LN-LMY

SAAB-Scania AB
91B

ACTIVE ENGINEPOWERED AIRPLANEAircraft Details

Manufacturer: SAAB-Scania AB
Model: 91B
MSN: 91-281
source: caa.no

Owner/Operator Details


Name: Dale Håvard
Adress: Erstadvegen 116 A
5911 ALVERSUND

source: caa.no

Aircraft event timeline

2015-04-17
Aircraft Added
Dale Håvard
2005-09-02
Aircraft Deleted
Klasvoll Fly R. Olaussen & Co.

Related Youtube videos

LN-LMY data-toggle=

MVI 6296

LN-LMY data-toggle=

MVI 6158

LN-LMY data-toggle=

MVI 6339

LN-LMY data-toggle=

MVI 6349

LN-LMY data-toggle=

MVI 6331

Public records:

Date: To/from adressee: Document:
2017-06-06 Håvard Dale     Vedtak om utstedelse av Luftdyktighetsbevis
2017-06-03 Håvard Dale     dokumentasjon
2017-06-01 Håvard Dale     work order
2017-05-06 SkyFalk AS     Søknad om luftdyktighetsbevis
2017-05-05 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2017-05-03 Håvard Dale     vedlikeholdsrapport
2017-04-26 Håvard Dale     Tildeling av ICAO kode
2017-04-25 SkyFalk AS     Søknad om ICAO kode
2015-09-24 Håvard Dale     Utkvittert Dueliste og loggbok
2015-09-11 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-LMY- kopi av permanent tillatelse til bruk av radioutstyr i luftfartøy
2015-08-23 Håvard Dale     Statusrapport 23.08.2015
2015-06-11 Clas Bergstrand     SAAB Safir 91B-2 Aircraft Specification
2015-06-10 Håvard Dale     Utstedelse av Permit to Fly
2015-06-01 Håvard Dale     SAAB Safir
2015-05-29 Håvard Dale     Oppdatert dueliste
2015-05-21 Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet     LN-LMY- kopi av midlertidig tillatelse for radioutstyr
2015-05-19 Håvard Dale     vedlagt oppdatert søknad angående sertifisering
2015-05-18 Håvard Dale     Søknad om ferry tillatelse
2015-05-18 Håvard Dale     Søknad om dispensasjon fra BSL B2-3§ 6 & LDP 2001-051
2015-04-20 Håvard Dale     registrering av luftfartøy
2015-04-10 Klasvoll Fly R. Olaussen & co/ Reidar Olaussen     Flyskøyte
source: caa.no

More information:

Public records for this aircraft or owner
Accident/incident report history:
General web search: