LN-OFE

Airbus Helicopters
AS 350 B3

ACTIVE HELICOPTERAircraft Details

Manufacturer: Airbus Helicopters
Model: AS 350 B3
MSN: 8065
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Helitrans AS
Organization number: 980313360
Adress: Trondheim Lufthavn, Værnes
7502 STJØRDAL
Norge
Fax: +47 74 82 76 25
Phone: +47 48 31 30 00
Radio License. Number: 5450
Radio Auth. Status: PERMANENT_TILLATELSE
source: nkom.no

Name: Nordenfjeldske luftfart AS
Adress: Olav Tryggvassons gt. 39/41
7011 TRONDHEIM

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-03-09
Aircraft Added
Nordenfjeldske luftfart AS

Related Youtube videos

LN-OFE data-toggle=

Kjeller Airshow 2016: Helicopter ride

Installed radio equipment

Glideslope receiver 328,6-335,4 MHz
VHF Communication Tranceiver 117,975-137 MHz
ATC Transponder mode S 1030 / 1090 MHz
VHF Omnidirectional Range/Localizer Receiver 108-117,975 MHz
Emergency Locator Transmitter with ICAO ID 121,5 / 243 / 406 MHz
GPS Navigation Equipment 1215-1240 / 1559-1587 MHz
VHF Maritime Communication Transceiver 138-174 MHz
source: nkom.no

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2018-01-18 Helitrans AS     Utstedelse av Airworthiness Review Certificate OFE20180118a
2018-01-14 Sofia Pettersson     Rekommendation
2017-02-10 Helitrans AS     ARC - 2.nd extension
2016-04-13 Helitrans AS     ARC
2016-04-12 Helitrans AS     Manglende kopi av ARC
2016-03-09 Helitrans AS     ARC 2016-2017
2015-04-09 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-04-07 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-OFE- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-03-10 Nordenfjeldske Luftfart AS     Registrering av luftfartøy
2015-03-10 SG Finans AS (1)     Tinglysning av panterett
2015-03-09 Østnes Aero AS     effektueringsmelding
2015-03-09 Helitrans AS     Utstedelse av EASA Form 25 kontinuerlig luftdyktighetsbevis, EASA Form 45 støybevis og Airworthiness Review Certificate EASA Form 15a for nytt helikopter produsert i EASA medlem Frankrike
2015-03-09 Helitrans AS     Helitrans AS - Vedtak om godkjenning av innleieavtale og flåteutvidelse for LN-OFE med vedlagt Operations Specifications
2015-03-03 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-02-27 Østnes Helicopters     Registrering av luftfartøy
2015-02-27 Helitrans AS     søknad om Luftdyktighetsbevis
2015-02-24 SG Finans AS     Tinglysning av panterett
2015-02-20 Nordenfjeldske Luftfart AS     Søknad registrering av Innleieavtale
2015-01-16 Helitrans AS     Tildeling av ICAO 24 bit code for programmering av ELT og transponder
2015-01-15 Helitrans AS     søknad om tildeling av ICAO 24 bit code
2014-11-26 Helitrans AS     Reservering reg.merke LN-OFE
source: caa.no