Aircraft Details

Manufacturer: Sikorsky Aircraft Corporation
Model: S-92A
MSN: 920220
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Wells Fargo Bank Northwest, National Association
Operator: Norsk Helikopterservice AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-17
Aircraft Deleted
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2015-02-01
Adress
Wells Fargo Bank Northwest, National Association
2014-06-16
Aircraft Added
Wells Fargo Bank Northwest, National Association

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2015-05-29 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av dokument om tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-05-27 Norsk Helikopterservice AS     retur av registreringsbevis
2015-05-27 Norsk Helikopterservice AS     retur av certificate of airworthiness
2015-05-20 Norsk Helikopterservice AS     Norsk Helikopterservice AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OEE
2015-03-17 Advokatfirmaet Thommessen AS     Sletting av luftfartøy
2015-03-16 Advokatfirmaet Thommessen AS     begjæring om deregistrering av luftfartøy
2015-03-06 Advokatfirmaet Thommessen AS     slettet pantobligasjon og IDERA
2015-03-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Pantedokument og IDERA - Sletting
2014-07-31 Advokatfirmaet Thommessen AS     registrering av heftelser
2014-07-30 Advokatfirmaet Thommessen AS     Effektueringsmelding
2014-07-29 Advokatfirmaet Thommessen AS     MSN 920220 - Fullmakt - pantedokument og Idera
2014-07-07 Post- og teletilsynet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-06-17 Norsk Helikopterservice AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og validering av Airworthiness Review Certificate for brukt helikopter importert fra EASSøknad om luftdyktighetsbevis og støybevis for Sikorsky S-92A, S/N 920220
2014-06-17 Advokatfirmaet Thommessen AS     Registrering av luftfartøy
2014-06-16 Norsk Helikopterservice AS     edtak om godkjenning av innleieavtale/flåteutvidelse
2014-06-11 Norsk Helikopterservice AS     søknad om godkjenning av innleieavtale
2014-06-11 Advokatfirmaet Thommessen AS     vedtak om godkjenning av flåteutvidelse / innleieavtale
2014-06-09 Advokatfirmaet Thommessen AS     juridisk redegjørelse
2014-06-04 Advokatfirmaet Thommessen AS     Declaration of ownership of an Aircraft
2014-05-06 Post- og teletilsynet     LN-OEE- kopi av midlertidig tillatelse
2014-04-29 Advokatfirmaet Thommesen AS     Vedtak om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-04-29 Advokatfirmaet Thommessen AS     Søknad om godkjenning av innleie
2014-04-29 Advokatfirmaet Thommesen AS     Søknad om unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-04-28 Norsk Helikopterservice AS     Søknad om luftdyktighetsbevis og støybevis for Sikorsky S-92A, S/N 920220
2014-04-24 Norsk Helikopterservice AS     14/01688-1 - Tildeling av ICAO Aircraft 24-bit adresse for Sikorsky S-92A
2014-04-16 Norsk Helikopterservice     Reservasjon av registreringsbokstaver
2014-04-15 Norsk Helikopterservice AS     Søknad om ICAO Aircraft 24-bit adresse for Sikorsky S-92A
2014-04-15 Norsk Helikopterservice     Reservasjon av registreringsbokstaver
source: caa.no