LN-NHD

Boeing Commercial Airplane Group
737-8JP

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: Boeing Commercial Airplane Group
Model: 737-8JP
MSN: 41131
Engines: 2
Weight: 78999
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Norwegian Air Norway NAN
Organization number: 912084949
Adress: Postboks 115
1330 FORNEBU
Norge
Radio License. Number: 5950
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: DY9 Leasing LLC
Adress: 1100 North Market Street
New Castle County
Wilmington, Delaware 19890-1605
USA
Operator: Norwegian Air Shuttle ASA

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-23
Aircraft Added
DY9 Leasing LLC

Related Youtube videos

LN-NHD data-toggle=

Norwegian Boeing 737-800 LN-NHD Taxing Malaga LEMG

LN-NHD data-toggle=

LN-NHD Norwegian Boeing 737-8JP landing @OSL [Inside and outside view]

Installed radio equipment

Marker Beacon Receiver 75 MHz
Wireless LAN Equipment 2400-2483 / 5152-5350 / 5470-5725 MHz
Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
Weather Radar X band
Automatic Direction Finder 0,19-1,8 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
Satellite Communication Equipment 1525-1559 / 1616-1626,5 / 1626,5-1660,5 MHz
VHF Omnidirectional Range Receiver 112-117,975 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
Radio Altimeter 4200-4400 MHz
HF Communication Transceiver 2,0-29,9999 MHz
Distance Measuring Equipment 960-1215 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-09-22 Norwegian Air Shuttle ASA     MP Statement
2017-09-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Oppdatert Operations Specifications etter flåtereduksjon for LN-NHD
2017-09-19 Norwegian Air Norway AS     Norwegian Air Norway AS - Vedtak om godkjenning av innleie og flåteutvidelse for LN-NHD
2017-09-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Vedtak om godkjenning av wet-lease fra NAN til NAS for LN-NHD fra 20.09.2017-20.09.2018
2017-09-12 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     søknad om godkjenning av innleie og wetlease
2017-09-04 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     LN-NHD (MSN 41131) - Søknad om godkjenning av innleie og Wetlease
2017-06-22 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-03-02 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 2nd. Extension
2016-02-25 Norwegian Air Shuttle ASA     ARC 15a, 1st. Extension
2015-04-01 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Approval to operate in EUR RVSM Airspace - LN-NHD
2015-03-26 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Registrering av pantobligasjon og IDERA
2015-03-25 Norwegian Air Shuttle ASA     Registrering av luftfartøy
2015-03-24 Norwegian Air Shuttle ASA     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate for nytt fly som importeres inn i EASA området
2015-03-24 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Approval to operate in EUR RVSM Airspace - LN-NHD
2015-03-24 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Levering (MSN 41131) SVW-SAKER.FID339617
2015-03-24 Norwegian Air Shuttle ASA     Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse
2015-03-23 Norwegian Air Shuttle ASA     Temp Registrering & Statement Export C of A
2015-03-23 Norwegian Air Shuttle ASA     Registrering av luftfartøy
2015-03-23 Royal Norwegian Consulate - Seattle     utstedelse av midlertidig nasjonalitets- og registreringsbevis
2015-03-20 Simonsen Vogt Wiig Advokatfirma AS     Søknad om godkjenning innleie
2015-03-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Digitale leveransedokumenter - Mail 1
2015-03-19 Norwegian Air Shuttle ASA     Digitale leveransedokumenter - mail 2
2015-03-19 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Vedtak om unntak fra nasjonalitetskrav
2015-03-19 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     Registrering av pant og IDERA
2015-03-18 Gram, Hambro & Garman Advokatfirma AS     søknad om unntak fra nasjonalitetskrav
2015-03-18 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om godkjenning innleie
2015-03-18 Utenriksdepartementet     Søknad om foreløpig registrering av luftfartøy i utlandet
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - Søknad om flåteutvidelse LN-NHE og LN-NHF
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om midleretidig registrering av luftfartøy i utlandet
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om registrering
2015-03-17 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om flåteutvidelse
2015-03-10 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-NHD- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Export Certificate of Airworthiness
2015-03-10 Norwegian Air Shuttle ASA     Original Export C of A
2015-03-09 Norwegian Air Shuttle ASA     første veierapport
2015-02-24 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-NHD- kopi av midlertidig tillatelse
2015-02-23 Boeing Company     Special Requirements for delivery of New aircraft
2015-02-20 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-02-20 Norwegian Air Shuttle ASA     Norwegian Air Shuttle ASA - EASA Air OPS Checklist
2015-02-19 Norwegian Air Shuttle ASA     AIN + AFM sider
2014-09-08 Norwegian Air Shuttle ASA     Tildeling av ICAO 24-biters kode
2014-09-03 Norwegian Air Shuttle ASA     Søknad om tildeling av ICAO 24-biters kode
source: caa.no

More information: