LN-NRA

AQUILA Aviation GmbH
AT01

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: AQUILA Aviation GmbH
Model: AT01
MSN: AT-01-100A-313
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Nedre Romerike Flyklubb
Adress: Småflyhavna
2007 KJELLER

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-05-13
Aircraft Added
Nedre Romerike Flyklubb

Related Youtube videos

LN-NRA data-toggle=

Glommatur i solnedgang

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2021-06-04 NLF CAMO     Airworthiness Review Certificate - ARC og Review report
2020-08-05 Frank James Wilson     Reisedagbok bestilling - LN-NRA og LN-NRF
2020-08-03 Frank James Wilson     Reisedagbok bestilling - LN-NRA og LN-NRF
2020-06-10 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-06-05 NLF CAMO     ARC og Review report
2019-06-05 NLF CAMO     ARC med riktig issue date
2018-05-31 NLF CAMO     ARC og Review report
2018-03-01 Norrønafly-Rakkestad AS     14/01219-30 - Opprettelse av ny motorjournal
2018-02-19 Norrønafly-Rakkestad AS     Opprettelse av ny motorjournal
2017-06-02 NLF CAMO   ARC og eview report
2017-04-07 Nedre Romerike Flyklubb   Reisejournal for luftfartøy - Nedre Romerike flyklubb
2017-04-06 Nedre Romerike Flyklubb   Reisejournal for luftfartøy (haster) - Nedre Romerike flyklubb
2017-01-24 Nedre Romerike Flyklubb   Påtegning til hendelsesrapport med LN-NRA
2016-05-13 NLF CAMO   ARC og Review report
2015-08-25 Nedre Romerike Flyklubb   reisedagbok
2015-08-21 Nedre Romerike Flyklubb   Bestilling flygetidsbok
2015-06-02 Norges Luftsportforbund   ARC og review report
2015-03-03 Norrønafly-Rakkestad AS   vedlegg av fartøyjournal - propellerjournal og motorjournal
2015-02-18 Norrønafly-Rakkestad AS   søknad opprettelse av fartøyjournal - propellerjournal og motorjournal
2014-08-20 Post- og teletilsynet   Kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-07-01 Post- og teletilsynet   LN-NRA- kopi av midlertidig tillatelse
2014-06-17 Lillestrøm Sparebank   Registrering av heftelse
2014-06-13 Lillestrøm Sparebank   Pantedokument
2014-06-10 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC)
2014-06-10 Nedre Romerike Flyklubb   Utstedelse av luftdyktighetsbevis (EASA Form 25) og miljøbevis (EASA) Form 45
2014-06-04 Eskil Amdal   AMP korrigert
2014-06-04 Eskil Amdal   AMP statement signert
2014-06-04 Nedre Romerike Flyklubb   AMP godkjent
2014-05-21 Svein Olav Bjerkeset   ufullstendig vedlikeholdsprogram tilbakemelding
2014-05-16 Nedre Romerike Flyklubb   registrering av luftfartøy
2014-05-15 Svein Olav Bjerkeset   Vedlikeholdsprogram
2014-05-12 Ulrich Linnemann   Air Bill of Sale - bekreftet oversettelse av tysk notarialbekreftelse
2014-05-12 Ulrich Linnemann   bekreftet oversettelse fra tysk
2014-05-01 Svein Olav Bjerkeset   Kopi av POH m/W&B og EASA Form 52
2014-04-30 Aquila   EASA Form 52
2014-04-29 Aquila AT01   aircraft bill of sale
2014-04-09 Utenriksdepartmentet   søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2014-04-08 Nedre Romerike Flyklubb   LN-NRA Midlertidig registrering av LN-NRA ved Norges ambassade i Berlin
2014-04-03 Post- og teletilsynet   Kopi av midlertidig tillatelse
2014-04-03 Post- og teletilsynet   LN-NRA- kopi av midlertidig tillatelse
2014-03-25 Svein Olav Bjerkeset   Søknad om luftdyktighetsbevis
2014-03-19 Nedre Romerike Flyklubb   Tildeling av 24-bits ICAO aircraft address
source: caa.no