LN-OMW

Airbus Helicopters
AS 350 B3

DELETED HELICOPTER

Aircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8029
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Pegasus Helicopter AS
Adress: Postboks 186
2061 GARDERMOEN

source: caa.no

Aircraft event timeline

2022-01-15
Aircraft Deleted
Pegasus Helicopter AS
2018-02-27
Owner changed
Pegasus Helicopter AS
2014-12-03
Aircraft Added
Per I Air AS
2014-12-01
Adress
Per I Air AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2022-01-27 PEGASUS HELICOPTER AS     Pegasus Helicopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-OMW
2022-01-27 Internal Document     Pegasus Helicopter AS - sjekkliste - flåtereduksjon for LN-OMW og LN-OZB
2022-01-26 Mads Torma     Pegasus Helicopter AS - Sletting av helikopter i OpsSpec - LN-OMW og LN-OZB
2021-11-22 Nordea Finance Equipment AS     sletting av heftelse
2021-11-22 Pegasus Helicopter AS     sletting av luftfartøy
2021-11-01 Pegasus Helicopter AS     begjæring om sletting av luftfartøy
2021-09-21 Nordea Finance Equipment AS     Sletting av panterett og Idera - Deponering
2020-11-12 Pegasus Helicopter AS     ARC Extention
2019-11-11 Pegasus Helicopter AS     ARC EXTENTION
2018-12-10 Pegasus Helicopter AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OMW20181210a
2018-12-06 Pegasus Helicopter AS     Pegasus helicopter Rec report 2018-109
2018-03-06 Pegasus Helicopter AS     Pegasus Helikopter AS - Oppdatert Operations Specifications etter utvidelse av flåten for LN-OMW
2018-03-06 Pegasus Helicopter AS     registrering av eierskifte
2018-03-06 SG Finans AS     registrering av heftelse
2018-03-05 Hesnes Air AS     Hesnes Air AS - Bekreftelse på flåtereduksjon for LN-OMW og LN-ODS
2018-02-27 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2018-02-27 SG Equipment Finance     eierskifte - effektueringsmelding
2018-02-27 SG Equipment Finance     registrering av heftelse - effektueringsmelding
2018-02-26 Per I Air AS     deponering av skjøte
2018-02-22 SG Finans AS     registrering av IDERA
2017-12-11 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-12-11 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-12-11 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-12-11 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-12-11 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-12-11 Hesnes Air AS   utstedelse av Airworthiness Review Certificate (ARC) - OMW20171211a
2017-12-11 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-12-08 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017 - ARC ikke mottatt
2017-12-08 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017 - ARC ikke mottatt
2017-12-08 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017 - ARC ikke mottatt
2017-12-08 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-12-08 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2017-11-28 Fonnafly AS   Airworthiness Review Report No. 12-2017
2016-11-15 Hesnes Air AS   LN-OMW ARC Extension (2016-11-15 - 2017-12-09)
2015-11-10 Hesnes Air AS   Airworthiness Review Certificate, Extension
2015-01-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-14 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-01-13 Hesnes Air AS   14/04088-9 - Hesnes Air AS - OPS-Spec, Helikopter
2015-01-12 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - OPS-Spec, Helikopter
2015-01-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet   kopi av midlertidig tillatelse til bruk av radioutstyr
2015-01-06 Hesnes Air AS   Originaldokumenter - LdB - MdB & ARC
2014-12-17 Hesnes Air AS   original EASA Form 52
2014-12-17 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - Søknad om godkjenning - Interim Maintenance Program AS350 B3e (14/03563-4)
2014-12-17 Hesnes Air AS   RE: Hesnes Air AS - Søknad om godkjenning - Interim Maintenance Program AS350 B3e (14/03563-4)
2014-12-09 Hesnes Air AS     Utstedelse av luftdyktighetsbevis, støybevis og ARC
2014-12-09 Hesnes Air AS   Hesnes Air - Helikopter - Ops.spec.
2014-12-09 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - tilbakemelding Opsspec
2014-12-05 Hesnes Air AS   Søknad om Luftdyktighetsbevis, Støybevis og ARC AS350 B3e
2014-12-03 Per I Air AS   registrering av luftfartøy
2014-12-03 Nordea Bank Norge ASA   registrering av heftelse
2014-12-03 Hesnes Air AS   Søknad om flåteutvidelse LN-OMW
2014-12-03 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OMW
2014-12-02 Østnes Aero   Søknad om registrering
2014-11-27 Hesnes Air AS   Søknad om godkjenning - Interim Maintenance Program AS350 B3e
2014-11-25 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - Sjekkliste innleie og flåteutvidelse LN-OMW
2014-11-24 Østnes Aero   skjøte og bekreftelse fra DGAC
2014-11-21 Nordea Bank Norge ASA   panterett i luftfartøy
2014-11-20 Hesnes Air AS   Hesnes Air AS - Søknad om godkjennelse av innleie LN-OMW
2014-10-13 Post- og teletilsynet   LN-OMW- kopi av midlertidig tillatelse til radioutstyr
2014-10-08 Hesnes Air AS   Tildeling av 24-bits ICAO 24 Bit kode for programmering av ELT og eventuelt tranponsponder
2014-10-06 Hesnes Air AS   ICAO 24 Bit Code, tildeling
source: caa.no