LN-ONE

Sikorsky Aircraft Corporation
S-92A

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920213
Mode-S Hex: 478383
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
Adress: Fourth Floor, 3 George`s Dock,
IFSC
Dublin 1
Ireland
Operator: Bristow Norway AS
Postboks 171
4097 SOLA
Tlf. 5164 6600/ Fax 5164 6699

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-07-31
Owner changed
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-01-30
Aircraft Added
BriLog Leasing Ltd.

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-19 Bristow Norway AS     ARC
2017-01-16 Bristow Norway AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2016-12-23 Bristow Group Inc.     ARC
2016-01-06 Bristow Norway AS     ARC Extension. S92A, msn.920213
2015-12-07 Adresseliste     Bristow Norway AS - MEL RIE - Report form - LN-ONE
2015-11-04 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - MEL RIE - Report form - LN-ONE
2015-11-04 Bristow Norway AS     MEL RIE - Report Form
2015-10-08 Furat Gebory     12/08851-46 - Bristow Norway AS - Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE)
2015-09-17 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE)
2015-09-17 Bristow Norway AS     Report Form - MEL Rectification Interval Extension (RIE)
2015-02-25 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av heftelse
2015-02-18 Watson Farley & Williams LLP     Registrering av heftelse
2015-02-13 Advokatfirmaet Mageli ANS     sletting av luftfartøy
2015-02-13 Advokatfirmaet Mageli ANS     Mortgage agreement
2015-02-03 Bristow Norway AS     1st. ARC Extension S-92A , msn. 920213
2014-12-05 Bristow Norway AS     12/08851-20 - Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONE
2014-11-14 Bristow Norway AS     Retur av registreringsbevis - utgått dokument
2014-10-27 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - LN-ONE
2014-08-25 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av IDERIA
2014-08-20 Advokatfirmaet Mageli ANS     registrering av IDERIA
2014-08-18 Advokatfirmaet Mageli     registrering av heftelse
2014-08-15 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding
2014-08-14 Advokatfirmaet Thommessen AS     pantedokument
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av eierskifte
2014-07-31 Bristow Norway AS     Vedtak om godkjenning av innleieavtale i forbindelse med eierskifte
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringssmelding
2014-07-31 Bristow Norway AS     Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     Signert avtale for eierskifte
2014-07-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Bill of sale
2014-07-08 Advokatfirmaet Thommessen     Unntak for nasjonalitetsvilkår
2014-07-04 Thommessen     Søknad om innleie av luftfartøy
2014-07-04 Thommessen     Søknad om innleie av luftfartøyLIVE.FID300824]
2014-07-04 Thommessen     Søknad om unntak for nasjonalitetsvilkår
2014-05-16 Bristow Norway AS     Bristow Norway AS - Prosedyremessig rapportering på MEL Rectification Interval Extension (RIE) Report Form - Korreksjon - LN-ONE
2014-01-22 Bristow Norway AS     Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nytt luftfartøy S-92A, S/N 920213
2014-01-22 Bristow Group Inc.     Apostille og Bill of sale
2014-01-17 Bristow Norway AS     Søknad om import - EASA Certificate of Airworthiness - ARC og Noise Certificate - S-92A - S/N 920213
2014-01-15 Bristow Norway AS     Dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-01-13 Bristow Norway AS     Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nytt luftfartøy; S-92A, S/N 920213,
2014-01-10 Bristow Norway AS     Søknad om Registrering og Dispensasjon fra nasjonalitetskrav ved registrering av nytt luftfartøy; S-92A, S/N 920213, LN-ONE
2014-01-09 Bristow Norway AS     Export Certificate of Airworthiness
2013-12-03 Bristow Norway AS     Søknad om allokering av registrering og ICAO koder
2013-12-03 Bristow Norway AS     Søknad om allokering av registrering og ICAO koder
2013-12-03 Hesnes Air AS     Oversendelse av tidl. tildelte ICAO koder, LN-ONE
source: caa.no