LN-FTL

Diamond Aircraft Industries GmbH
DA42

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Diamond Aircraft Industries GmbH
Model: DA42
MSN: 42.N053
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Sky Management AS
Adress: Merdeveien 20
3676 NOTODDEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-04-09
Aircraft Added
Sky Management AS
2014-04-01
Adress
Sky Management AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-05 Pilot Flight Academy     ARC Review
2016-04-07 Pilot Flight Academy     ARC extension
2016-01-15 Pilot Flyskole AS     ARC FTL20140409a - Extension no 1
2014-12-17 Statens Havarikommisjon for Transport     Rapport (SL RAP 2014/13) om alvorlig luftfartshendelse sør for Sandefjord lufthavn Torp (ENTO) 22. mai 2014, nærpassering mellom Socata TBM850 (N97RN) og Diamond DA 42 NG (LN-FTL)
2014-10-02 DnB Bank ASA     Registrering av heftelse
2014-09-30 DnB Bank ASA     Tinglysing av pantedokument - Sky Management AS
2014-04-28 Post- og teletilsynet     LN-FTL- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-04-10 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
2014-04-08 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy - Flyskjøte
2014-04-04 Pilot Flyskole AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt fly produsert i EASA medlem Østerrike
2014-04-02 Runar Vassbotten     Flight Manual forside
2014-03-28 Pilot Flyskole AS     EASA Form 52
2014-03-28 Pilot Flyskole AS     søknad om luftdyktighetsbevis
2014-03-28 Flyteknisk Notodden AS     LDB søknad
2014-03-28 Post- og teletilsynet     LN-FTL- kopi av midlertidig tillatelse
2014-03-14 Sky Management AS     Registrering av luftfartøy
source: caa.no

More information: