LN-OZB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7866
Max TO weight: 2250 kg
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-15
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2017-02-28
Owner changed
Pegasus Helicopter AS
2014-03-20
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-27 PEGASUS HELICOPTER AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZB
2022-01-27 Internal Document     Pegasus Helicopter AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OMW og LN-OZB
2022-01-26 Mads Torma     Pegasus Helicopter AS - Sletting av helikopter i OpsSpec - LN-OMW og LN-OZB
2021-11-10 Pegasus Helicopter AS     Sletting av luftfartøy
2021-11-08 Jan-Roger Vrabel     Begjæring om sletting av luftfartøy - effektuering
2021-11-01 Pegasus Helicopter AS     begjæring om sletting av luftfartøy
2021-10-06 Nordea Finance Equipment AS     Sletting av heftelse
2021-10-05 Tove Gjelsvik     Frigivelse av deponert dokument. Gjelder tinglyst panterett i s/n 7866.
2021-09-21 Nordea Finance Equipment AS     Sletting av panterett og Idera - Deponering
2021-02-16 Pegasus Helicopter AS     ARC EXTENTION
2020-02-21 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - utstedelse av ARC, OZB20200221a - LN-OZB
2020-02-17 Norwegian Camo Support AS     Airworthiness Review
2019-11-14 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Rapport 0003-0023 ACAM LN-OZB
2019-10-22 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - varsel om Aircraft Continuing Airworthiness Monitoring LN-OZB
2019-03-11 Pegasus Helicopter AS     ARC Extended
2018-03-26 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av ARC 15a med korrekt utløpsdato 16 mars 2019
2018-03-16 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av korrigert ARC 15a pga referanse til (EC) 2042/03 i stedet for (EU) 1321/2014
2018-03-15 Pegasus Helicopter AS     ARC Extension
2017-10-02 EHC European Helicopter Center AS   EHC -European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 25 - 26 August 2017
2017-08-18 EHC European Helicopter Center AS   EHC -European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 25 - 26 August 2017
2017-04-20 Pegasus Helicopter AS   By Leonard John Rowden (Skytec )
2017-04-01 EHC European Helicopter Center AS   EHC European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 10 - 12 april 2017
2017-03-28 EHC European Helicopter Center AS   EHC European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 10 - 12 april 2017
2017-03-15 Pegasus Helicopter AS   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OZB20170316a
2017-03-15 Pegasus Helicopter AS   vedlegg tilhørende Recommendation report utstedt av Pegasus Helicopter
2017-03-14 Pegasus Helicopter AS   Rec report 2017-87
2017-03-09 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZB og LN-OZT
2017-03-09 Pegasus Helicopter AS   Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSG og LN-OYO samt flåteutvidelse for LN-OZB og LN-OZT
2017-03-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-01 Pegasus Helicopter AS   registrering av eierskifte
2017-03-01 SG Finans AS   sletting av heftelse
2017-03-01 SG Finans AS   registrering av heftelse
2017-02-28 Tove Gjelsvik   effektueringsmelding eierskifte
2017-02-28 Tove Gjelsvik   effektueringsmelding - sletting av pant
2017-02-28 Tove Gjelsvik   effektueringsmelding - ny pant
2017-02-26 EHC European Helicopter Center AS   Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005C
2017-02-23 EHC European Helicopter Center AS   Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005B
2017-02-22 EHC European Helicopter Center AS   European Helicopter Center AS (EHC) - Endring av AOC - LN-OZT og LN-OZB
2017-02-22 EHC European Helicopter Center AS   Omregistrering - Flyskjøte
2017-02-17 EHC European Helicopter Center AS   Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005B
2017-02-16 SG Finans AS   Flyskjøte
2017-02-16 SG Equipment Finance   Sletting av panterett
2017-02-16 SG Equipment Finance   nyregistrering av panterett
2017-02-15 EHC European Helicopter Center AS   Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005A
2017-02-15 EHC European Helicopter Center AS   14/00801-17 - Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005A
2017-02-14 EHC European Helicopter Center AS   Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005A
2017-02-08 EHC European Helicopter Center AS   14/00801-14 - Vedr. Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-003A
2017-02-08 EHC European Helicopter Center AS   RE: 14/00801-14 - Vedr. Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-003A
2017-01-30 EHC European Helicopter Center AS   Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-003A
2016-02-25 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2015-02-23 EHC European Helicopter Center AS   Kopi av forlenget ARC
2014-08-07 Post- og teletilsynet   LN-OZB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-07-02 European Helicopter Center AS   Oversendelse av duplikat EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate - Originaler tapt av operatør
2014-07-01 European Helicopter Center AS   Tapt støybevis og ARC - Anmodning om nye
2014-05-07 Post- og teletilsynet   LN-OZB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-03 SG Finans AS   Panterett LN-OZB
2014-03-27 European Helicopter Center AS   Orginal EASA Form 52
2014-03-23 European Helicopter Center AS   Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15 for nytt helikopter importert fra EASA medlem Frankrike
2014-03-21 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center EHC - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse med LN-OZB
2014-03-21 European Helicopter Center AS   Søknad om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2014-03-20 Post- og teletilsynet   Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-03-20 Kjell A Østnes AS   Registrering av luftfartøy
2014-03-20 Frode Østnes   Registrering luftfartøy
2014-03-20 SG Finans AS   panterett i luftfartøy
2014-03-20 Østnes AS   effektuering - Søknad om registrering LN-OZB
2014-03-20 Post- og teletilsynet   kopi av midlertidig til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2014-03-08 European Helicopter Center AS   European Helicopter Center EHC - søknad om flåteutvidelse - LN-OZB
2014-02-17 European Helicopter Center AS   Tildeling av 24 -bits ICAO kode
2014-02-17 European Helicopter Center AS   Tildeling av 24 -bits ICAO kode for programmering ELT og eventuelt transponder(e)
2013-02-20 European Helicopter Center   reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no