LN-OZB

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 7866
Engines: 1
Weight: 2250
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Organization number: 980247821
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN
Norge
Fax: +47 64 82 02 39
Phone: +47 64 48 30 30 00/48303000
Radio License. Number: 5841
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN
Operator: European Helicopter Center AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2017-02-28
Owner changed
Pegasus Helicopter AS
2014-03-20
Aircraft Added
European Helicopter Center AS

Installed radio equipment

VHF Mobile Communication Transceiver 138-174 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-02 EHC European Helicopter Center AS     EHC -European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 25 - 26 August 2017
2017-08-18 EHC European Helicopter Center AS     EHC -European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 25 - 26 August 2017
2017-04-20 Pegasus Helicopter AS     By Leonard John Rowden (Skytec )
2017-04-01 EHC European Helicopter Center AS     EHC European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 10 - 12 april 2017
2017-03-28 EHC European Helicopter Center AS     EHC European Helicopter Center AS - Innleie av for periode 10 - 12 april 2017
2017-03-15 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate - OZB20170316a
2017-03-15 Pegasus Helicopter AS     vedlegg tilhørende Recommendation report utstedt av Pegasus Helicopter
2017-03-14 Pegasus Helicopter AS     Rec report 2017-87
2017-03-09 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OZB og LN-OZT
2017-03-09 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OSG og LN-OYO samt flåteutvidelse for LN-OZB og LN-OZT
2017-03-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-01 Pegasus Helicopter AS     registrering av eierskifte
2017-03-01 SG Finans AS     sletting av heftelse
2017-03-01 SG Finans AS     registrering av heftelse
2017-02-28 Tove Gjelsvik     effektueringsmelding eierskifte
2017-02-28 Tove Gjelsvik     effektueringsmelding - sletting av pant
2017-02-28 Tove Gjelsvik     effektueringsmelding - ny pant
2017-02-26 EHC European Helicopter Center AS     Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005C
2017-02-23 EHC European Helicopter Center AS     Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005B
2017-02-22 EHC European Helicopter Center AS     European Helicopter Center AS (EHC) - Endring av AOC - LN-OZT og LN-OZB
2017-02-22 EHC European Helicopter Center AS     Omregistrering - Flyskjøte
2017-02-17 EHC European Helicopter Center AS     Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005B
2017-02-16 SG Finans AS     Flyskjøte
2017-02-16 SG Equipment Finance     Sletting av panterett
2017-02-16 SG Equipment Finance     nyregistrering av panterett
2017-02-15 EHC European Helicopter Center AS     Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005A
2017-02-15 EHC European Helicopter Center AS     14/00801-17 - Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005A
2017-02-14 EHC European Helicopter Center AS     Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-005A
2017-02-08 EHC European Helicopter Center AS     14/00801-14 - Vedr. Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-003A
2017-02-08 EHC European Helicopter Center AS     RE: 14/00801-14 - Vedr. Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-003A
2017-01-30 EHC European Helicopter Center AS     Informasjon om Airbus Helicopters Technical Agreement AS350-31-003A
2016-02-25 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC
2015-02-23 EHC European Helicopter Center AS     Kopi av forlenget ARC
2014-08-07 Post- og teletilsynet     LN-OZB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-07-02 European Helicopter Center AS     Oversendelse av duplikat EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate - Originaler tapt av operatør
2014-07-01 European Helicopter Center AS     Tapt støybevis og ARC - Anmodning om nye
2014-05-07 Post- og teletilsynet     LN-OZB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-03 SG Finans AS     Panterett LN-OZB
2014-03-27 European Helicopter Center AS     Orginal EASA Form 52
2014-03-23 European Helicopter Center AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15 for nytt helikopter importert fra EASA medlem Frankrike
2014-03-21 European Helicopter Center AS     European Helicopter Center EHC - Oppdatert Operations Specifications etter flåteutvidelse med LN-OZB
2014-03-21 European Helicopter Center AS     Søknad om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2014-03-20 Post- og teletilsynet     Midlertidig tillatelse for radioutstyr
2014-03-20 Kjell A Østnes AS     Registrering av luftfartøy
2014-03-20 Frode Østnes     Registrering luftfartøy
2014-03-20 SG Finans AS     panterett i luftfartøy
2014-03-20 Østnes AS     effektuering - Søknad om registrering LN-OZB
2014-03-20 Post- og teletilsynet     kopi av midlertidig til bruk av radioutstyr i norskregistrert luftfartøy
2014-03-08 European Helicopter Center AS     European Helicopter Center EHC - søknad om flåteutvidelse - LN-OZB
2014-02-17 European Helicopter Center AS     Tildeling av 24 -bits ICAO kode
2014-02-17 European Helicopter Center AS     Tildeling av 24 -bits ICAO kode for programmering ELT og eventuelt transponder(e)
2013-02-20 European Helicopter Center     reservasjon av registreringsmerke
source: caa.no

More information: