LN-OYW

Airbus Helicopters
EC 225 LP

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: EC 225 LP
MSN: 2935
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Blueway Offshore Norge AS
Organization number: 994104586
Adress: Flyplassvegen 262
4050 SOLA
Norge
Phone: 22 43 25 00/952 50 111
Radio License. Number: 5410
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited
Operator: Blueway Offshore Norge AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-09-12
Aircraft Added
Wilmington Trust SP Services (Dublin) Ltd

Installed radio equipment

Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Weather Radar X band
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
Marker Beacon Receiver 75 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
Direction Finder
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
ATC Transponder 1030 / 1090 MHz
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
source: nkom.no

More aircraft owned by Wilmington Trust Sp Services (Dublin) Limited

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-10-13 DanCopter AS     Godkjenning av Issue 0 Revisjon 0 til AMP EC225LP
2017-10-11 DanCopter AS     DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2017-09-27 NorCopter AS     DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2017-02-02 NHV Danmark     Status pr.02.02.2017
2017-01-09 Internal Document     LN-OYX, LN-OYW og LN-OHZ om dispensasjon fra nasjonalitetsvilkåret hvor leieperioden har løpt ut eller er opphørt
2016-11-18 DanCopter AS     DanCopter CAM opfølgning af Norsk registrerede EC225ere
2016-10-24 BlueWay Offshore Norge AS     NHV - Blueway Offshore Norway AS - Søknad om - EC225LP LN-OYW s/n 2395; Dry-lease til Dancopter AS, sletting fra AOC og CAMO
2016-10-19 BlueWay Offshore Norge AS     EC225LP s/n 2395; Dry-lease til Dancopter AS, sletting fra AOC og CAMO
2016-08-31 BlueWay Offshore Norge AS     ARC renewal
2016-04-22 BlueWay Offshore Norge AS     mottatt notifikasjon
2016-04-21 BlueWay Offshore Norge AS     informasjon
2016-04-21 BlueWay Offshore Norge AS     Informasjon
2016-04-15 BlueWay Offshore Norge AS     BlueWay Offshore Norge; informasjon til Luftfartstilsynet om Wet lease operasjon i Aberdeen
2016-04-15 BlueWay Offshore Norge AS     BlueWay Offshore Norge - informasjon til Luftfartstilsynet om Wet lease operasjon i Aberdeen
2015-09-01 BlueWay Offshore Norge AS     ARC Renewal
2015-06-02 BlueWay Offshore Norge AS     Wet lease
2015-06-02 BlueWay Offshore Norge AS     14/03337-7 - Wet lease avsluttet
2015-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2014-12-15 Post- og teletilsynet     LN-OYW- kopi av midlertidig tillatelse
2014-11-14 Post- og teletilsynet     LN-OYW- kopi av midlertidig tillatelse
2014-10-12 BlueWay Offshore Norge AS     Wet lease extension
2014-09-26 Blueway Offshore Norge AS     Registreringsbevis
2014-09-12 Airbus Helicopters     Bill of Sale
2014-09-12 Advokatfirmaet Mageli ANS     Registrering av luftfartøy
2014-09-12 Blueway Offshore Norge AS     Registreringsbevis
2014-09-12 BlueWay Offshore Norge AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-09-12 BlueWay Offshore Norge AS     SFLA - signed.pdf
2014-09-12 BlueWay Offshore Norge AS     vedtak om godkjenning av flåteutvidelse / innleieavtale
2014-09-11 BlueWay Offshore Norge AS     Komplettering søknad luftdyktighet
2014-09-11 BlueWay Offshore Norge AS     Unntak fra nasjonalitetsvilkåret
2014-09-01 BlueWay Offshore Norge AS     Komplettering til registrering
2014-08-29 BlueWay Offshore Norge AS     14/01156-3 - Søknad registrering ny Helikopter
2014-08-28 BlueWay Offshore Norge AS     Søknad Luftdyktighetbevis og vedlikeholdsrapport
2014-08-27 BlueWay Offshore Norge AS     Søknad registrering ny Helikopter
2014-08-20 Post- og teletilsynet     Kopi av midlertidig tillatelse
2014-06-26 BlueWay Offshore Norge AS     Utstedelse av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transponder
2014-06-24 BlueWay Offshore Norge AS     Utstedelse av ICAO ID
2014-03-19 Blueway Offshore Norge AS     foreløpig registrering
source: caa.no