LN-OOB

Airbus Helicopters Deutschland GmbH
MBB-BK 117 D-2

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters Deutschland GmbH
Model: MBB-BK 117 D-2
MSN: 20021
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: SG Finans AS

source: caa.no

Aircraft event timeline

2014-12-22
Owner changed
SG Finans AS
2014-12-22
Aircraft Added
SG Finans AS

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-11 Norsk Luftambulanse AS     Airworthiness Review 2017
2018-01-04 Norsk Luftambulanse AS     Airworthiness Review 2017, anmerkninger til rapport
2017-12-28 Norsk Luftambulanse - Hovedkontor     Airworthiness Review 2017
2017-03-02 Norsk Luftambulanse AS     komplettering av vedlegg til rapport AR185448546
2016-12-22 Norsk Luftambulanse AS     ARC
2016-08-15 Norsk Luftambulanse AS     H145 T2 LN-OOB/SN 20021 - Bypass av MSM supplementary task på MGB og TGB
2016-08-11 Norsk Luftambulanse AS     SN 20021 - H145 T2 - Bypass av MSM supplementary task på MGB og TGB
2016-05-12 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av Permit to Fly for Flight Test av Search Light
2016-05-11 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     SV: LN-OOB- Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 05.05.2016
2016-05-03 Norsk Luftambulanse AS     Søknad om Permit to Fly med ønsket gyldighet fra 05.05.2016
2016-02-03 Norsk Luftambulanse AS     Utstedelse av nytt EASA Form 45 støybevis som følge av økning av maksimal avgangsvekt til 3700 kg
2016-01-22 Norsk Luftambulanse AS     Noise certificates
2015-12-30 Norsk Luftambulanse AS     Forlengelse ARC
2015-12-18 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Ytterligere forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-12-02 BENNETT Eric     SV: NVIS 14.4 exemption advanced notification (BK117 registered LN-OOB and Norsk Luftambulanse AS)
2015-10-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse - Forlengelse av dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-10-19 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - søknad om forlengelse av unntak gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-27 Internal Document     Norsk Luftambulanse AS - Dispensasjon fra kravet i SPA.NVIS.110 (a) i forordning (EU) nr. 965/2012 for selskapets luftfartøy LN-OOB og LN-OOS
2015-08-26 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-20 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - kommentar til søknad gjeldende for LN-OOB og LN-OOS
2015-08-05 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - Søknad - Flexibility provisions IAW 216/2008 Article 14(4) - Exemptions - LN-OOS
2015-04-20 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OOB- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-02-25 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse
2015-01-05 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Norsk Luftambulanse AS - Oppdatert Operations Specifications ny rev 1 etter flåteutvidelse for LN-OOB
2014-12-30 Norsk Luftambulanse     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA området
2014-12-22 Norsk Luftambulanse AS     Plan for registrering og utstedelse av luftdyktighetsdokumentasjon
2014-12-22 SG Finans     Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2014-12-22 SG Finans AS     Norsk Luftambulanse - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse LN-OOB
2014-12-19 Norsk Luftambulanse AS     Norsk Luftambulanse AS - engangsgodkjennelse for utførelse av vedlikehold - LN-OOB
2014-12-19 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Original EASA Form 52
2014-12-10 Post- og teletilsynet     LN-OOB- kopi av midlertidig tillatelse
2014-12-09 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy - Bill of sale
2014-12-03 SG Finans AS     signert innleieavtale
2014-11-04 Internal Document     sjekkliste
2014-11-03 Norsk Luftambulanse AS - Hovedkontor     Søknad om luftdyktighetsbevis og støybevis
2014-06-26 Norsk Luftambulanse     Tildeling av 24-bits ICAO kode for programmering av ELT og transpondere
2014-06-24 Norsk Luftambulanse AS     Anmodning om ICAO-id 24 bit aircraft address
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: