse av særskilt Luftdyktighetsbevis
2015-05-03 Alf Olav Frog     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-03-02 Alf Olav Frog     SLB forlengelse - etterlyser svar på søknad
2015-03-02 Alf Olav Frog     Svar på ønske om SLB forlengelse
2015-02-23 Alf Olav Frog     SLB forlengelse - etterlyser svar på søknad - Alf Olav Frog
2015-02-07 Alf Olav Frog     søknad om forlengelse av luftdyktighetsbevis
2014-07-09 Alf Olav Frog     erstattet SLB
2014-06-18 Alf Olav Frog     Utstedelse av Særskilt luftdyktighetsbevis
2014-06-18 Alf Olav Frog     Ny POH for Kermit;
2014-06-10 Alf Olav Frog     Øket GW
2014-05-26 Alf Olav Frog     Forhøyet MTOW og LW samt ny POH
2014-05-19 Alf Olav Frog     Søknad om Luftdyktighets bevis
2014-05-14 Alf Olav Frog     VR-skjema
2014-05-13 Alf Olav Frog     POH
2014-05-12 Alf Olav Frog     Prøveflygingsprogram
2014-04-27 Alf Olav Frog     Sluttinspeksjon
2014-04-25 Post- og teletilsynet     Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-03-27 Post- og teletilsynet     LN-AKC- kopi av midlertidig tillatelse
2014-03-26 Bjørnar Vollstad     Søknad om forhøyet MTOW og MLW
2014-03-23 Bjørnar Vollstad     Søknad em ekstra besetningsmedlem under testing
2014-03-21 Alf Olav Frog     Søknad om å ha med co-pilot
2014-02-14 Alf Olav Frog     Utstedelse av særskilt flygetillatelse for prøveflyging
2014-02-05 Alf Olav Frog     Kvittert tilsyns-rapport
2014-01-26 Alf Olav Frog     Div papirer
2014-01-26 Alf Olav Frog     Vedlikeholdsinstrukser
2014-01-07 EAA Chapter 573 Norway     Frog Alf Olav - Særskilt tillatelse til tjenestegjøring søknad prøveflygingsleder
2014-01-07 EAA 573     Byggesøknad - prosjekt 270 Alf Olav Frog#
2013-12-16 Norges Luftsportforbund     EAA besiktelse
2013-10-22 Alf Olav Horne Frog     Rettighet til eget vedlikehold
2013-10-21 Bjørnar Vollstad     Søknad eget vedlikehold
2013-10-08 Post- og teletilsynet     midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2013-10-02 Alf Olav Frog     nytt registreringsbevis
2013-09-19 Alf Olav Frog     feil på registreringsbevis
2013-09-17 Alf Olav Frog     registrering av luftfartøy
2013-09-10 Alf Olav Frog     Søknad om registrering av luftfartøy
2013-09-10 Alf Olav Frog     Egenerklæring som eier av luftfartøy
2013-07-02 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-03-01 Alf Olav Frog     Korrigert øknad om disp for størrelse på reg bokstaver
2013-02-28 Alf Olav Frog     Korrigert søknad om dispensasjon for størrelse på reg bokstaver
2013-02-25 Alf Olav Frog     Mindre registrerings- bokstaver
2013-02-16 Alf Olav Frog     Søknad om disp for størrelse på reg bokstaver
2013-01-02 Alf Olav Frog     forlengelse
source: caa.no

More information: