LN-OJN

Airbus Helicopters
EC 225 LP

DELETED HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2911
Mode-S Hex: 47B76D
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited
Operator: CHC Helikopter Service AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2016-08-31
Aircraft Deleted
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd
2014-04-30
Aircraft Added
Wilmington Trust Sp Services (Dublin)

More aircraft owned by Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited

More aircraft operated by CHC Helikopter Service AS

LN-OAW

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OBF

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OBQ

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OHA

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHB

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHC

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHD

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHE

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHG

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHI

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHJ

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHK

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHL

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHM

Airbus Helicopters
AS 332 L2

LN-OHU

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OHX

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJA

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJB

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJC

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJD

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJE

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJF

Eurocopter
EC 225 LP

LN-OJG

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJK

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJL

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJM

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OJO

Airbus Helicopters
EC 225 LP

LN-OLB

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OLD

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OME

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMF

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMH

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMJ

Airbus Helicopters
AS 365 N2

LN-OMK

Airbus Helicopters
AS 332 L

LN-OMM

Bell Helicopter
214ST

LN-OMT

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPH

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OPX

Airbus Helicopters
AS 332 L1

LN-OQA

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQB

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQC

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQD

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQE

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQF

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQG

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQH

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQI

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQJ

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQK

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQL

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQM

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQN

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQP

Sikorsky Aircraft
S-92A

LN-OQQ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OQU

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-ORC

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OSJ

Sikorsky Aircraft
S-61N

LN-OST

Sikorsky Aircraft
S-61N

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2016-10-04 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OQN og LN-OJN
2016-09-01 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av luftfartøy
2016-08-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av luftfartøy
2016-07-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     LN-OJN og attesterte registerutskrifter
2016-07-21 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registerutskrift LN-OJN og LN-OHK
2016-05-19 CHC Helikopter Service AS     AHTA - TQ check result as per E-ASB EC225-53A058, rev. 1
2016-04-18 Wiersholm AS     Forlengelse av innleieavtaler
2016-04-15 Wiersholm AS     vedtak om godkjenning av forlengelse av innleieavtaler
2016-04-15 Wiersholm AS     søknad om godkjennelse av forlengelse av innleieavtaler
2016-04-05 Wiersholm AS     søknad forlengelse av innleieavtale
2016-04-05 Wiersholm AS     søknad forlengelse av innleieavtale
2016-02-08 CHC HS Part M     Haster: Søknad om utvidet TBO på main gearbox S/N 2911
2016-02-08 CHC Helikopter Service AS     S/N 2911 - godkjenning av engangsutvidelse av inspeksjonsintervall (TBO) på MGB - EC225
2015-11-24 CHC Helikopter Service AS     S/N 2911 - godkjenning av engangsutvidelse av inspeksjonsintervall (TBO) på MGB - EC225
2015-11-04 CHC Helikopter Service AS     Søknad - utvidelse av Time Between Overhaul på main gearbox - S/N 2911
2015-10-23 CHC Helikopter Service AS     Technical Agreement fra Airbus - utvidelse av TBO på MGB - EC225
2015-04-15 CHC Helikopter Service AS     ARC
2014-10-27 Wiersholm AS     vedtak om godkjenning av endret innleieavtale
2014-10-27 Thommessen     Forespørsel om attesterte registerutskrifter for LN-OJN LN-OQO og LN-OQI
2014-10-27 Wiersholm AS     CHC Barbados - skifte av sub-lessor
2014-10-27 Thommessen     Attesterte registerutskrifter for LN-OJN, LN-OQO og LN-OQI
2014-10-14 Wiersholm AS     Project World Cup - Skifte av sub-lessor
2014-10-13 Wiersholm AS     søknad om innleieavtale
2014-10-09 Wiersholm     LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og Attesterte registerutskrift
2014-10-07 Wiersholm     LN-OJN LN-OQO LN-OQI LN-OQM LN-OQE KN-OQN LN-OQH LN-OMF LNOLD og LN_OQD - Bestilling av registerurskrifter for div fartøy
2014-07-10 Bristow Norway AS     RFM Forside
2014-05-02 Advokatfirmaet Thommessen AS     Adresse endring Wilmington Trust SP Services Dublin Limited
2014-04-30 Wiersholm     RE: Eierskifte LN-OJN MSN 2911 WIERSHOLM-MATTERS.FID492144
2014-04-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     SV: LN-OJN THOMMESSEN-LIVE.FID296813
2014-04-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Vedtak om godkjenning av endring av innleieavtale
2014-04-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     signerte og daterte innleieavtaler
2014-04-29 Thommessen     Vedrørende eierskifte
2014-04-28 Advokatfirmaet Thommessen AS     vedrørende eierskifte
2014-04-25 CHC Helikopter Service AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA
2014-04-25 CHC Helikopter Service AS     FW: EASA Form 52 av 10.04.2014: RE. Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis, ARC og støysertifikat for EC225 LP S/N 2911 LN-OJN
2014-04-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Unntak fra nasjonalitetsvilkår
2014-04-25 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of company - Wilmintgon Trust SP Services (Dublin) Limited
2014-04-25 Wiersholm AS     Bill of Sale
2014-04-15 Advokatfirmaet Wiersholm AS     registrering av luftfartøy
2014-04-15 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OJN
2014-04-15 Wiersholm     effektuering
2014-04-15 CHC Helikopter Service AS     CHC Helikopter Service AS - Søknad om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OJN
2014-04-14 Wiersholm AS     power of attorney og bill of sale
2014-04-10 CHC Helikopter Service AS     Orginal - Aircraft statement of conformity
2014-04-08 CHC Helikopter Service AS     Søknad om utstedelse av luftdyktighetsbevis - ARC og støysertifikat
2014-03-26 Advokatfirmaet Wiersholm AS     LN -OJN - dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret
2014-03-26 Wiersholm AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret ved registrering
2014-03-25 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     søknad om godkjennelse av innleieavtale
2014-03-25 CHC Helikopter Service AS     Tildeling av ICAO-id 24 bit aircraft address
2014-03-25 Wiersholm     LN -OJN - Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret ved registrering
2014-03-12 CHC Helicopter Service     Fabrikknytt EC225 LP helikopter S/N 2911
2013-08-29 CHC     LN-OJK, LN-OJL, LN-OJM og reservasjon av registreringsmerker
source: caa.no