LN-OXF

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 4105
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Airlift AS
Organization number: 835232972
Adress: Førde Lufthavn Bringeland
6977 BYGSTAD
Norge
Fax: +47 57 71 81 01
Phone: 57 71 81 00/952 32 585
Radio License. Number: 5720
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Airlift AS
Adress: Førde lufthamn
6977 BYGSTAD

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-12-21
Owner changed
Airlift AS
2014-03-03
Aircraft Added
Airlift Helicopter AS

Installed radio equipment

VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2019-02-14 Airlift AS     ARC 1st extension
2018-10-05 Airlift AS     AS350 4105 Arriel 2 B Module MO5 TBO extension - Bekreftelse på mottak av informasjon
2018-09-27 Airlift AS     AS350 4105 Arriel 2 B Module MO5 TBO extension
2018-02-16 Airlift AS     ARC 15b
2017-06-08 Airlift AS   ARC
2016-12-22 Airlift AS   registreringsbevis
2016-12-22 Airlift AS   LN-OCW, LN-OPU, LN-OPG, LN-OPF, LN-OPW, LN-OBX, LN-OMB, LN-OPP, LN-OPN, LN-OPZ, LN-OXA, LN-OXB, LN-OXD, LN-OXE, Oversendelse av registreringsbevis etter gjennomført fusjon
2016-12-21 Roar Cordes Nilsson   Fusjon Airlift AS / Airlift Helicopter AS
2016-07-01 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2016-06-27 Airlift AS   ARC
2015-11-19 Airlift AS   Informasjon om TBO utvidelse
2015-06-18 Airlift AS   Validering ARC
2014-12-22 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-12-22 Advokatfirmaet Haavind AS   Registrering av heftelser
2014-12-19 Advokatfirmaet Haavind AS   Aircraft Mortgage
2014-10-16 Sparebank 1 SR-Bank ASA   sletting av pant
2014-09-08 Airlift AS   Utvidelse av TBO for HMU i Arriel 2B1 motor SN: 23146
2014-06-20 Airlift AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OXF20140620a
2014-06-20 Airlift AS   Ukomplett søknad om ARC etter recommendation
2014-06-20 Airlift AS   Søknad om ARC etter recommendation - bestilling ARC: LN-OXF
2014-06-18 Airlift AS   recommendation
2014-06-06 Post- og teletilsynet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-25 Airlift AS   vedtak om godkjenning av flåteutvidelse
2014-03-31 Airlift AS   Forsinket saksbehandling
2014-03-11 Airlift AS   søknad validering av ARC/ import
2014-03-06 Post- og teletilsynet   LN-OXF- kopi av midlertidig tillatelse
2014-03-05 Airlift AS   Airlift - søknader innleie- utvidelse av flåten - LN-OXG
2014-03-04 Airlift Helicopter AS   registrering av luftfartøy
2014-03-04 SpareBank 1 SR-Bank ASA   registrering av pantobligasjon
2013-10-11 Airlift AS   Airlift AS - Godkjenning av MP AS350B3 Iss 15 Revisjon 0 - LN-OXF og -OXG lagt til
2013-09-27 Advokatfirmaet Mageli ANS   pantedokument
2013-09-23 Helicopter Transportation Group AS   egenerklæring som eier av luftfartøy
2013-09-23 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2013-09-23 Airlift AS   Registrering av luftfartøy
2013-09-20 Helicopter Transportation Group AS   Egenerklæring som eier av luftfartøy
2013-09-18 Gunnar Svein Nordahl   LN-OXF og LN-OXG-reservasjon av kjennetegn
2013-09-18 Airlift AS   Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og eventuelt transponder
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: