LN-OLR

Airbus Helicopters
AS 332 L1

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 332 L1
MSN: 2332
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ}
Operator: Lufttransport AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-01-02
Aircraft Added
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ}

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-11-28 Lufttransport Rotor Wing AS     Lufttransport RW AS - MEL RIE for LN-OLR i henhold til LTRW CAME 1.1.2.6
2017-04-27 Lufttransport AS     issue of ARC
2016-09-08 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OLR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-04-08 Fredrik E Ottosson     svar angående avvik i ARC recommendation report datert 15 mars 2016
2016-04-01 Lufttransport Rotor Wing AS     utstedelse av Airworthiness Review Certificate OLR20160401a
2016-02-17 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-10-30 Lufttransport RW AS     Lufttransport RW AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OLR
2015-06-29 Lufttransport AS     Lufttransport AS - angående tilbakerapportering av korrigerende tiltak fra ACAM LN-OLR utført 30. april 2015
2015-06-29 Lufttransport AS     Lufttransport AS - revidert action_acceptance list_ACAM LN-OLR utført 30. april 2015
2015-06-29 Lufttransport AS     Lufttransport AS - bekreftelse på lukking av avvik i ACAM rapport 0001-6514 - LN-OLR
2015-06-22 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Tilbakerapportering av korrigerende tiltak fra ACAM LN-OLR utført 30. april 2015
2015-06-09 Lufttransport AS     Aksept av plan for korrigerende tiltak - avvik etter ACAM
2015-05-28 Lufttransport AS     Tiltaksplan avvik ACAM
2015-05-11 Lufttransport AS     Lufttransport AS - ACAM rapport 0001-6514 - LN-OLR
2015-05-08 ACAM     ACAM ramp checklist
2015-04-27 Lufttransport AS     1st extension of ARC
2015-04-20 Lufttransport AS     Lufttransport AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-OLR
2015-04-14 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Utstedelse av Permit to Fly for å teste Dual Hoist Installation i forbindelse med EASA prosjekt 0010028304
2015-04-09 Lufttransport AS     Lufttransport AS - søknad Permit to Fly - installation test flight
2015-02-18 Lufttransport ASLufttransport AS     Lufttransport AS - foreløpig svar_CVFDR LN-OLR
2015-02-18 Lufttransport AS     Utfordringer vedr testing og godkjenning av CVFDR installasjon
2015-02-18 Scheving Thorsteinsson, Astridur     EFTA Surveillance Authority - recommendation from EASA to withdraw a notified exemption.
2015-02-16 Lufttransport AS     utfordringer vedr testing og godkjenning av CVFDR installasjon
2014-12-31 Adresseliste     Notification of an extension of exemption - Extended exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-12-30 Lufttransport AS     Extended exemption under Article 14.4 of BR 216/2008 for continued operation - CVFDR modification approval
2014-12-19 Lufttransport AS     Søknad om exemption jmf. BR 216/2008 gjeldende MEL item 33.12
2014-12-19 Lufttransport AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 - Rear Landing Light inoperational
2014-12-18 Lufttransport AS     Søknad om fortsatt exemption jmf. BR 216/2008 for CVFDR modifikasjon
2014-12-17 Lufttransport AS     Søknad om fortsatt exemption jmf. BR 216/2008 for CVFDR modifikasjon
2014-12-12 Lufttransport AS     Søknad om fortsatt exemption jmf. BR 216/2008 for CVFDR modifikasjon
2014-12-08 Lufttransport AS     Lufttransport AS - MEL item 33.12 Rear Landing Light LN-OLR
2014-11-25 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Deactivation of Ice Detector System LN-OLR
2014-11-19 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Application deactivation of Ice Detector System LN-OLR
2014-10-24 Lufttransport AS     Søknad om fortsatt exemption jmf. BR 216/2008 for CVFDR modifikasjon
2014-09-23 Adresseliste     Notification of an extension of exemption - Extended Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 for Continued Operation
2014-09-18 Post- og teletilsynet     LN-OLR- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-09-09 Lufttransport AS     13/05071-30 - Etterlyser svar - Application for MEL extension - item 33.12 LN-OLR
2014-09-05 Lufttransport AS     Extended exemption under Article 14.4 of BR 216/2008 for continued operation - CVFDR modification approval
2014-09-01 Lufttransport AS     Søknad om fortsatt exemption jmf. BR 216/2008 for CVFDR modifikasjon
2014-08-26 Lufttransport ASLufttransport AS     Application for MEL extension - item 33.12
2014-08-25 Lufttransport AS     Etterlyser svar - Application for MEL extension - item 33.12 LN-OLR
2014-08-19 Lufttransport AS     Application for MEL extension - item 33.12
2014-08-06 Lufttransport AS     Aksept av - one time extension - om MEL item 30.5 Ice Detection System
2014-08-05 Lufttransport AS     Søknad om godkjenning av one time extension om MEL item 30.5 Ice Detection System
2014-07-07 Lufttransport AS     Søknad om exemption jmf. article 14 pkt 4 i BR 216/2008 for STC CVR/FDR LN-OLR
2014-07-07 Lufttransport AS     Exemption under Article 14.4 of Basic Regulation EC 216/2008 - CVFDR Installation
2014-07-03 Lufttransport AS     tstedelse av Permit to Fly for å teste modifikasjoner i henhold til AHSE-64757 - Test av CVFDR og deretter overflyging til Longyearbyen
2014-07-03 Lufttransport AS     Søknad om exemption jmf. article 14 pkt 4 i BR 216/2008 for STC CVR/FDR
2014-07-02 Lufttransport AS     Søknad om Permit to Fly - Test av CVFDR og overflyging til Longyearbyen
2014-06-25 Lufttransport AS     Vedrørende spørsmål omkring Permit to Fly
2014-06-24 Lufttransport AS     LN-OLR Spørsmål kring Permit to Fly
2014-06-03 Post- og teletilsynet     LN-OLR- kopi av midlertidig tillatelse
2014-04-30 Lufttransport AS     Søknad om ARC basert på Reoommendation
2014-04-29 Lufttransport AS     Søknad om Permit to Fly for overføring fra Stavanger til Longyearbyen
2014-04-28 Lufttransport AS     Søknad om Permit to Fly for overføring fra Stavanger til Longyearbyen
2014-04-25 Lufttransport AS     Lufttransport AS - MEL extension LN-OLR
2014-04-22 Lufttransport AS     Søknad om forlengelse av Permit to Fly
2014-04-22 Lufttransport AS     Lufttransport AS - MEL RIE for LN-OLR
2014-03-23 Lufttransport AS     Utstedelse av Permit to Fly for å teste modifikasjoner i henhold til AHSE-66053
2014-03-21 Lufttransport AS     Søknad om Permit to Fly - Test av modifikasjon
2014-03-05 Post- og teletilsynet     LN-OLR- kopi av midlertidig tillatelse for bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-02-27 Lufttransport AS     Tidsplan for luftdyktighetsbevis
2014-01-30 Lufttransport AS     Søknad - annullering
2014-01-17 Lufttransport AS     Rettet AOC Spec rev.54
2014-01-13 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Rettet AOC rev. 54
2014-01-13 Lufttransport AS     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2014-01-13 Lufttransport AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2014-01-07 Lufttransport AS     Lufttransport AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse med LN-OLR
2014-01-03 Skandinaviska Enskilda Banken AB     LN OLR Leaseavtale for tilsynet.docx
2014-01-03 Knut Axel Ugland Holding AS     Registrering av luftfartøy
2013-12-23 Lufttransport AS     Registrering av LN-OLR
2013-12-23 Linda L Christensen     aircraft bill of sale
2013-12-23 Knut Axel Ugland Holding AS     Registrering av luftfartøy
2013-12-20 Lufttransport AS     Importgransking av brukt luftfartøy som skal importeres fra U.S.A.
2013-12-20 Knut Axel Ugland Holding AS     Bill of Sale
2013-12-11 Lufttransport AS     Aksept for leveranse uten hovedrotorblader og halerotorblader
2013-12-02 Lufttransport AS     332L1 SN 2332 - Acceptance of exception regarding NADIR FMS computer on export certificate of airworthiness
2013-11-19 Lufttransport AS     Tildeling av 24 bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder(e) om aktuelt
2013-11-15 Lufttransport AS     søknad om ICAO-kode
2013-10-16 Lufttransport AS     LN- OLR - Lufttransport AS - søknad i forbindelse med flåteutvidelse
2013-09-13 Lufttransport AS     Innleie lufttransport
source: caa.no